Eser Kitap Kitapları

0 kişi
Niyazi-i Mısri Hazretleri’nin melamîliği ilm-i ledün sahibi oluşundan (bir diğer adı da, ilm-i hikmet, ilm-i tevhîd, vahdet-i vücûd ki tasavvuf bu ilimlerin genel adıdır) gelmektedir. O, devrinde bu h...
%22 95,00 ₺ 74,10 ₺
0 kişi
Yûnus Emre, bir tevhid ve aşk eri idi.Nice asırlar sonra Ana Yurt Asya’dan (Türkistan) bir Tanrı eri doğdu. Adı doğduğu il ile anılır oldu. Türkler ona Ata Yesevi (Ahmet) adını verdiler. Türkistan’da...
%22 120,00 ₺ 93,60 ₺
0 kişi
Gayba, layu’kale ve dahi sırra duyulan iştiyakın tecessümü olarak gönüllerde akseden, gönüllere hükmeden bir veli; Şems-i Tebrizî…Şems-i Rumî albümümün hazırlıkları için merakla okuduğum onca kitabın...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seniBen yanarın dünü günü, bana seni gerek seniNe varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirimAşkın ile avunurum, bana seni gerek seniAşkın aşkıları öldürür, aşk den...
%22 6,50 ₺ 5,07 ₺
0 kişi
Bu kitapta XIX. yüzyılda Yanya Valisi olarak ün kazanan Tepedenli Ali Paşa'nın hayatı, ailesi ve siyasi, ekonomik, sosyal faaliyeti üzerinde durulmuştur. Yanya'daki çiftlikleri ve bu bağlamda sosyo-ek...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
45 yaş gibi bir insan ömrü için çok kısa sayılabilecek bir zaman aralığına 42'yi aşan eseri sığdırmış olan İmam Nevevî'nin "el-Ezkar" adlı kitabı, zikir ve dua konularında en çok ilgi gören eserlerden...
%22 80,00 ₺ 62,40 ₺
0 kişi
Allah-u Teala’nın yüce kelâmı Kur’an-ı Kerîm, sözlein en güzeli, aynı zamanda da ayetleri birbirine benzeyen ve çok tekrarlanan bir kitap olma özelliğine sahiptir.“Allah, sözlerin en güzelini; ayetler...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Tasavvuf hikmetleri ve Evliya menkıbelerinin iki ana eseri vardır: Biri Mevlana Cami Hazretlerinin "Nefahat': öbürü de Şeyh Safiyüddin Hazretlerinin "Reşahat" isimli kitapları. .. Bunlardan ilki "Halk...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Hizb-ü Envaril Hakaikın Nuriye Büyük Cevşen ve Türkçe Meali (Üçlü Cevşen) Tecvidli Transkripsiyonlu Türkçe Okunuşu (Ashab-ı Bedir ve Celcelütiye İlaveli)Tertip ve Tanzim; Bediüzzaman Said NursiTercüme...
%22 60,00 ₺ 46,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Kıyamet Günü Mahşer Meydanı sürecini noktalaryan olay "ölümün" öldürülmesi olur. Artık Cennet veya Cehennem halkı... Herkes ölümsüzleşmiştir:"Ölüm Kıyamet Günü'nde alaca bir koç şeklinde getirilip Cen...
%22 5,46 ₺ 4,26 ₺
Tükendi
0 kişi
De ki: Duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? (Furkan, 77)Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyle...
%22 2,50 ₺ 1,95 ₺
Tükendi
0 kişi
İnanmayanlar, "Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil (bir mucize) getirse ya!" dediler. Önceki kitaplada olanların apaçık delili (olan Kur'an) onlara gelmedi mi? (Ta-Ha, 133)
%22 5,90 ₺ 4,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanın fiillerini işlemede hür olup olmaması, iradesini istediği gibi tasarruf edip edememesi ve davranışlarından sorumlu olup olmaması gibi konular, insan var olduğu günden bugüne tartışılan konular...
%22 21,00 ₺ 16,38 ₺
Tükendi
0 kişi
"Ümmetimin bozulmaya yüz tuttuğu zamanda benim bir sünnetimi yerine getirene yüz şehid sevabı verilir."- Hz. Muhammed (s.a.v.)
%22 6,50 ₺ 5,07 ₺
Tükendi
0 kişi
Kişiliği ve niteliği her ne olursa olsun, hiçbir faninin ölümü geride kalanları O'nunki kadar yakmadı. Hiçbir yaratılmış vefanın üzerinden bu kadar uzun zamn geçmesine rağmen hala bu kadar diri ve sev...
%22 6,50 ₺ 5,07 ₺
Tükendi
0 kişi
Her canlı ölümü tadacaktır.-Ali İmran 185-Ertesi sabah saat beşte asılacağını bilen ve bekleyen bir idam mahkumuyla, bu satırları şu an okuyan senin aranda bir tek fark vardır...O, daha kaç saati kald...
%22 5,90 ₺ 4,60 ₺
Tükendi
0 kişi
‘Ene’l-Hak’ sırrı sonsuzluğunun sonsuz idrakı ve tahsilidir. Bu tahsil ve idrake son yoktur. Bir arif-i billahın idrakinde, ‘Ene’l-Hak’ sırrı hususi değil, umumidir. Bu sır tüm evren için geçerlidir v...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilgenin bulunduğu yerde öncelik inancın değil, içindekilerle beraber tüm evrenin ve evrenin özü olan insanındır. Bilge; evrendir. Ve evren olan Bilge; merkezinden eylemde bulunur. İnanç ile insan çel...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir "Kutlu Doğum" haftası nedeniyle bir ilköğretim okulunda, ders içinde, "Peygambere Mektup" yarışması düzenlenmiştir... Birincilik dokuz yaşındaki bir kız çocuğunundur... Ödül töreni düzenlenir... G...
%22 5,90 ₺ 4,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İmam Münziri elinizdeki Muhtasar Sahih-i Müslim’in giriş bölümünde kitabını şöyle anlatır;Bu kitabı İmam Ebil Huseyn Müslim b. Haccac’ın Sahih’inden kısalttım. Allah kendisinden razı olsun. Böylelikle...
%22 120,37 ₺ 93,89 ₺