Ekin Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu eser, Hindistan'ın ulusal kahramanı Mahatma Gandhi'den önce İngiliz işgaline karşı direniş başlatan ve daha sonrada yolu Gandhi ile kesişen Ebu'l Kelam Azad'ın tutsak alındığı İngiliz sömürge mahke...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Şems Suresi 7’den 10’a kadar olan ayetlerde, her bir insanın kendisindebulunan olumsuz duygu ve dürtüleri tezkiye etmesi gerektiği; Bakara Suresi 129 ve 151, Ali İmran Suresi 164 ve Cuma Suresi 2. aye...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
"Dar düşünceli insanların her şeyi ne kadar berbat edebildiğini gördüğümden beri ufkumu genişletmek için seyahat ediyorum.”-Malcolm XUmutları ve beklentileri küçük yaşlardan itibaren felce uğratılan,...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Bir numaralı hücrede bir numara olmam gerektiğini öğrendim…Abdullah Galib Bergusi. Türkiyeli okur onu “Yoldaki Mühendis” kitabıyla tanıdı. Filistin’in yaşayan efsanevi komutanlarından birisi olan Berg...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Abdullah Galib Bergusi. Filistin Direniş Hareketi Kassam'ın Batı Şeria ve Ramallah’ta bilinen en meşhur komutanı. Kod adı Yoldaki Mühendis ya da Gölgeler Prensi olan Bergusi, Filistin tarihinde en çok...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
İletişim ve haberleşme alanında yaşanmakta olan gelişmeler dünyanın giderek küçülmesine toplumun değer yargılarında çok hızlı gelişim değişim ve çözülmelerin yaşanmasına yol açmaktadır. Değerlerin çöz...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Semûd toplumunun tarihsel bağlama oturtulduğu, Hz. Sâlih kıssasının bir mitos olmadığının gözler önüne serildiği bu eserde o zaman dilimiyle içinde yaşadığımız dönem arasındaki benzerlikler ve farklıl...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Türkiye'de İslamcılığın Kökleri Ekin Yayınları
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
El- Keşşaf Tefsiri’nin 5. cildi çıktı!İsra, Kehf, Meryem, Tâ-Hâ, Enbiya ve Hacc sûrelerinin yer aldığı bu cilt altıyüz yirmisekiz sayfadan oluşmaktadır. Eserde yer alan ayrıntılı kavram, yer ve isim i...
%22 90,00 ₺ 70,20 ₺
0 kişi
İdeolojilerin bittiği tezi, neo-liberal kültür atlasında yer alan bir iddia. Böyle bir söylemin çemberinde yapılan İslamcılık tartışmaları, genellikle İslam'ı ve Müslümanları anlatmaktan çok, İslam'ı...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Bu eser, 19. Yüzyılın ikinci yarısından 21. Yüzyılın ilk yıllarına kadar olan dönemde yani Osmanlı Devleti’nin son demlerini yaşadığı yıllarda günümüze, Türkiye toplumunda değişik oranlarda etki bırak...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Direniş Güncesi Ekin Yayınları
%22 18,00 ₺ 14,04 ₺
0 kişi
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler "halkların öfkesi", "Arap baharı", "Arap devrimi/uyanışı" vb. ifadelerle tanımlanmakta. Karşı karşıya olduğumuz bu altüst oluşu ortak bir kavramla ifade etmek gerekirse,...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Kırık bir aynanın parçası gibi dağılmış olan coğrafyamıza yapılan ziyaretlerden yola çıkarak kaleme alınan bu eser, ümmetin türlü renklerini bağrında yetiştiren kendi coğrafyamıza ait hikâyelerden kes...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Bu eser; Türkiye İslamcılık tarihi ve İslami uyanış süreci ile ilgili önemli çalışmalar ve eserler ortaya koyan Hamza Türkmen’in; “İslami Uyanış Süreci”nin ender isimlerinden olan Şeyho Duman ile gerç...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Bu kitap, Türkiye'de "Yoldaki Mühendis" olarak tanınan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Abdullah Galib Bergusi'nin Türkçe yayımlanan 4. kitabı.Bedeni tutsak edilse de Bergusi kelimeleriyle dir...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Arap halklarının nesir ve şiirle alakalı mahsullerinin tamamının araştırılmasının ve incelenmesinin çok zor olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu sebeple, Arap...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Araştırmacı yazar Mustafa Siel; neredeyse kimliklerin din hanesi bölümüne yazılan İslama indirgenen Müslümanlığı, din ile hayat bulan, ayağa kalkan ve yol alan dinamik bir yaşam biçimi olması için yap...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Tefsir mukaddimeleri, tefsir geleneğinin önemli bir parçasıdır. Gerek klasik gerekse çağdaş dönem müfessirleri eserlerine yazdıkları mukaddimelerle Kur’an ilimleri ve tefsire ilişkin önemli eserler or...
%22 85,00 ₺ 66,30 ₺
0 kişi
Adalet, hukuk, merhamet konularının, özellikle 15 Temmuz darbe denemesi ve bu korkunç girişimin halk tarafından püskürtülmesinden bu yana, FETÖ ile mücadele sürecinin işletilmesinde sorunlar, zaaflar...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺