Ezgi Kitabevi Yayınları Kitapları

0 kişi
Embriyoloji, canlıların oluşumunu ve gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır. Döllenmeyle (fertilizasyon–fekondasyon) başlayan canlılık süreci, kanatlılarda kuluçkadan çıkış, evcil hayvanlarda ve insan...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Her dönemin çok anlamlı özdeyişleri olmuştur. Bu özdeyişler adeta hafızalara kazınıp uzun süreler gündemde kalmıştır. Örneğin küresel ısınma; klorofloro karbon gazlarını üretecek satıp para kazanacak,...
%12 60,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde genel hatlarıyla örnekleme konusu ele alındıktan sonra, ikinci bölümde basit rassal örnekleme tekniği incelenmiştir. Tabakalı örnekleme tekniği...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Sosyal bilimler araştırma tabanlı bilimler olduğu için istatistik sosyal bilimlerde çok önemli bir yere sahiptir. Araştırmacılar veriyi düzenlemek, değerlendirmek ve analiz etmek için istatistiği etki...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Yapısal Eşitlik Modellemesi kovaryans yapı matrisi dikkate alınarak teorik olarak ortaya atılan modelin sınanmaya çalışıldığı çok değişkenli istatistiksel bir tekniktir. Yapısal eşitlik modelleri, ölç...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
1 kişi
Ortaçağ Dönemi genellikle karanlık dönem olarak tanıtılmasına rağmen aslında dönem kendi içinde ve çağının yapısına göre felsefenin sürekliliğinin sağlandığı bir geçiş sürecini oluşturmaktadır. Felsef...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta, sosyal bilimlerde sıkça kullanılan İstatistiksel tekniklere ait kısa ve Öz bilgiler aktarılmış olup, özellikle hangi değişken türlerinde, hangi amaçla, hangi istatistiksel analiz teknikler...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Sosyoloji, psikoloji, politik bilimler, kamu yönetimi, sosyal hizmetler, iktisat, işletme, yaşlılık bilimi, suç bilimi vb. sosyal bilimler araştırma tabanlı bilimlerdir. Bu nedenle, istatistik sosyal...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
İktisatla ilgili konuların günlük yaşamımızdaki yeri her geçen gün artmaktadır. Döviz kurları, faiz oranları, enflasyon, ekonomik kriz, ihracat, ithalat, borsa, alternatif yatırım araçları hemen hemen...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Türk Veteriner Hekimliği alanında birkaç eser yayımlanmış olsa da bunların birçoğu ya sadece anatomi terimleri ile sınırlı kalmıştır ya da eski basımdır ve mevcudu kalmamıştır. Veteriner Hekimliği ala...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Özer Serper, 02.04.1942 tarihinde Balıkesir'de doğdu. 1953'te Dursunbey Üçeylül İlkokulu'nu, 1959'da Balıkesir Lisesi Fen Bölümü'nü, 1963 İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletm...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Son yıllarda felsefe çalışmalarının çoğalmasına karşın henüz "Varlık" sorununu tek başınaele alan bir eser yayınlanmamıştır. Bu ortak çalışma ile felsefenin en temel sorunu ve konusu olan "varlık" ala...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Altı Adet FotoğrafsızEzgi Kitabevi Yayınları
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
1923'den Günümüze İktisat ve İstikrar PolitikalarıEzgi Kitabevi Yayınları
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Örnekleme teorisine dayanarak geliştirilen ve anakütle parametrelerinin tahmini ve parametrik hipotezlerinin testi ile ilgili olan istatistiksel tahminleme ve karar alma teorilerine ait konular güçlü...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Türkiye Ekonomisi kitabının onuncu baskısı iki yıl içinde tükendi ve yeni baskı yapmak gerekti. Kitabın ilk baskısından bugüne yirmi yıl geçti. İlk baskı ile on birinci baskı yan yana konulsa Türkiye...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Prof. Güven, bu kitabında toplumbilimsel bir alan araştırmasının başlangıcından sonuna değin uzanan tüm evrelerini aşamalar halinde anlatmaktadır.
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Okumayı sevmeyen bir toplumuz, az okuyoruz. Neden? Bunun pek çok nedeni var. Ama önemli bir neden var, şu: Okuma alışkanlığının çocuklukta kazanılamaması. Çok kez, bir neden başka bir nedenin sonucu o...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Para Teorisi ve Politikası adını verdiğimiz bu kitabın temelini 1978 yılında ilk kez yayınladığımız Para Ekonomisi adlı kitabımız oluşturmaktadır. O günden bügüne para teorisi ve politikası alanında ö...
%10 49,00 ₺ 44,10 ₺