EMA Tıp Kitabevi Kitapları

0 kişi
Kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda önemli bir risk faktörü olan hipertansiyon, stresli yaşamımızda giderek önemi daha da artan bir halk sağlığı sorunu halini almıştır. Ülkemizde 12 milyondan faz...
%23 49,00 ₺ 37,73 ₺
0 kişi
EKG’yi Anlamak kitabının temel gayesi EKG’nin kolayca anlaşılabilmesi ve okuyucunun EKG’yi sistematik bir biçimde değerlendirebilir hale gelmesidir. Normal EKG ve tipik EKG anormalliklerinin yorumlanm...
%23 114,00 ₺ 87,78 ₺
0 kişi
Acil hasta! Öncelikli! Fazla vakit yok! Ölüm-kalım meselesi! Acil tıp, hekimlik mesleğinin, en güç, en önemli ve doğru uygulanırsa en yüz güldürücü dallarından biridir. Acil hasta kaşısında hekim çabu...
%23 133,00 ₺ 102,41 ₺
0 kişi
Alanında en çok tercih edilen kitap serisi LANGE-Current'tan yeni ve güncel bir eser, Lange-Current’in “Çocuk Acil” alanında yazılmış olan ilk eseri Amerika Birleşik Devletleri ile aynı anda Türkiye’d...
%23 488,00 ₺ 375,76 ₺
0 kişi
Günümüzde solunum sistemi hastalıkları ile ilgilenen tüm hekimlerin hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı ve tedaviyi izlemedeki en yardımcı temel tetkiklerden birisi akciğerlerin görüntüleme yöntemler...
%23 161,00 ₺ 123,97 ₺
0 kişi
Acil tıp uzmanlığının tıp eğitimi içindeki rolü gün geçtikçe önem kazanmaktadır.Hastalarımızın ilk müdahalesini yaparken gerek içinde bulunduğumuz şartlar gerekse hızlı değerlendirme yapmamız gereğiyl...
%23 200,00 ₺ 154,00 ₺
0 kişi
Alanında tek kaynak kitap yenilendi. Sağlık Dili 2021 versiyonu ile sizlerle. Bugün kullandığımız tıp dilinin oluşmasında, evrensel tıpta önemli yeri olan ilk hekimlerin rolü çok büyüktür. Tıp dili, H...
%23 80,00 ₺ 61,60 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923 yılında Refik Saydam’la başlayan ve önceliği bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye veren sağlık sistemi, 1961 yılında çıkartılan "Sosyalleştirme” yasası ile yeni bir döneme gi...
%23 106,00 ₺ 81,62 ₺
0 kişi
Açıklamalarıyla Beraber 89 VakaTamamı güncel 2019 basımVaka sunum ve tartışmalarının tıp eğitim ve öğretiminde çok önemli yeri vardır. Teorik güncel bilgilerden yola çıkarak alınan anamnez, saptanan f...
%23 171,00 ₺ 131,67 ₺
0 kişi
Hışıltı ve astım, çocuklarda çok sık rastlanan klinik tablolardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişen çevremiz ve yaşam tarzımız nedeniyle sıklığı gittikçe artmaktadır. Her geçen gün bilgile...
%23 216,00 ₺ 166,32 ₺
1 kişi
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri (Paramedik) eğitiminin bugün geldiği yere baktığımızda Türkiye’ de 1990’lı yılların başından günümüze kadar eğitim alanında hizmet veren tüm meslektaşlarımız büyük...
%23 107,00 ₺ 82,39 ₺
0 kişi
Elektrokardiyogram (EKG) hekimlerin yaşamında en önde yer alan tetkik olmakla birlikte, çoğu hekimin bir o kadar yabancılık hissettiği, eğitim hayatları boyunca kavramakta en çok zorlandıkları araç ol...
%23 111,00 ₺ 85,47 ₺
0 kişi
COVID-19 Nisan 2020 itibarıyla dünyada 2.150.000’den fazla insanı etkilemiş ve 145000’den fazla ölüme yol açmıştır. Üç-dört ay içinde olgu sayısındaki istikrarlı ve hızlı artış COVID-19’un tüm dünyayı...
%23 112,00 ₺ 86,24 ₺
%23 351,00 ₺ 270,27 ₺
0 kişi
''Kurt Kışı Atlatır Ama Yediği Ayazı Unutmaz.- Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri- Yeni Mezun Hekimler- 1. ve 2. Basamak Hekimleri- TSM ve ASM’de çalışan Aile Hekimleri- 112 ve Ambulans Hekimleri- Ac...
%23 140,00 ₺ 107,80 ₺
0 kişi
Bu kitap Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Yüz Plastik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği üyeleri için üretilmiş...
%23 400,00 ₺ 308,00 ₺
0 kişi
Semiyoloji hastalıkların belirti (semptom) ve işaretleriyle (fizik muayene ile elde edilen bulgular) ilgilenen bilim dalıdır. Hekimlik sanatının olmazsa olmazı olan ayrıntılı bir öykü ve sistemik fizi...
%23 267,00 ₺ 205,59 ₺
0 kişi
lkemizde son on yıldır aile hekimliği uygulaması ülke genelinde uygulanmaktadır. Aile hekimliği uygulaması, birinci basamakta çalışan hekimlere pek çok sorumluluğu da beraberinde getirdi. Aile Hekimle...
%23 171,00 ₺ 131,67 ₺
0 kişi
Görsellerle Zenginleştirilmiş İnsan Anatomisine Giriş” kitabının, hedef kitlesi iki yıllık ve dört yıllık sağlık disiplinlerinde okuyan sevgili öğrencilerdir. "Görsellerle Zenginleştirilmiş İnsan Anat...
%23 120,00 ₺ 92,40 ₺
0 kişi
Tarih boyunca gerek doğal, gerekse kaynağı insan olan çok sayıda olay, dünyamızın dört bir yanında yaşanmış, fiziksel, ekonomik ya da sosyal kayıplar ve “baş edebilme kapasitesi” zaafiyetinin gelişimi...
%23 341,00 ₺ 262,57 ₺