Fenomen Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Öncüler;Scheler ve Mannheim'ın eserleri alanın ilk çalışmaları olarak kabul edilir.Marx, Comte, Durkheim ve Weber'in çalışmaları alanın gelişimine katkıda bulunur.Francis Bacon'ın; nesnel bilgiye ulaş...
%14 14,85 ₺ 12,77 ₺
0 kişi
Araştırma Teknikleri 1-2 ders notları, alandan veri toplamak için geliştirilen tekniklerin dayandıkları ontolojiler ve epistemolojiler ile bağ kurularak öğrenciye aktarabilmek kaygısı ile hazırlanmışt...
%14 17,55 ₺ 15,09 ₺
0 kişi
Çağdaş dil biliminin kurucusu kabul edilen İsviçreli dâhi bilgin Ferdinand de Saussure dili bir sistem olarak tanımlar. Bir sistem, az çok karmaşık bir bütünü ve varlık sebebini işlevlerin belirlediği...
%14 54,00 ₺ 46,44 ₺
0 kişi
Bu kitabın içindeki sunumlar çeşitli konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sunulmuş olan sosyoloji alanında yapılmış teorik ve uygulamalı araştırma ve projelerin özetlerini içerme...
%14 29,70 ₺ 25,54 ₺
0 kişi
Klasik Fars ve Türk Edebiyatında Şem'ü Pervane Mesnevileri
%14 87,75 ₺ 75,47 ₺
0 kişi
Yaşamları ve Sanatlarıyla Rus Yazarları :Karamzin, Puşkin, Lermontov ve GogolFenomen Yayıncılık
%14 37,80 ₺ 32,51 ₺
0 kişi
Aşık tarzı şiir geleneği içinde yetişen, meslek muhitlerinde olduğu gibi geniş halk kitleleri arasında da yaygın bir şöhrete sahip bulunan Dertli'nin şiirlerine çeşitli el yazması eserlerde yer verilm...
%14 33,75 ₺ 29,03 ₺
0 kişi
Sosyoloji Tarihi II. Ders notları, 19. Yy’da sosyolojinin bilim olarak inşa sürecinden sonra; 20. Yy.’da sosyolojinin, işlevselci genel ontolojik yaklaşım ve pozitivist metodolojiyle, kendini nasıl bi...
%14 20,25 ₺ 17,42 ₺
0 kişi
Sosyoloji Tarihi Ders Notları I, birincil kaynaklara dayalı olarak akademik eğitimin verilmesi gerekliliği ve sosyolojiöğrencilerine soyut olan kuramları şematik bir şekilde somutlaştırarak aktarabilm...
%14 27,00 ₺ 23,22 ₺
0 kişi
Bu kitapta yer alan yazıların kavramsal çerçevesinde üç isim dikkat çekmektedir: Merkez-çevre kuramı ile Şerif Mardin, Modernliğin ikici yapısını serilmeyen Alan Touraine ve siyasetin bilimini bilgi s...
%14 29,70 ₺ 25,54 ₺
0 kişi
Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği altı resmi dilden biri olan Rusça, Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri (Doğu Slav) grubuna girmektedir. Rus dili zengin bir kelime hazinesine sahiptir ve çok kull...
%14 54,00 ₺ 46,44 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın amacı; yabancı dil olarak Rusça öğrenen Türk öğrencilerinin en çok zorlandıkları konulardan biri olan ve Türkçede karşılığı bulunmayan “Ön ekli fiiller” konusunu, ön eklerin fiillere kat...
%14 44,55 ₺ 38,31 ₺
0 kişi
Coğrafi keşiflerden itibaren dünyanın büyük bölümünde koloniler ve ticari tesisler kurarak buralardaki kaynakları kendi anavatanlarına taşımak suretiyle zenginleşen büyük devletler, sanayi inkılâbında...
%14 60,00 ₺ 51,60 ₺
0 kişi
Önü ve sonu olmayan, ezeli ve ebedi, sonsuz ilim ve hikmet sahibi, kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kitap indirmek suretiyle ihsan buyurarak kendilerini muhatap alan Allah’a sonsuz ham...
%14 80,00 ₺ 68,80 ₺
0 kişi
Dinleme dilin dört temel dil becerisinden biridir. Dinleme becerisi bireylerin hayatlarının her aşamasında (bilginin ediniminden davranışa dönüştürülmesine kadar olan bütün süreçte) çok önemli rol oyn...
%14 30,00 ₺ 25,80 ₺
0 kişi
Anlatmaya dayalı edebî eserler yazıldıkları dönemin siyasî, içtimaî, kültürel ve tarihî atmosferini yansıtırlar. Bunun yanında sanatkârlar, eserinde oluşturdukları anlatım ve kurguya göre, yıllar hatt...
%14 45,00 ₺ 38,70 ₺
0 kişi
Daha önceki dönemlerde ÜDS ve KPDS şekil ve formatında yapılan, akademik ve diğer alanlara hitap eden yabancı dil sınavları arasında Arapça’nın da öneminin arttığı bir gerçektir. En son YDS adı altınd...
%14 45,00 ₺ 38,70 ₺
0 kişi
Orta Asya İslamî Türk yazı dilinin en uzun süreli ve en çok işlenen gelişim merhalesi Çağatay Türkçesidir. On dördüncü yüzyıl sonrası Harezm yazı dilinden gelişen ve onun yerini alan Çağatay Türkçesi,...
%14 50,00 ₺ 43,00 ₺
0 kişi
"Elbette eşek ve ineklerin de içgüdü dediğimiz sezgi gücü vardır. Fakat onlar, çocuğun sezgi gücünden daha az sezgilere sahipler. Eğer beyinlerinin büyüklüğü kadar sezgiye sahip olsalardı bu çocuğun ö...
%14 40,00 ₺ 34,40 ₺
0 kişi
Artık hazır tüketim toplumu olarak tanımlanan günümüz insanı, kültürel belleğinde yer alan birçok unsuru yavaş yavaş terk etmekte ve yerine çağın sunduğu imkânları ikame etmektedir. Ancak her değişim...
%14 50,00 ₺ 43,00 ₺