Gündoğan Yayınları Kitapları

Tükendi
0 kişi
Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan çatışmalar, ağırlıklı olarak devlet sınırlarına ve askerî kapasiteye yönelik tehdit oluşturmuştur. Bu bağlamda, devletler arası çatışmalara odaklanan Uluslararası Gü...
48,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadeleye katıldı. 1. Balkan Savaşı’nda Edirne müdafaasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret Bulgarlar tarafından bile takdir edildi ve esir tutulduğu Sofy...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
“Kültürlerarası felsefe bugün hiç olmadığı kadar gereklidir.“ - Gernot Böhme Türkçede ilk olarak Afrika Felsefesi adlı kitabı ile tanınan Kimmerle’yi Avrupa dışı felsefe geleneklerini ciddiye alarak...
19,44 ₺
Tükendi
0 kişi
‘Kimse bir başkasını satın alabilecek kadar zengin ve kendisini satmak zorunda kalabilecek kadar fakir olmamalıdır.’ Jean Jacques Rousseau İzlenimler, Armağan Öztürk’ün 2011 ile 2015 arasındaki dört y...
22,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Suavi Tuncay'ın hazırladığı "Parti İçi Demokrasi ve Türkiye" isimli kitap altı ana bölümden oluşmaktadır. "Demokrasi ve Siyasal Partiler" başlığını taşıyan ilk bölümde demokrasi kavramı ve siyasal par...
21,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Milliyetçilik, şu günlerde, herhalde gündemin ilk sırasını işgal eden bir sorun. Bu sorunun başlangıcı 19. yüzyılın ilk yıllarına kadar gidiyor. Bu kitabın amacı, bu sorunu bugünkü yakıcılığı bakımınd...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
dün, bu hafta sonunu anlatmaya karar verdiği küçük yerin adı bu işte. Otobiyografik, evet, otobiyografik. Kişiler uydurmaksızın; kendi gerçekliğini dile getiren olaylar uydurmaksızın; buluşlara sığınm...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta, askeri müdahaleler öncesinde görülen olaylar ile bu müdahalelerin getirdikleri ve götürdükleri (kazandırdıkları ve kaybettirdikleri) üzerinde durulmamış; askeri müdahaleler, tarihsel süreç...
17,59 ₺
Tükendi
0 kişi
Kuzenim Genel (clin)'de (kendisi yalnızca ikinci kuşaktan kuzenim olur) Dachau'dan alıp getirdiği bir ayakkabı vardır. Oldukça yıpranmış bir ayakkabı tekidir bu. Zaten çok çok iyi kalite bir ayakkabı...
21,30 ₺
Tükendi
0 kişi
1876 Anayasasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğunda demokratikleşme hareketleri başlamış, aralıklı olarak yıkılışına kadar sürmüştür. T.C.'nin kuruluşundan itibaren tek parti dönemi dahil çoğulcu dem...
21,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Topluluğun üstün bireylerden oluşan bir küme tarafından yönetilmesi düşüncesi,Platon'un düşün yapısında, daha da çok eski Hint toplumunu düzenleyen Brahmancı kast öğretilerinde belirgin biçimde yer al...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
"Kentleşme ve sanayileşme birçok Üçüncü Dünya ülkesinde ve Tükiye'de yaşanan hızlı toplumsal değişme sürecinin iki önemli boyutudur. Kent toplumunda sanayileşmenin yol açtığı toplumsal farklılaşma ve...
15,74 ₺
Tükendi
0 kişi
İyice kavranması gereken ve Friedrich'in de anlatmak istediği "anayasa" sözcüğünün biri hukuksal öbürü de siyasal olmak üzere iki anlamının olduğudur. Yeni anayasa sadece bir devletin hukuksal statüsü...
15,74 ₺
Tükendi
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabı iki ana bölüm olarak düzenledim. Bu düzenlemede tutarlı olmaya çalıştım. Birinci bölüm siyasal bilimle, ikinci bölüm de anayasa hukuku ile ilgili sorunlarla ilgilidir. Sorunlar objektif ve b...
19,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Sosyal/kültürel değişme sürecinin yol açtığı yapısal ve toplumsal sorunlar endüstri çağının en güncel konuları arasında yer alır. Devrim, kalkınma, gelişme, kentleşme, çağdaşlaşma hatta savaş ve barış...
19,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünyanın en geri Anayasalarından birisinin bulunduğu ülkemizde uzun süredir büyük bir insan hakları savaşımı verilmektedir. Mustafa Kemal'in ülkemiz için tek hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık dü...
15,74 ₺
Tükendi
0 kişi
Amacı dolayısıyla, "sosyal demokrasi" ile "demokratik sosyalizm" eşanlamlıdır. "Demokratik Sosyalizm" daha uygun bir ad kabul edilebilir. "İşçi idelojisi" olmaları dolayısıyla politikalarını "sınıf mü...
21,30 ₺
Tükendi
0 kişi
...Otuz başlığa bölünmüş olan eserde, İbn Rüşd'ün yaşamı, kişiliği, eserleri, dini ve felsefi inançları hakkında kısa bilgiler verilmiş, ayrıntıya gidilmemiştir. Süleyman Nazif'in İbn Rüşd'ü Türklere...
9,26 ₺
Tükendi
0 kişi
"Sosyaldemokratlar" başarıya ulaştıkları ülkelerde, sosyal düzeni, ağır ağır ve muhalefette iken bile, işçi ve meslek örgütleri ile halk eğitiminden, kültür kurumlarına uzanan bir örgütlenme ağı kumak...
21,30 ₺