Gelenek Yayıncılık Kitapları

%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
Allah’ın kendisinden razı olduğu kişi şöyle buyurdu; Tabi olun; bid’atçilik yapmayın, itaat edin, sapmayın, birleşin; şirk koşmayın, Hakk’ı tenzih edin; O’nu itham etmeyin, doğrulayın; şüpheye düşmeyi...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Asırlar boyunca manevi dünyamızın zirve isimlerinden olmuş ve eserleri hakkında çok sayıda şerh ve çalışma yapılmış olan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bu eserinde manevi yolun yolcularını mana alemleri...
%23 18,00 ₺ 13,86 ₺
%23 17,00 ₺ 13,09 ₺
0 kişi
Feridüddin Attar'ın yegane mensur eseri olup H. 617 yılında, şehid edilmesinden bir sene evvel telif edilmiştir. Tezkire, iyi şeyleri anmaya ve güzel şeyleri yad etmeye vesile olan şey demektir. Bu it...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
“Ey iman edenler; zandan çok sakının; Çünkü zannın bir kısmı günahtır.Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın.Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın.Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever m...
%23 18,00 ₺ 13,86 ₺
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Geylani Kitaplığı’nın Türkçe’de ilk defa yayınlanan bu üçüncü kitabında, Gavs-ı Azam ruhlara ve gönüllere hitap etmeyi sürdürüyor, tasavvufun inceliklerini ve bu yolun esaslarını öğretiyor.
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
“Tarih boyunca bir peygamber veya veliyle karşılaşan müminlerin birçoğunun, nasihat istediklerini görürüz. Kalbin kilitlerini çözecek, istikamete girmeye vesile olacak, kötülüklerden uzaklaştırıp iyil...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, kalbindeki ışığı söndürmek değil beslemek isteyenler için; görünenin ötesine varmak, gizli olana Ulaşmak için kısaca Büyük mürşid’in dizinin dibine oturmaya karar veren herkes içindir. Hz....
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Bir gün Peygamber Efendimiz’in huzurunda kadınlar kalabalık olmuşlar, kavga ediyorlardı, Hazret-i Ömer oraya geldi. Kadınlar onu görünce kaçtılar. Hazret-i Ömer kadınlara şöyle dedi: “Ey kendi nefisle...
%23 17,00 ₺ 13,09 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, Kadirilik yolunun önderi büyük mutasavvıf, büyük mürşid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yaptığı vaaz ve sohbetlerin, müridlerince derlenmesinden oluşuyor.Geylani Hazretlerinin tasavv...
%23 100,00 ₺ 77,00 ₺
%23 75,00 ₺ 57,75 ₺
%23 80,00 ₺ 61,60 ₺
0 kişi
Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) Gunyetüt Talibin - isimli eseri, bir hikmet kaynağı olara...
%23 69,44 ₺ 53,47 ₺
0 kişi
Dil Hastalıkları ve Korunma Yolları 'İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir' denilir. Dil, insanı aşağıların aşağısına götürebileceği gibi, yüce makamlara da ulaştırabilecek bir işleve sahip... Büy...
%23 18,00 ₺ 13,86 ₺
0 kişi
Ey İlâhi sırları öğrenmek isteyen!Sen bil ki, tevekkül, Allah'a yakın olanların makammdandır. Onun derecesi de büyük ve yüksektir. Lâkin tevekkülün bilgisi aslında çok zor ve inceden de incedir. Bu bi...
%23 17,00 ₺ 13,09 ₺