Gazi Kitabevi Kitapları

0 kişi
6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 22.10.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi iptal k...
%10 66,00 ₺ 59,40 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları - Ön Hazırlıklar- Metin Hazırlanması- Tablo ve Şekilleri Hazırlama- Makaleyi Yayımlama- Yayım İçin Başka Makalelerin Yazımı- Konferanslar- Bilimsel İletişimde Diğer Konular
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Müşteri edinmede ve müşteri ile düzgün iletişim kurmada ticari yazışmalar bu nedenli önemli olmasına karşın hala piyasada ithalat ve ihracat İngilizcesini mesleki bilgi ile harmanlayan kaynak bulma ko...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Çalışma 20 yönetim gurusunu içerecek şekilde 20 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümün ilk kısmında ilgili yönetim gurusunun hayat hikayesi anlatılmakta, ikinci kısımda ise kişinin yönetim bilimine ka...
%10 63,00 ₺ 56,70 ₺
0 kişi
İçindekiler1. Bölüm 1. Giriş 2. Genel Bilgiler 2.1. Egzersizde Enerji Metabolizması 2.2. Serbest Radikaller
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İçindekiler1-insan kaynakları yönetimine kavramsal yaklaşım2-insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları3-insan kaynakları planlaması4-iş analizi ve iş ta...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Ekonomik ve sosyal açıdan günümüzün en büyük sorunu yoksulluktur. Ulusal ekonomi ile toplumun refahını artırmak ve Ulu Önder Atatürk'ün ifasediyle "muasır medeniyet seviyesini" yakalamış bir ülke yara...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Kalemi kitabın o sahifesinde, henüz son saadet satırını bitirmeyen bir kelimesinin üstünde kırıp orada bir siyah kan lekesi bıraktıktan sonra gözlerini yummak ve işte: "Ben öldüm, öldüm ama bahtiyarlı...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İçindekiler:1.Bölüm : Matris Cebri2.Bölüm : En Küçük Kareler(OLS) Yönteminin Geometrik İncelenmesi3.Bölüm : Klasik Doğrusal Regresyon Modeli ve Varsayımlar4.Bölüm : Sınırlanmış En Küçük Kareler Yöntem...
%10 52,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
1.Giriş2.İktisadi Büyüme Kavramı ve İktisadi Büyüme Modelleri3.İktisadi Büyümenin Ortaya Çıkardığı Sermaye İhtiyacı, Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketle...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
1- Finansal piyalasalar ve finansın uluslararası anlaşması2- Uluslararası para sistemi;dünü ve bugünü3- Ödemeler dengesi ve uluslararası yatırım pozisyonu4- Uluslararası döviz piyasaları5- Uluslararas...
%10 63,00 ₺ 56,70 ₺
0 kişi
Futsal, Futbolun olumsuzluklarından kurtulmuş, seyir zevki ve temposu ile futbolun önüne geçeceği düşünülen bir branş olarak ülkemizde hızla yayılmaktadır.2002-2003 eğitim-öğretim yıllarında üniversit...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Polimer teriminin kökenini araştırmak için yapay polimerlerin geçmişine bakmak yararlı olacaktır. 1826 yılında Faraday'ın yaptığı çalışmada, etilen gazına basınç altında ışın enerjisi verilmiş ve gazı...
%10 63,00 ₺ 56,70 ₺
0 kişi
Bu kitap eleştirel düşünce ve yaratıcı problem çözümüne odaklanarak, açık uçlu problemleri kullanarak ve akılcı yöntem üzerinde durarak kimyasal tepkime mühendisliğinin temel ilkelerini sağlam bir şek...
%10 120,00 ₺ 108,00 ₺
0 kişi
Postmodernizmin Etkileşim Odaklı Yansımaları: Deneyimsel Pazarlama Gazi Kitabevi
%10 47,00 ₺ 42,30 ₺
0 kişi
TFRS ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İşletme Birleşmelerinin Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Muhasebenin günümüzde temel amaçlarından birisi, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun gerçeğe uygun bilgi üretmektedir. Muhasebe izlediği bilgileri finansal raporlarla bilgi kullanıcılarının emrine sunm...
%10 104,00 ₺ 93,60 ₺
0 kişi
GirişÜretim Toplumundan Tüketim Toplumuna Geçiş SüreciÜretime Dayalı Değerlerin Sonu ve Tüketim Toplumunun YükselişiToplumsal Beğeni ve İtibar Arayışı Olarak Gösteriş Amaçlı TüketimGösteriş Amaçlı Tük...
%10 52,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
İçindekiler1.Genel Hususlar2.Karayolu veTerimlerinin Tanımı3.Trafik ve Kapasite4.Taşıt Hereketleri ve Önemli Uzunluklar5.Yol Geometrik Karakteristikleri6.Yatay Güzergah7.Düşey Güzergah8.Demiryolu ve T...
%10 63,00 ₺ 56,70 ₺
0 kişi
Gelişen bilişim teknolojileri ile günümüzde pek çok anlayış hızla değişmektedir. Finans da bu değişimin amiral gemisi konumunda olup pek çok konu ve akademik çalışmaların bu değişim karşısında nostalj...
%10 69,00 ₺ 62,10 ₺