Fecr Yayınları Kitapları

0 kişi
O, inançları uğruna bu yolu tercih etmişti. İnanç bütün hayatını kaplamış ve genç yaşta siyasi ve toplumsal olaylara karışmıştı. Onu bu yola inançları sürüklemişti. Bir an olsun yürümekten geri kalmad...
%23 58,00 ₺ 44,66 ₺
0 kişi
Mantık doğru düşünmeyi öğreten ve hakikati bulma kurallarını ortaya koyan bilimdir.Descartes “Düşünüyorum o halde varım” derken, insanın temel sıfatının düşünmek olduğunu anlatmak istemiştir. İnsanlık...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
İslam Hukuku Metodolojisi Fıkıh Usulü Fecr Yayınları
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Sosyal adalete, dayanışma ve yardımlaşmaya büyük önem veren Kur'an, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde kardeşlik duyguları içerisinde toplumsal barışı sağlamış olarak yaşamalarını ister. İşte bu...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Bütün amacı insanlığın tarih içerisindeki görevini yerine getirmesinde onan yardım etmek olan Kur'an'ın ifadeleri, zamanla tersine çevrilerek insanı tarih içinde sorumsuz kılan, onu anlamsız bir tesli...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Endülüs’ün ilk mütefekkiri, ilk İslam filozofu ve sufisi hiç şüphesiz İbn Meserre’dir. İbn Meserre, doğu ziyaretlerinin dışında, hayatının önemli bir bölümünü kendi öğrencileriyle birlikte, Kurtuba Si...
%23 48,00 ₺ 36,96 ₺
0 kişi
Bu çalışma, down sendromlu çocuklara sahip anne babaların yaşamış oldukları bu zor ve sıkıntılı sürece uyum sağlamalarında dini inancın etkisini “ilk tepkiler, karşılaşılan sıkıntı ve zorluklar, süreç...
%23 24,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Sizden ricam, eğer şu sert sözlerim, iğneleyici, keskin ve net eleştirilerim biraz acı geliyorsa; bu acılığı benim kusurum kabul edin ama bu acı sözlerde bir hakikatin, bir gerçeğin yattığına inanıyor...
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
Biz bu çalışmamızda, Kur'an'ı hala anlamadan okuyan Müslümanları uyarmaya; farkında olmadan yaptıkları şeyi kendilerine tanıtmaya; onları gerçek manada Kur'an'a, yani okumaya teşvik etmek istedik.Kur'...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Bugün bilmediğimiz, tanımadığımız bir şeye tapma zamanı değildir. Özellikle okumuş yazmış olanların, kendi mukaddeslerini tanıma konusundaki görevleri daha da ağırdır. Bu sadece İslami bir görev değil...
%23 60,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Seyyid Cemal’in (Afgani) attığı ilk adımın üzerinden yüz yıl geçti ama kimse ikinci adımı atmadı. Hıristiyanlığa itiraz edileli altı yüz yıl oldu (Protestanlık). Rönesans’ın üzerinden dört yüz yıl geç...
%23 36,00 ₺ 27,72 ₺
0 kişi
Bu çağda yaşadığımız için bu çağın en temel sorunlarını görmezlikten gelemeyiz. Şimdi insanı tanımanın temel etken ve şartlarından biri olan dinin sosyal, siyasal, felsefi, bilimsel ve fikrî yollarla...
%23 38,00 ₺ 29,26 ₺
0 kişi
Eşekleştirme metotlarının birisi doğrudan, diğeri dolaylıdır. Doğrudan eşekleştirme, zihinleri cehalete veya onları saptırmaya zorlamak yani zihinleri cahilliğe, sapıklığa ve azgınlığa sürüklemektir....
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Fatıma'nın evinden bir adam çıkar. Yalnız ve kimsesizdir! Bomboştur elleri! Karanlığa ve zulme karşı yürüyüşe geçmiştir. Ölümden başka bir silahı yoktur! Ancak o, "güzel ölme sanatı"nı yaşamdan iyi öğ...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Dinin devlet ve siyasetle veya devlet ve siyasetin dinle olan bağı, insanlığın yönetime ihtiyaç duyduğu dönemle birlikte başlayan en kadim konulardan biri olagelmiştir. Bu ilişkinin temelinde, Allah-e...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu mütevazı çalışmada Asr-ı Saadet’ten başlamak üzere İslam medeniyetindeki tıp kültürünü ele almaya çalıştık.Örnek insan Hz. Muhammed’in (as.) sağlıklı bir hayat için tavsiyelerini ve hast...
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu eserde Kur’an’da yer alan âyetlerin tümünün tefsirini içeren eserlerden günümüze ulaşan ilk tefsir olma özelliğini taşıyan Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsîr adlı eserindeki Hz. Peygamber’in...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber’in vefatıyla sona eren Asr-ı Saâdet’in ardından yeni bir süreç başlamış, Hulefâ-i Râşidîn dönemi denen bu zaman diliminde Müslüman toplum birçok problem ve yeni durumla karşı karşıya kal...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Dağlar dünyanın dengesini sağlamaları ve estetik birer unsur olmalarının yanı sıra sahip oldukları çeşitli nimetlerle canlıların hem barındığı hem de beslendiği alanlar olmuştur. Karaların yüzde on ik...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Mucize meselesi, İslam geleneğinde vahiy ve nübüvvetle bağlantılı olarak önemli bir kavramsal içeriğe sahiptir. Kur’an metninde de birçok kez mucizeden söz edilir. Daha açıkçası, Mekke döneminde nazil...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺