Eren Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Pazırık halısı ile başlayan 'Halı Sanatı' araştırmaları, tarih boyunca Türkler'e bağlı olarak gelişmiştir. Bu eserde Fustat'ta 9.yüzyılda bulunan Türk Halıları ile 19.yüzyıl arasındaki geçen zaman zar...
%26 70,00 ₺ 51,80 ₺
0 kişi
Bu eser, Osmanlı toplumunun en önemli unsurlarından biri olan konar-göçerlerin sosyal, ekonomik ve demografik tarihi hakkında kaleme alınan, bir kısmı bugüne kadar yayımlanmayan ve birbirini tamamlaya...
%26 42,00 ₺ 31,08 ₺
0 kişi
... "Hicaz Demiryolu", kısa ömrüne rağmen önemli askeri, siyasi, dini, ekonomik ve sosyal sonuçlar meydana getirdi. Çok sayıda demiryolu mühendisi, teknisyen ve işletme memurlarının yetişmesini sağlad...
%26 50,00 ₺ 37,00 ₺
0 kişi
Günümüzde İstanbul'un, gerek eski gerekse yeni en güvenilir gezginlerce kaleme alınmış olmakla birlikte böylesine ünlü bir metropolün değerini artıracak ya da azaltacak bazı özelliklerinden yoksun bir...
%26 45,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Bu ciltte yayınlanan yazılar, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi konusunda olup, Osmanlı araştırmalarında gittikçe genişleyen bir inceleme alanı oluşturmaktadır. Birçoğu kırk elli yıl önce yapılmış ara...
%26 80,00 ₺ 59,20 ₺
0 kişi
Anadolu Selçuklu hanedanının kentlerine ait, sulanan art bölgelerin parçasını oluşturan, sultanların sahip olduğu bahçeler, söz konusu zenginliğin bir kısmını oluşturmuştur. 11. yüzyılın sonundan itib...
%26 75,00 ₺ 55,50 ₺
0 kişi
Bu mütevazi araştırma XV. yüzyılın sonlarından itibaren şehzadeler şehri olarak bilinen Manisa’da yerleşip XX. yüzyılın başlarına kadar burada sürekli ikamet halinde bulunan bir gayri müslim cemaatin...
%26 42,00 ₺ 31,08 ₺
0 kişi
Kanun kitabı demek olan kanunname ise hükümet tarafından idare usulüne ve kamunun işlerine dair tanzim edilip, tatbiki mecbur tutulan hükümleri ihtiva eden kitap demektir. Osmanlı sosyal ve teşkilat t...
%26 27,00 ₺ 19,98 ₺
0 kişi
From the midst of the fifteenth century on the Ottoman-Turkish Empire played a crucial role in shaping European history. This factor has not been weaved into Western historiography to its detriment, b...
%26 44,00 ₺ 32,56 ₺
0 kişi
PrefacePart 1 Historiograhy1 Periods in Ottoman History2 How to Read 'Ashık Pasha-zade's History Part 2 Sultans and Policies1 'Osman Ghazi's Siege of Nicaea and The Battle of Bapheus2 Mehmed The Conq...
%26 90,00 ₺ 66,60 ₺
0 kişi
"Gezdiklerimi, gördüklerimi, yaşadıklarımı adeta konuşur gibi yazdım. Okuyucu bu hikayelerde sevdiği yazarların üsluplarını görür gibi olursa şaşmasın. Onlar benim de seve seve, tekrar tekrar okuduğum...
%26 17,00 ₺ 12,58 ₺
0 kişi
Osmanlı döneminde Anadolu’da sayıları on binleri aşan konar-göçer gruplar vardı. Bu grupların en önemli özelliği, hayvancılığa bağlı yaylak ve kışlak hayatıydı. Ancak söz konusu gruplar arasında hayva...
%26 90,00 ₺ 66,60 ₺
0 kişi
Ottoman historians also shared a common attribute as social critics, never shirking their perceived duty to protect the sultan’s reputation by condemning the misdeeds of wrongdoers and contraveners of...
%26 60,00 ₺ 44,40 ₺
0 kişi
İçindekiler Önsöz, Maria Luisa Scolari Sınırları Yorumlamak: İlk Modern Çağda Akdeniz'de Hıristiyanlar ve Müslümanlar Arasındaki İlişkiler, Giovanni Ricci İnebahtı Deniz Savaşı : Akdeniz'de Yitip Gid...
%26 42,00 ₺ 31,08 ₺
0 kişi
Imarets have long been recognized as one signature instution of the Ottoman Empire. These public kitchens were typicallay located in mosqu complexes or mutli-structured complexes, which included some...
%26 80,00 ₺ 59,20 ₺
0 kişi
Osmanlıca dergilerdeki İtalyan motifli, temalı resimler arasında, İtalyan imajı, İtalyan tipleri: politikacı, müzisyen, ressam, edebiyatçı, İtalyan coğrafyası, İtalyan kentleri ve tarihi, mimari eserl...
%26 65,00 ₺ 48,10 ₺
0 kişi
This book is a timely contribution to the study of early photography in Turkey... Historians will welcome the collation of these rare visual historical documents of the Ottoman Empire in mid nineteen...
%26 120,00 ₺ 88,80 ₺
0 kişi
Bu eserde Osmanlı Devleti’nde kağıt para uygulaması ve sosyo-ekonomik etkileri ele alınmış, kağıt para (Kaime) konusunun tamamını kapsayan bu araştırma, birinci elden kaynaklara dayandırılarak hazırla...
%26 120,00 ₺ 88,80 ₺
0 kişi
Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında bütün Avrupa'yı meşgul eden, yüzbinlerce insanın hayatına mal olan, Napoleon I'in Rusya'ya hücumundan Birinci Dünya Savaşına kadar geçen devrede en çok insana zay...
%26 42,00 ₺ 31,08 ₺
0 kişi
Osmanlı müesseseleri ve teşkilatı dış görünüş bakımından karışık bir bütün teşkil ettiği için onun tetkiki diğer Osmanlı tetkiklerine nazaran daha yenidir ve bu sahada yapılmış çalışmalar fazla değild...
%26 27,00 ₺ 19,98 ₺