Gazi Kitabevi Kitapları

0 kişi
6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 22.10.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi ipt...
%10 56,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları - Ön Hazırlıklar- Metin Hazırlanması- Tablo ve Şekilleri Hazırlama- Makaleyi Yayımlama- Yayım İçin Başka Makalelerin Yazımı- Konferanslar- Bilimsel İletişimde Diğer Konular
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺
0 kişi
Müşteri edinmede ve müşteri ile düzgün iletişim kurmada ticari yazışmalar bu nedenli önemli olmasına karşın hala piyasada ithalat ve ihracat İngilizcesini mesleki bilgi ile harmanlayan kaynak bulma ko...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Çok hacimli olmayan, kısa ve öz ancak eksiksiz olarak ilgili tüm konuları, muhasebe ile uyumlu mevzuat ve Tek Düzen Hesap Planı (THP) çerçevesi doğrultusunda Genel Muhasebe Kitabının genişletilmiş 11....
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Çalışma 20 yönetim gurusunu içerecek şekilde 20 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümün ilk kısmında ilgili yönetim gurusunun hayat hikayesi anlatılmakta, ikinci kısımda ise kişinin yönetim bilimine ka...
%10 52,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
İçindekiler 1. Bölüm 1. Giriş 2. Genel Bilgiler 2.1. Egzersizde Enerji Metabolizması 2.2. Serbest Radikaller
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
İçindekiler 1-insan kaynakları yönetimine kavramsal yaklaşım2-insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları3-insan kaynakları planlaması4-iş analizi ve iş...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Ekonomik ve sosyal açıdan günümüzün en büyük sorunu yoksulluktur. Ulusal ekonomi ile toplumun refahını artırmak ve Ulu Önder Atatürk'ün ifasediyle "muasır medeniyet seviyesini" yakalamış bir ülke yara...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Kalemi kitabın o sahifesinde, henüz son saadet satırını bitirmeyen bir kelimesinin üstünde kırıp orada bir siyah kan lekesi bıraktıktan sonra gözlerini yummak ve işte: "Ben öldüm, öldüm ama bahtiyarlı...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İçindekiler: 1.Bölüm : Matris Cebri 2.Bölüm : En Küçük Kareler(OLS) Yönteminin Geometrik İncelenmesi 3.Bölüm : Klasik Doğrusal Regresyon Modeli ve Varsayımlar 4.Bölüm : Sınırlanmış En Küçük Karele...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
İçindekiler Şekillerin Listesi Çizelgelerin Listesi Eşitliklerin Listesi Kısaltmalar 1. Petrol Faaliyetleri İle İlgili Genel Bilgi 2. Petrol Muhasebesi 3. Petrol Arama Ve Üretim Şirketlerinin Se...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
1.Giriş 2.İktisadi Büyüme Kavramı ve İktisadi Büyüme Modelleri 3.İktisadi Büyümenin Ortaya Çıkardığı Sermaye İhtiyacı, Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi ve Kısa Vadeli Sermaye Harek...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
1- Finansal piyalasalar ve finansın uluslararası anlaşması 2- Uluslararası para sistemi;dünü ve bugünü 3- Ödemeler dengesi ve uluslararası yatırım pozisyonu 4- Uluslararası döviz piyasaları 5- Ulu...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Futsal, Futbolun olumsuzluklarından kurtulmuş, seyir zevki ve temposu ile futbolun önüne geçeceği düşünülen bir branş olarak ülkemizde hızla yayılmaktadır. 2002-2003 eğitim-öğretim yıllarında ünivers...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Polimer teriminin kökenini araştırmak için yapay polimerlerin geçmişine bakmak yararlı olacaktır. 1826 yılında Faraday'ın yaptığı çalışmada, etilen gazına basınç altında ışın enerjisi verilmiş ve gazı...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bu kitap eleştirel düşünce ve yaratıcı problem çözümüne odaklanarak, açık uçlu problemleri kullanarak ve akılcı yöntem üzerinde durarak kimyasal tepkime mühendisliğinin temel ilkelerini sağlam bir şek...
%10 110,00 ₺ 99,00 ₺
0 kişi
Postmodernizmin Etkileşim Odaklı Yansımaları: Deneyimsel Pazarlama Gazi Kitabevi
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Muhasebenin günümüzde temel amaçlarından birisi, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun gerçeğe uygun bilgi üretmektedir. Muhasebe izlediği bilgileri finansal raporlarla bilgi kullanıcılarının emrine sunm...
%10 81,00 ₺ 72,90 ₺
0 kişi
Giriş Üretim Toplumundan Tüketim Toplumuna Geçiş Süreci Üretime Dayalı Değerlerin Sonu ve Tüketim Toplumunun Yükselişi Toplumsal Beğeni ve İtibar Arayışı Olarak Gösteriş Amaçlı Tüketim Gösteriş Am...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺