Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları Kitapları

0 kişi
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, el-Lisanu'l-Umm adlı Arapça eğitim kurumunun, uzun yıllar üzerinde çalışarak hazırlamış olduğu Silsiletu'l-Lisan isimli Arapça öğretim seti artık Türkiye...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
0 kişi
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, el-Lisanu'l-Umm adlı Arapça eğitim kurumunun, uzun yıllar üzerinde çalışarak hazırlamış olduğu Silsiletu'l-Lisan isimli Arapça öğretim seti artık Türkiye...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
0 kişi
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, el-Lisanu'l-Umm adlı Arapça eğitim kurumunun, uzun yıllar üzerinde çalışarak hazırlamış olduğu Silsiletu'l-Lisan isimli Arapça öğretim seti artık Türkiye...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
0 kişi
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, el-Lisanu'l-Umm adlı Arapça eğitim kurumunun, uzun yıllar üzerinde çalışarak hazırlamış olduğu Silsiletu'l-Lisan isimli Arapça öğretim seti artık Türkiye...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaklaşık 600 yıl boyunca devam etmiş bir edebiyat ekolü olan Eski Türk Edebiyatının mitolojik yönelimleri açısından ele alınıp incelenmesinin bir zaruret olduğu kanaatinden yola çıkılarak hazırlanan b...
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺
Tükendi
0 kişi
Kentsel mekandan elde ettiğimiz bilginin bilişsel boyutları, mekanla olan ilişkimizin zeminini kurarken, kişisel birikimlerimiz ve özelliklerimiz ile birlikte, mekanın olanakları bu çift yönlü ilişkiy...
%15 27,78 ₺ 23,61 ₺
Tükendi
0 kişi
Giriş Bilgileri ve TariflerBirinci Mertebe Diferansiyel DenklemlerBaşlangıç Değer Ve Sınır Değer ProblemleriLineer Diferansiyel DenklemlerHomojen Olmayan Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler...
%15 46,30 ₺ 39,36 ₺
Tükendi
0 kişi
Turkish Civil Law is regulated by the Turkish Civil Code (hereinafter it will be referred to as ‘’TCC,’’). 1 The TCC is composed of the following five sections: Preliminary Chapter, Law of Persons, Fa...
%15 20,37 ₺ 17,31 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta Hatice Turhan Sultan´ın hayatı, kurduğu vakıflar ve bu vakıfların mahiyeti vakfiyesinden hareketle değerlendirilecek, çalışmanın sonunda ise vakfiyenin tam transkripsiyonu ve tıpkı basımı y...
%15 69,44 ₺ 59,02 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam bilim veya öğrencilerin ilkel inanç ve sofistike felsefi düşünce, antik ve modern varoluş, oturma ve sönmüş olanlardan dinlerin ilgili birçok öğreneceksiniz geçtiği (kolejler tanrılar) fakültele...
%15 29,63 ₺ 25,19 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadolu’da gelişen Türk mimarisinin genel çizgisini ortaya koymak amacıyla hareket edildiğinde, başvurulacak en ilginç yapılar şüphesiz ki kervansaraylar olmaktadır. Bütün iktisadî faaliyet kervan yol...
%15 92,59 ₺ 78,70 ₺
Tükendi
0 kişi
XIX. asırda Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sürecine şahitlik etmiş bir Üsküdarlı olan Şeyh Seyyid Hasan Rıza Efendi; hâfız, imam, müderris, hattat, şâir, hânende ve mevlidhân olarak çok yönlü bir şahs...
%15 18,52 ₺ 15,74 ₺
Tükendi
0 kişi
1916 Ocak ayı başlarında Çanakkale Cephesinden Müttefik Kuvvetlerin tahliyesinden hemen sonra muharebe dokusu bozulmadan harekât sahasının haritaları Mehmet Şevki Paşa (1866-1927) tarafından 1/5.000 ö...
%15 10,80 ₺ 9,18 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaklaşık 600 yıl boyunca devam etmiş bir edebiyat ekolü olan Eski Türk Edebiyatının mitolojik yönelimleri açısından ele alınıp incelenmesinin bir zaruret olduğu kanaatinden yola çıkılarak hazırlanan b...
%15 20,37 ₺ 17,31 ₺
Tükendi
0 kişi
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, el-Lisanu'l-Umm adlı Arapça eğitim kurumunun, uzun yıllar üzerinde çalışarak hazırlamış olduğu Silsiletu'l-Lisan isimli Arapça öğretim seti artık Türkiye...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, el-Lisanu'l-Umm adlı Arapça eğitim kurumunun, uzun yıllar üzerinde çalışarak hazırlamış olduğu Silsiletu'l-Lisan isimli Arapça öğretim seti artık Türkiye...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Fatih Sultan Mehmed Han 19 yaşında tahta geçip saltanatının ikinci yılında İstanbul’u fethederek Hz. Peygamber’in (s.a.v.) müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmış bir büyük hükümdar...
%15 69,44 ₺ 59,02 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap 349 adet çözülmüş problem içermektedir ki bunların bazıları basit olmakla birlikte çoğunluğunu çözmek önemli gayret gerektirmektedir. Bu kitapta çözülen problemlerin tamamı birimiz (Profesör...
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺