Ensar Neşriyat Kitapları

0 kişi
Yaklaşık olarak, İslâm Tarihinin üçte birine tekabül eden Devlet-i Aliyyenin Sonbaharını konu edinen bu eser, Osmanlılar hakkında yapılan ilk çalışma olmadığı gibi son çalışma da olmayacaktır. Bu kita...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Eser Hakkında; Kelâm ilmi tarihinin başlangıcı, Hicrî I. yüzyılın sonu itibariyle İslâm dünyasında ortaya çıkan başta kader konusu olmak üzere inanç ilkeleri ve usulleri çerçevesinde başlayan tartışma...
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
%28 31,00 ₺ 22,32 ₺
0 kişi
Üzülerek ifâde etmek gerekir ki, tahsili veya mevkii ne olursa olsun ibâdet konularında hiç umulmadık yanlış inanç ve uygulamaların kurbanları, günümüzde sanıldığından da pek fazladır. Nitekim bizi bö...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın müştereken tertiplediği “Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? Sorunlar ve Çözümleri-” konulu Tartışmalı İlmî İhtisas Toplant...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺