Ensar Neşriyat Kitapları

0 kişi
Ebû Mansûr el-Matürîdî (Ö.M.944), Ehl-i sünnet kelamı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Matürîdî, Te'vîlât'ı...
%28 57,00 ₺ 41,04 ₺
0 kişi
Yaklaşık olarak, İslâm Tarihinin üçte birine tekabül eden Devlet-i Aliyyenin Sonbaharını konu edinen bu eser, Osmanlılar hakkında yapılan ilk çalışma olmadığı gibi son çalışma da olmayacaktır. Bu kita...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Ana Hatlarıyla İslam Aile Hukuku Ensar Neşriyat
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Eser Hakkında; Kelâm ilmi tarihinin başlangıcı, Hicrî I. yüzyılın sonu itibariyle İslâm dünyasında ortaya çıkan başta kader konusu olmak üzere inanç ilkeleri ve usulleri çerçevesinde başlayan tartışma...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun en büyük özelliklerinden birisi düşünmesidir, insanın çok eskiden beri bir de "düşünen varlık" diye tarif edilmesi, bu temelli özelliğinin ifadesidir. Gerçekten de düşünen insan için en b...
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
0 kişi
İslam hukukunda, borcu zamanında ifa etmeyen kişinin durumunun tespitine büyük önem verilmiştir. Bu meyanda, ödeme imkanı olmayan kişi hakkında, kendisine zaman verilmesi veya borcun bağışlanması gibi...
%28 23,50 ₺ 16,92 ₺
0 kişi
İnsanı İslâm’la buluşturma noktasında din hizmetlilerinin ayrı bir görevi vardır. Onlar, kürsüde, minberde, şehirde, köyde ve insanın bulunduğu her yerde insanlığa İslâm’ı tebliğ etmekle görevlidir. B...
%28 31,00 ₺ 22,32 ₺
0 kişi
İnsan, sosyo-kültürel bir varlık olması nedeniyle, pratik eylemleriyle ait olduğu toplumun değer yargılarını da yansıtır. Toplumu oluşturan bireyler, bu sosyo-kültürel etkiler vasıtasıyla değer yargıl...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Üzülerek ifâde etmek gerekir ki, tahsili veya mevkii ne olursa olsun ibâdet konularında hiç umulmadık yanlış inanç ve uygulamaların kurbanları, günümüzde sanıldığından da pek fazladır. Nitekim bizi bö...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Yemin olsun ki onların hayat hikayelerinde akıl sahipleri için çeşit çeşit ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. (Yusuf Suresi, 12 / 111)Peygamber, Allah Teala tarafından emir ve yas...
%28 47,00 ₺ 33,84 ₺
0 kişi
Etrafında ihtilafsız ittifak edebileceğimiz ortak değerleri öne çıkarmamızı gerektiren günler yaşıyoruz… Tarih, ortak değerlerimizden biridir… Özellikle Çanakkale Zaferi, yakın tarih içindeki yeri bak...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın müştereken tertiplediği “Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? Sorunlar ve Çözümleri-” konulu Tartışmalı İlmî İhtisas Toplant...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Kim bilir Ya Rasulallah…Günahlardan iki büklüm belimiz, mazluma yetişemeyen titrek elimiz, zulmü susturamayan tutsak dilimiz, ara ara uğrayıp esintini yüreğimize bırakan bir meltem yelimiz var. Çarşı...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Ebü Mansür el-Matüridi(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelamı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefi fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Matüridi, Te'vilat'...
%28 57,00 ₺ 41,04 ₺
0 kişi
İslam medeniyetini anlamak için kuşkusuz İslamın müslüman hayatında ve tarihinde oluşturmuş olduğu etkiye bakmak gerekir. Bu etki kendisini ibadetlerde, kurumlarda, düşüncede ve manevi hayatta belirgi...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Özellikle dinî yoğunluğun ve coşkunun normalin üstünde olduğu mevsimlerde, bazı önemli dinî konuların, basın-yayın yoluyla gündeme getirildiğine ve ilmî birikimleri, alanlarının uzmanlarınca yeterli b...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Zihin haritaları dünyada yaklaşık yarım milyona yaklaşan takipçisi ile birçok insanın hayatını değiştiren, devrimsel niteliğinde not alma ve planlama sistemini sunuyor.Zihin haritaları hayatınızı kola...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
19. Asrın son çeyreğinden itibaren, yaklaşık olarak on asırdır devam eden istikrarlı İslami hayat hakkında, bir takım şüpheler oluşturulmaya çalışılmış, Müslümanların bazı milletlere göre terakki edem...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, 20 Mayıs 2016 tarihinde Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun işbirliğiyle düzenlenen “Tasar...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Üniversitelerimizde, Din Eğitimi Anabilim Dalı'nın doğuşundan bu yana, öğrencilerimize yönelik kapsamlı bir din eğitimi ders kitabı ortaya konamamıştır. Her meslektaşımız, daha çok kendi çalışmaları d...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺