Grafiker Yayınları Kitapları

%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Eğitim Bilimine Giriş kitabı, Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal’ın editörlüğünde, Eğitim Fakültesi öğrencilerine eğitim bilimleri alanı ile ilgili olarak, kapsamlı ve temel bir bakış açısı kazandırmak amacıyl...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Osmanlı Türkçesini farklı yöntemlerle öğretme düşüncesinin bir ürünüdür. Okuma Kitabı’nda metinler, içlerindeki sözcük ve dilbilgisi özellikleri dikkate alınarak Türkçe,...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Türk halk edebiyatını gerek bilimsel bir çalışma alanı olarak benimseyenler, gerekse bu edebiyat alanını entelektüel merakla tanımak isteyenler için Grafiker Yayınlarının "El Kitapları" dizisi içinde...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Osmanlı Devletini anlamak sadece sultanların ve vezirlerin büyük işlerini öğrenmekle bitmez. Osmanlı kurumlarının yapısını ve işleyişini çözmek, büyük bir medeniyetin nasıl meydana geldiğini ve yüzler...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Nasrettin hoca bir gün eve gelmiş.Nasrettin Hoca bir gün eve gelir.Nasrettin hoca bir gün eve geliyor.Nasrettin hoca bir gün eve geldi. Yukarıdaki cümlelerin en sonundaki eklere ne ad verildiğini Tür...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Üniversitelerimizdeki Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okutulan Edebiyat Bilgi ve Teorileri dersinde, edebiyata dair temel bilgiler ve Türkçe edebi ürünlerin biçimsel özellikleri...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, dinleme öğrenme alanını kuşatma amacıyla yapılmış çalışmalardan biridir. Ayırıcı özelliği, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çok sayıda özgün uygulama örneği içermesidir. Metin...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Halk İnanışları, bir milletin veya toplumun kendi ana kültürleri yanında karşılaştıkları farklı din, inanç ve kültürlerden de etkilenerek ortaya çıkan inanışlardır. Kültürün önemli bir parçası olan b...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺