Gökkubbe Yayınları Kitapları

0 kişi
Ahmet Cevdet Paşa çok yönlü bir âlim, zor zamanlarda önemli görevler icra etmiş mühim bir devlet adamıdır. O, kendisini Osmanlı toplumunu modernleştirmeye adamış geleneksel aydın tipinin ender örnekle...
%22 21,00 ₺ 16,38 ₺
0 kişi
Bu kitap, 19. yüzyılda İngiliz seyyahların, çeşitli kurumlarıyla birlikte Osmanlı toplumunun yapısıyla ilgili izlenimlerini belli bir sistem içerisinde sunmakta ve değerlendirmektedir. Bu seyahatnamel...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
‘II. Meşrutiyet Dönemi’nde Siyasal Muhalefet’ konulu bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, siyasal muhalefet hakkında genel bilgi verildikten sonra, II. Meşrutiyet Dönemi’nde siyasal...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Hilafetin kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümet politikalarından memnun olmayan çevrelerin yeniden Osmanlı hanedanı etrafında birleşerek bir muhalefet odağı haline gelmesinin önünü kesmiştir....
%22 42,00 ₺ 32,76 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmada, Kur´ân-ı Kerîm´în ulus kavramını ele alışını ve uluslararası ilişkiler hakkındaki ilkelerini göreceksiniz.Eser, özellikle günümüzde çok geniş bir yapıda olan uluslararası ilişkilerin ahl...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
Tükendi
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
0 kişi
M. Emin Saraç Hocaefendi; ilmi, teliften ziyade tedriste arayan ve bir gün bu topraklarda İslâmî ilimlerin amele döküleceği bir ortamın oluşacağına inanan, Ehl-i Sünnet anlayışının müntesibi bir âlimd...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı tarih sözlüğü, altı asır boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez, taşra, ilmiye, ordu, donanma, maliye, esnaf teşkilatları, bürokrasi, kadılık, medrese...
%22 84,00 ₺ 65,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Güvenlik Konseyi’nin yeniden yapılandırılması meselesi, uluslararası hukukun en tartışmalı konularından biridir. Yeniden yapılandırma isteklerinin başlangıcını, Birleşmiş Milletler örgütünün kuruluş t...
%22 31,02 ₺ 24,19 ₺
Tükendi
0 kişi
Sorumluluk, hukukun temel kavramlarından biridir. Evrensel hukuk kuralları, her türlü hukuk sistemi açısından sorumluluğun düzenlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bunun en açık delili, evrensel bi...
%22 31,02 ₺ 24,19 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmada, Avrupa’ya Osmanlıların ilgisinin arttığı Lale devri öncesi dönem ile reformlarının kurumsallaştığı 3. Selim dönemi arasında, Avrupa devletlerine gönderilen Osmanlı sefirlerinin, gördükle...
%22 26,85 ₺ 20,94 ₺
Tükendi
0 kişi
Yazar bu kitapta bazı Oryantalistlerin (Doğu Bilimciler) Osmanist kimliği ile ortaya attıkları fikirlere karşın Osmanlı genişlemesini tarihi gerçeklerle ilişkilendirerek ortaya koyma çabasını gütmekte...
%22 12,96 ₺ 10,11 ₺
Tükendi
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Te’vîlâtü’l-Kur’an Bağlamında Bir İnceleme “Onlar kızlara karşı kibirleniyor ve onları diri diri gömüyorlar. Onlara denir ki: “Siz kızlara karşı nasıl böyle kibirlenirsiniz? İstifade ettiğiniz eşleri...
%22 16,67 ₺ 13,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk tarihi içinde Osmanlı Devleti'nin yeri ve oynadığı rol ne kadar büyük ve önemli ise, Osmanlı tarihi içinde de Kanuni Sultan Süleyman'ın büyüklüğü ve oynadığı rol o kadar önemlidir. Kanuni gerçekl...
%22 18,52 ₺ 14,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Din her toplumda sürekli bir fenomen olarak kendisini göstermekle birlikte dinler birbirlerine göre farklılıklar arzetmektedir. Ayrıca dinsizliğe ve inançsızlığa olan eğilim de potansiyel olarak her t...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta, Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarından başlanarak Türk ve Ermeni toplumları arasındaki siyasal, sosyal ve kültürel ilişkiler bir bütünlük içerisinde ele alınarak okuyucunun ilgisine sunulma...
%22 32,41 ₺ 25,28 ₺
Tükendi
0 kişi
19. yüzyıl tarihi, bir açıdan imparatorlukların modern ulus devletler karşısında yürüttükleri ayakta kalma mücadelesidir. Bu mücadele aynı zamanda bir dönüşüm çabasıdır da. Kendi yapılarını değişen şa...
%22 22,22 ₺ 17,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Siyasi, askeri, ekonomik ve stratejik açıdan yeniden yapılanma sürecinde olan beş yeni bağımsız devletin (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenisten ve Özbekistan) ortaya çıkması uluslar arası...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺