Etkileşim Yayınları Kitapları

Tükendi
0 kişi
En eski çağlardan günümüze kadar stratejik konumu ve doğal güzellikleriyle hep cazibe merkezi olmayı sürdüren İstanbul’un özellikle Osmanlı-Türk tarihi bakımından önemi çok büyüktür. Elinizdeki eserde...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Tevbe gaybı bilen ve ayıpları örten Allah’a dönüş yapmaktır. Âdem (a.s.) ve sair enbiya nesli için yola girenin başlama noktası, kazananların ana sermayesi, irade ehlinin ilk adımıdır. Batıldan hakka...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Eski şairlerimiz divanlarının başında Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini, esma ve sıfatlarını anlatan manzumelere yer verirlerdi. Fuzûlî de bu geleneğe uymuş, divanının başında bir Tevhid manzum...
%25 6,48 ₺ 4,86 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı’dan Cumhuriyete geçerken sosyal düşünce nasıl bir seyir takip etti? Klasik dönemle Tanzimat sonrası sosyal düşünce anlayışlarının karakteristik unsurları ve bunlar arasındaki temel farklılık n...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de ‘aydın’a ve ‘entelektüel’e bir dizi misyon yüklenmiş durumda. Sıklıkla eşanlamlı olarak kullanılan bu iki kelimeye lâyık görülen isimlerden, geniş bir birikim ve derin bir kavrayış beklenir...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap, Rusya’dan İspanya’ya, Çin’den Almanya’ya kadar pek çok ülkeden örneklerin ışığında Türkiye’nin barındırdığı çeşitli kimlikleri karşılaştırmalı olarak inceliyor ve her seviyede yaşana...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Asya’dan gelmiştik, ama gözümüz arkada kalmıştı. Arada sırada kesintiye uğrasa bile çok eski dönemlerden beri kopup geldiğimiz topraklarla bağlarımız hep var olmuştu. Ancak demir perdeli yıllarda bu b...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
28 Kasım 2010, dünya diplomasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıydı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iç yazışma belgeleri bu tarihte Wikileaks adlı internet sitesi üzerinden dünya gündemine düştü....
%25 12,50 ₺ 9,38 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de askerin sivil siyaset karşısındaki ayrıcalıklı pozisyonu, 1960 darbesi ile başlamış ve 2000’lerin ilk on yılının sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bu ayrıcalıklı pozisyonu...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Deyimler, gerçek anlamlarından az çok ayrı bir anlam içeren kalıplaşmış sözlerdir. Bunlar, taşıdıkları anlatım değeri bakımından dilde önemli bir yere sahiptirler. Doğru ve yerinde kullanıldıkları zam...
%25 15,74 ₺ 11,81 ₺
Tükendi
0 kişi
Alice nehir kenarında ablasının dizi dibinde yarı uyur yarı uyanık, acaba kendime papatyalardan bir taç mı yapsam derken, telaşla yanından yeleği ve köstekli saatiyle kim bilir nereye yetişmeye çalışa...
%25 5,56 ₺ 4,17 ₺
Tükendi
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
“Mecaza göre Mekke, arşın yeryüzündeki temsilcisidir. Tıpkı meleklerin göklerde Allah’ın arşını tavaf etmeleri gibi, insanlar da yeryüzünde Kabe’yi tavaf ederler. Mekke, yalnızca cennete giden yol değ...
%25 32,41 ₺ 24,31 ₺
Tükendi
0 kişi
Yıllardır sadece siyasî ve askerî yönleriyle ele alınan Kürt Sorunu bu kitapta insanî ve sosyolojik yönleriyle ele alınıyor. Prof. Dr. Mehmet Altan, devlet esas alındığında içinden çıkılmaz görülen bi...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
/ 7