Fecr Yayınları Kitapları

0 kişi
Her ilmin kendisine mahsus terimleri bulunmaktadır. O ilmin daha iyi anlaşılması ve sistemli bir şekilde ortaya konulabilmesi için bunların bilinmesine ihtiyaç vardır. Normal sözlükler, bir ilme ait t...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Hiçbir medeniyet tek başına var olamaz. Her medeniyet kendisine tevarüs eden kültürel mirasla tezahür eder ve kendini tanımlayan değerler dünyasıyla ayakta durur. Bu değerler dünyası siyasetten ekonom...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Şii düşünce geleneğinde Batıni bir Hz. Fatıma figürü tasarlanmış, böylece tarihi verileri aşacak şekilde ontolojik ve uhrevi bir Hz. Fatıma imajı resmedilmiştir. Bu tasavvur, Hz. Hüseyin'e karşı hisse...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Hz. Muhammed, İslam’ın siyasal yaşama ilişkin şûrâ, adalet, ehliyet, eşitlik, inanç ve ibadet özgürlüğü gibi evrensel ilkelerini ve yaşadığı toplumdaki problemleri dikkate alarak birlikte yaşama proje...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Nazarî İrfan, farklı tasavvuf teorileri, kendisine özgü bir terminoloji ve kavram alanı oluşturmaktadır. Bu alan bir yandan Vahdet-i vücûd ve işrâk felsefesi gibi kanallarla şekillenmiş, diğer yandan...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda, İletişim Fakültelerinde uygulanan ve haber yazmanın ana ilkesi olan 5N1K metodunu kullanacağız. Bunlar ‘ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim?” sorularıdır. Hadisi bir hâdise, bir...
%30 32,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Müminlerin Kur’an’la kuracağı sağlıklı ilişki, onu okumayı, dosdoğru anlamayı, inanmayı, tavır ve davranışa dönüştürmeyi, irfanıyla ahlaklanma-yı, kurumlaşmayı, kadrolaşmayı, gelişen iletişim teknikle...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Seyyid Kutub, iki okuldan mezun olmuştur. Birincisi, çağdaş Doğu-Batı kültür ve araştırma okuludur. Uzun yıllar bu okulun kademelerinden geçerek çağdaş dünya kültürünü tanıyan Doğu’nun önde gelen kişi...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Mantık doğru düşünmeyi öğreten ve hakikati bulma kurallarını ortaya koyan bilimdir. Descartes “Düşünüyorum o halde varım” derken, insanın temel sıfatının düşünmek olduğunu anlatmak istemiştir. İnsanl...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Yoksulların sadece karnını değil, aklını ve gönlünü de doyurmayı hedeflemek; yardımsever insanları, dünya meselelerine sadece cüzdanlarıyla değil, gönüllüleriyle de bakmaya çağırmak… Sorumluluk sahib...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bir bilgi objesi ve norm koyucu olarak Kur’an, form koyucu olarak Sünnet ve toplum tarafından üretilen kültürel değerler, Müslümanların sosyal hayatlarını etkileyen faktörler arasında yer alır. Bu ana...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Kur’an’ın ve Nebevî Sünnet’in mesajı, sadece Müslüman çevrede yetişip İslamiyeti kabul eden insanlara değil, yeryüzünde yaşayan bütün insanlar için hidâyet kaynağıdır. Ancak günümüzde Nebevî Sünnet’e...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
Fatıma hakkında konuşmak çok zordur. Fatıma bir "kadın"dı. İslam'ın öngördüğü gibi bir kadındı. Onun çehresinin tasvirini peygamber kendisi resmetmişti. Onu zorluk, fakirlik, mücadele ocağındı, kendi...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Doğrusu Afrika’ya ilk adımımı atıncaya kadar Afrika denilince benim de aklıma sadece siyah tenli insanlar, yoksulluk, kıtlık, kızgın çöller ve zamanında yaşanan sömürgecilik gibi konular gelirdi. Afri...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
%30 822,00 ₺ 575,40 ₺
/ 13