Gece Akademi Kitapları

0 kişi
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 36 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 43 bölümden oluşmaktadır. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında en güncel ara...
%23 77,00 ₺ 59,29 ₺
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Bu kitapta, siyasette kullanılan üslubun seçmenler üzerindeki etkileri irdelenmektedir. Kitabın başlıca amacı, siyasal iletişimde kullanılan olumlu ve olumsuz mesaj stratejilerinin seçmenleri siyasal...
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 12 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 15 bölümden oluşmaktadır. Ziraat, Orman ve Su Alanında Alanındaki en güncel araşt...
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
The acquisition of the four skills of listening, speaking, reading, and writing plays a major role in the successful learning of the second language (L2) for learners. Around the world, the ever-growi...
%23 24,00 ₺ 18,48 ₺
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
%23 21,00 ₺ 16,17 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti 622 yıl ömür sürmüş, üç kıtaya yayılmış, yaşlı dünyamızın gördüğü göreceği en büyük Cihan devletlerinden birisi. Bu muazzam imparatorluk hakkında sayılamayacak kadar çok araştırma yapı...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Her konferansta böyle midir? Bilmem. Fakat Lozan’da siyasi memur kadar iş adamı var. Bazil Zaharov’un adamlarından, Paris Borsası’nın simsarlarına, şimendüfer, maden imtiyazcılarından kredi teklif ede...
%23 70,00 ₺ 53,90 ₺
0 kişi
Mondros Mütarekesi gereği ordular lağvedilince Osmanlı ordusu yeniden düzenlemeye tabi tutulmuştur. Anadolu’nun Mütareke’den sonra düşmanlar tarafından işgal edileceğini öngören Osmanlı yönetimi, vata...
%23 37,00 ₺ 28,49 ₺
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
%23 21,00 ₺ 16,17 ₺
/ 21