Endülüs Yayınları Kitapları

0 kişi
İbn Sina’nın gözde öğrencilerinden ibn Zeyle, hocasının birikiminden istifade ederek el-Kafi fi'l-musika adlı islam musiki nazariyesine dair kitabı telif etmiştir. Kindi, Farabi ve ibn Sina’nın göruşl...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Aristo’nun Metafizik kitabını kırk defa okuyan İbn Sina’nın bu eserde çözemediği sorun neydi? Farabi ona hangi konuda ışık tuttu? Metafizik bir bilim midir? Tanrı’nın varlığı metafiziğin konusu mudur...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İslâmî ilimlerin teşekkülünde ve sistematik kazanmasındaki en önemli etken şüphesiz ihtilaflardır. Bu ihtilaflar kaçınılmaz olarak eleştirinin ortaya çıkışına ve gelişimine zemin hazırlamıştır. İhtila...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İnsan yaşamını yakından ilgilendiren ve bilimin birçok alanıyla yakın ilgisi bulunan tıp gibi önemli bir sahanın İslâm dini bakımından konumu ve değeri çok büyüktür. Böylesine önemli bir alanda Hz. Pe...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Cahiliye ve Hz. Peygamber dönemi Arap ve İslâm toplumunun çeşitli unsurlarının derinlemesine ele alınması, o toplumu anlamak açısından son derece önemlidir. Münferit hâdiseler, maddi unsurlar, kısa ta...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Farklı mezhepler mensup Müslümanlar arasında zaman zaman önemli çekişmelerin , kavgaları ve hatta ölümlere varan silahlı çatışmaların yaşandığı bilinmektedir. Ancak çok daha iyi bilinen bir huşu daha...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
/ 4