Günce Yayınları - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
“İnsan talihine açılan sanat kapılarından biri ve bizce en önemlisi olan tiyatro; söz ve harekete dayanması, göze ve kulağa hitap etmesi, nihayet hayatın tam içinde olması bakımından ayrı bir değere s...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Cadde ve sokak adlarının gündelik hayat içindeki öneminin çoğu zaman fark edilmediği kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Oysa söz konusu adlar her şeyden önce adres bilgilerimizin olmazsa olmaz unsu...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
0 kişi
Resim yapmak için sadece çizmek, boyamak, güzel bir objeyi kopya etmek yetmez. Bunun zenginleştirilmesi, geliştirilmesi gerekir.Resme gönül vermek gerekir. Resim tarihiyle ilgilenmek, resim teknikleri...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, üzerinden asırlar da geçse, yine de unutulmayacak bir savaşın safahatını anlatıyor. Hakkında binlerce kitap da yazılsa, olmasa da söyleyecek yeni bir şey, tekrar tekrar anlatılması gereken Ç...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
“Genç araştırmacı Zahraa Haval Issa, “Irak Türkmen Kadın Yazını” adlı bu çalışmasıyla tarihe not düşmüştür. Zor bir coğrafyada eli kalem tutan kadınları ve onların dil ürünlerini kayıt altına alıp var...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Modern Türk Edebiyatı, 1850’lerden günümüze kadar Türk edebiyatının şiir, roman, öykü, tiyatro ve eleştiri gibi önemli türler üzerinden geçirdiği serüveni ayrıntılı olarak yansıtma savını taşıyan bir...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
“Herkes ilaçlarla çalışmanın, yeni özler hazırlamanın ya da kendi teorik yapılarını inşa etmenin başka yollarını aramakta özgürdür. Ancak Dr. Edward Bach sadelikten yana hakkını kullanarak 38 çareyi b...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
IMO’nun denizlerdeki kirliliği azaltmaya yönelik son ve en önemli düzenlemelerinden birisi balast suları üzerinedir. Son dönemlerde yapılan birçok bilimsel çalışmada gözle görülebilen boyuttaki yosun,...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Öykü Nasıl Okunur kitabı özellikle modern öykü türü için bir okuma/çözümleme yöntemi önermekle birlikte uyarlanmak koşuluyla aynı kuramsal çerçevenin öteki kurmaca anlatı türlerine de uygulanması olas...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Çalışmanın arka planını aydınlattığı için ilkin kavram ile zaman-anlatı ilişkisine değinilmiş, ardından yöntem tartışılmış, son aşamadaysa romanlarda zaman ögesinin ne şekilde konumlandığı saptanmıştı...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Konuşma ve yazma yeteneği başta olmak üzere insan, sosyal bir varlıktır. Bu çerçevede sözlü ve yazılı ifade kabiliyeti, yani düzgün konuşma, yazma becerisi; insanın toplum içerisindeki davranışlarını...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
“Batı Edebiyatında Akımlar kitabı, on beşinci yüzyıldan yirminci yüzyılın sonuna değin Batı’nın sanat ve edebiyat bağlamında yaşadığı serüveni anlatıyor. Kapakta imzalarını gördüğünüz akademisyenler;...
%15 26,00 ₺ 22,10 ₺
0 kişi
“Sağlıklı yaşam ve doğal tedavi yöntemlerine ilgi dünyada da Türkiye’de de gün geçtikçe artmaktadır. Dünyada birçok klinik merkez mevcuttur, bazı Avrupa ülkelerinin sağlık sistemlerinde koruyucu ve te...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
“Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilimselli...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
“Mustafa Özbey’in ‘Gönül Dağı Şiirleri’ sevi gibi, özlem gibi, yalnızlık gibi bireysel duyguları dile getirse de kitabın asıl odağını toplumsal duyarlık oluşturuyor. Aşkın aktarıldığı dizelerde bile t...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
“Özenli seçilmiş sözcükler Oktay Yivli’nin şiirinde ilk dikkat çeken unsurdur. Sevi’ye de hüzne de hep özenli sözcüklerle dokunur. Şiirin kendine has yolculuğunda naif duygusal değinmeler, özlem, yer...
%15 14,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
“Kuşbakışı baktığımızda Yusuf Ziya Yılmaz’ın şiirlerinin, iki büyük tematik alan çevresinde toplandığını görürüz. Bunlardan ilki bireysel duygulardan oluşan lirik şiirler, diğeri daha çok epik tarzda...
%15 14,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
“Coşkun Karabulut yazılarında; konuşma dilinin yalınlığını, somutluğunu ve saydamlığını kullanır. Elbette böyle bir seçimin uzantısı olarak bunlar bünyesinde; fazlaca deyim, atasözü ve halk söyleyişi...
%15 18,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
“Kayseri’nin tanınmış şairi Duran Tamer, şiirin güzelliğinden konuşmakta ve şiirde anlamın öneminden söz açmaktadır. Nekrasov şiiri parlak altına benzetiyorsa Duran Tamer de şiiri bir başka tür övmekt...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
“Kitaptaki şiirlerine genel olarak baktığımızda Alaattin Ala’nın anlatımcı bir şiir anlayışını benimsediğini, şiirleri bir öyküye çevirmese de konusunu belli bir oluşum çizgisini izleyerek tamamladığı...
%15 14,00 ₺ 11,90 ₺