Gece Akademi Kitapları

Tükendi
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 12 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 15 bölümden oluşmaktadır. Ziraat, Orman ve Su Alanında Alanındaki en güncel araşt...
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Bal arıları, koloni adı verilen topluluklar olarak yaşa­yan sosyal böceklerdir. Arılarda vücut yapısı, büyüme ve gelişme kendilerine özgü bazı organ ve yapıların dışında, diğer böceklerinkine benzemek...
%23 34,00 ₺ 26,18 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk kültür havzası içerisinde kendine has yapısı ile daima öne çıkan ve Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli şehirlerinden birisi olan Rize ili; Doğu Karadeniz’de Arşaklar, Kıpçaklar ve Çepniler gibi...
%23 91,00 ₺ 70,07 ₺
Tükendi
0 kişi
Antarctica and its surroundings allow for conducting scientific research in several areas, with features of the world that are nowhere else to be found. It is thought that Antarctica, which holds 70%...
%23 37,00 ₺ 28,49 ₺
Tükendi
0 kişi
Eğer gerçek manada Kur’an’ı anlamak istiyorsak şunu iyi bilmemiz lazımdır ki Kur’an tarihin akışı içinde belli bir güzergahı takip ederek bize kadar ulaşmıştır. Bu güzergahın en başında bulunan kişi ş...
%23 27,00 ₺ 20,79 ₺
Tükendi
0 kişi
Nüzûl döneminde, i‘câzu’l-Kur’ân şeklinde bir isimlendirme yapılmamış olsa da tehaddî ayetleri ve Kur’ân’da çelişki olmadığını bildiren ayetlerle, i‘câzın maksadı olan Kur’ân’ın Allah kelâmı oluşu mes...
%23 63,00 ₺ 48,51 ₺
Tükendi
0 kişi
2001 Şubat krizi sonrasında yeniden yapılandırılan bankacılık sektörü bir taraftan Basel düzenlemeleri kapsamında taşıdığı riski ölçen ve bununla uyumlu bir sermaye düzeyine sahip olan kurumlar haline...
%23 38,00 ₺ 29,26 ₺
Tükendi
0 kişi
“Yeni medyanın kendine özgü dilinin ve ingilizce kelimelerin dilimize yerleşmesi ve bu durumdan kaynaklı dilde bozulma yaratması, üzerinde tartışılması gereken çok boyutlu bir konudur. Ancak burada ön...
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Temelinde Keynesçi modellerin yer aldığı ve açık ekonomileri makro iktisadi yapı dahilinde ele alan Mundell-Fleming modeli, fiyat ve ücret katılıkları, tekelci rekabet koşulları gibi mikro temelleri g...
%23 23,00 ₺ 17,71 ₺
Tükendi
0 kişi
Ekonomi, insan davranışlarının iktisadi yönünü inceleyerek, kıt kaynaklarla ihtiyaçlar arasında dengeyi bulmaya ve böylece toplumsal refahı artırmaya yönelik kuralları ortaya koymaya çalışmaktadır. He...
%23 30,96 ₺ 23,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir nehir yatağında bulunan su miktarının, havzaya normalden fazla yağmur yağması, mevcut kar örtüsünün erimesi ya da nehir yatağının kesitinin ani değişiminden dolayı hızla artması ve taşması sonucun...
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
Tükendi
0 kişi
“Türkiye’de, radyo yayıncılık uygulamalarının frekanslama nedeniyle ticari ya da kamu yayıncılık biçimlerine hapsedilmesi, ülkedeki radyo yayıncılığı alanını, dünyada uygulanan farklı radyo yayıncılık...
%23 21,00 ₺ 16,17 ₺
Tükendi
0 kişi
Binyıl Bildirgesi’nin IV. bölümünün 21. Maddesinde belirtildiği gibi “Başta çocuklarımız ve torunlarımız olmak üzere tüm insanlığı, insanoğlunun etkinlikleri nedeniyle onarılamaz ölçüde bozulmuş ve ka...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 36 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 43 bölümden oluşmaktadır. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında en güncel ara...
%23 77,00 ₺ 59,29 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta, siyasette kullanılan üslubun seçmenler üzerindeki etkileri irdelenmektedir. Kitabın başlıca amacı, siyasal iletişimde kullanılan olumlu ve olumsuz mesaj stratejilerinin seçmenleri siyasal...
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
Tükendi
0 kişi
1970ler ve sonrası dönemden itibaren yapısal uyum programları çerçevesinde uygulanmaya başlayan neoliberal ekonomik politikalar, kadına yönelik şiddetin tanımı, nedenleri/şiddet üreten mekanizmaları k...
%23 27,00 ₺ 20,79 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsansız hava araçlarının (İHA) özellikle son 5 yıl içerisindeki hızlı gelişimi ile kullanılan ve üretilen veriler artmaktadır. Bu yeni teknolojiler, özellikle yer bilimlerinde pratik ve analitik yönd...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
Tükendi
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Son yıllarda arzu edilenin hilafına dini sembollerin yaşamımızda daha fazla yer işgal ettiğine şahit oluyoruz. Halbuki çeşitli saiklerden ötürü sekülerleşen dünyada dini sembollerin etkin olması üzeri...
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺