El Yayınları Kitapları

0 kişi
Günümüzde en çok tartışılan ve MLM bilime karşı alternatif olarak kullanılan, emperyalizm karakterinin değiştiğini "küreselleşme"ye dayandıran anlayışlardan geçilmiyor dersek pek yanılmış olmayız....
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Üç Adım Berhudar olasın gönül Yine üç adıma düştü voltan Bir musluk Bir lağım deliği Ve bir beton ranza arasında Geçer günlerin paşa celladına sıkı tembihler okuyup yazamazsın dolunaylar...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
"İnsan moral bir varlıktır ve moral bir değer olabildiğinde yaratıcı olabilir. Siyaset ve sanatta ideal üretebilenler, korkuyu sonuna kadar aşabilenlerdir. Hem de tüm boyutlarda! Asıl zorluk, para...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, yüreklerini ve bilinçlerini eylem kılmanın cüretiyle yola çıkanların hikâyelerini bize anlatıyor. Devrimi, devrimci kazanımları ve devrimci perspektifleri can bedeli savunup koruyanların aya...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitap iki tarihsel krizin, dünya kapitalist sisteminin hegemonya krizinin ve kapitalizmin ekonomik krizinin yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafıdır. Makine fotoğrafı iyi mi çekmiş, kötü mü çekmiş söy...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihinde, geride bıraktığımız son iki yüz elli yıllık süreçte önceki tarihsel dönemlerle karşılaştırılamayacak kadar yoğun ve köklü değişiklikler yaşanmıştır. Aydınlanma düşüncesi, Sanayi De...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin bütün komünist ve devrimciler tarafından sahip çıkılıp savunulması gereken çok önemli dersleri vardır.BPKD her şeyden önce demokratik halk devrimini yapmış b...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, 80’li yıllar boyunca mücadelenin sürekliliğini, örgütlenmenin vazgeçilmezliğini ve komünist hareketin yurtdışındaki konumlanışını birinci elden anlatmaktadır. Yayımlanmış önceki iki kitabını...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu çalışma, son yıllarda yerküre üzerinde patlak veren ve giderek yay-gınlık kazanan kitlesel eylemler ışığında bir yaklaşımı/çıkış hattını savunmaktadır. Egemen sistemi sarsan ve kitlesel meydan okum...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Basics’i bilmiyorsanız dünyayı değiştiremezsiniz.
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
“Para kendi başına bir ekonomik ya da siyasi amaç değildir. Daha çok bir köprü gibidir. Ama biz halkın yaşam koşulları sorununu bu köprü olmadan da çözebiliriz. Bunu devlet iktidarının bir parçasını o...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
"O sırada İstanbul’da yedi asker tutukevi mevcuttu: Kabazok, Alemdağ, Sultanahmet, Hasdal, Davutpaşa, Metris ve Maltepe. Kabakoz hariç, öbürleri Kara Kuvvetleri bünyesi içindeydi. Askeri tutukevlerini...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Öğrenme ve ilerleme girift bir olgudur. Düşünsel yetkinleşmeye yönelik yoğun çabalar, bazen beklenen başarıya kapı aralamaz. Birike birike düşün aleminde oluşan yükler, ilerlemenin yakasına yapışan d...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Çığır açan bu çalışma, Dünyanın durumu, insanlığın hali ve temelden bir değişim ihtimaliyle ilgilenen herkese, köklü ve detaylı bir yönlendirme, dayanak ve devrimlerin en köklüsünü: insanlığın kurtulu...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
“Aslında hakikat olan her şey proletarya için iyidir, tüm hakikatler komünizme ulaşmamıza yardımcı olabilir.” Bob Avakian Bu polemiğin odağı felsefe ya da özellikle felsefenin bilgi, hakikat ve bilgi...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Coğrafyamızda halkların varlığına ilişkin tarihsel-kültürel-toplumsal miras göz kamaştıracak zenginliktedir. Burjuva tarih bilimine göre yok sayılan ve unutturulmak istenen bu gerçeklik, bütün renkler...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İki kutuplu dünya değişti. Neoliberaller bu fırsattan yararlanarak her yönden emekçilere karşı saldırıya geçtiler. Farklı toplumsal yapıları kışkırttılar. Kültür farklılıklarını birbirine düşman ettil...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Şiir, şairin kendisini bulmak ve anlamak için çıktığı bir serüvendir. Bu yol oldukça yorucu ve yıpratıcı olabilir, şairin ruhu incinebilir. Şair bunu bilir ve düşer yollara. Ateş nehirlerinden geçer,...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
Karikatürler: Altın Özeskici Döküntü Kurumlar Yök'üntü Durumlar: İ. Cem Kantarlı Karikatürler: Mehmet Gölebatmaz Gizemin Bulmacanın Gücü: Mehmet Gölebatmaz Adalet Tanrıçası Simgesine Eleştiri ve B...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Özgürlük ve hayatı yaşamaya değer kılan şeylerin bedeli ağır, faturası yüksektir. Bu bedel ve fatura, yaşadığımız topraklarda daha acılı ve katmerlidir. Yazar da bundan payına düşeni almıştır. Çeşitli...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺