Gündönümü Yayınları Kitapları

0 kişi
Çevrenin korunması için alınması gereken tedbirlerin temelinde "temizlik" kavramı yer alır. Çevre hukukunun temel felsefesi temizlik ve temizliği koruma olunca, temizliğe büyük önem vemiş olan İslam d...
%25 6,48 ₺ 4,86 ₺
0 kişi
Dua Allah ile konuşmaktır. Halini Allah’a anlatmak, aczini kabul etmek, en üst makamın kapısını çalmaktır.Yerlerin ve göklerin sahibi olan Rabbin huzurunda kulluğun en saf halidir. Dua imandır, ibad...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Asya kıta’sının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şûradır... Haklı şûra ihlas ve tesanüdü netice verdiğinden, üç elif, yüz on bir olduğu gibi, ihlas ve tesanüd-ü hakiki ile üç adam yüz adam kadar...
%25 7,41 ₺ 5,56 ₺
0 kişi
Saadet devrinin o büyülü atmosferinde yaşayan tüm sahabiler, Efendimizin eğitimiyle gelişip olgunlaşmış, onun öğretileriyle hayatı anlamış ve yaşamışlardı. Onunla sürekli görüşme imkanı bulan erkekler...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
0 kişi
Said Nursi hakkında birçok makale ve kitap yayınlanmış bulunuyor. Bu kişi, senelerce gazetelerin baş sahifelerine de mevzu olmuştur. Bizim burada sunduğumuz, Nursi’nin idari makamlara ve adli merciler...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bütün semavi dinler vahye dayanır ve esaslarını bu temel gerçek sayesinde oluşturur. Vahiyden yoksun her görüş, düşünce veya doktrin gerçekleri ifade etme ve ortaya koymada yetersizdir. Yeryüzünde...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Kıssalar, insanlığın geçmişi olması nedeniyle Kur’an’da geniş yer tutmaktadır. İnsan, hafızasını kaybetmekle nasıl geçmişinden ve elde ettiği tecrübe ve kazanımlardan mahrum oluyorsa, tarihi birikim v...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam hukukunda insan hakları adalet prensibinden hareketle ele alınmıştır. Adalet, eşitliği göz önünde bulundurduğu kadar, farklılığı da göz önünde bulundurmak zorundadır. Kadın ve erkeğin mutlak eşi...
%25 10,19 ₺ 7,64 ₺
Tükendi
0 kişi
Kadın olmak Hacer olmaktı... Issız çöllerde bir çift nemli göz olup ilmik ilmik boğazında düğümlenen kelimeleri bir türlü telaffuz edememekti... Kadın olmak; Asiye olmak; Musalara kucak açmaktı... So...
%25 11,00 ₺ 8,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Gülşen Gazel, kendine has yazım ve yorumu ile bugüne kadar yazılmışlardan oldukça farklı bir roman meydana getirmiş... Zamanı, mekanı, karakterleri betimlemesi ve perspektif görüntüsü piyasaya çıkan t...
%25 10,19 ₺ 7,64 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünyada Allah Resulü’ne en çok benzeyen ve hayatlarını en çok ona benzeten numune misal hanımlardır Efendimizin kızları. Onlar, Sevgililer Sevgilisinin gül kokulu hanesinde doğup büyümüş ve kadınlık a...
%25 4,17 ₺ 3,13 ₺
Tükendi
0 kişi
Cenab-ı Hak insanı şu kainattaki bütün varlıklara göre kendisine karşı ibadetlerini en güzel şekilde getiren bir kul, İsm-i Azamının ve bütün isimlerinin yecellisini en güzel şekilde gösteren bir ayna...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Hz. Muhammed (a.s.m.) öyle büyük, öyle geniş ve öyle yüksek manevi bir şahsiyete sahiptir ki, bundan dolayı ona, yeryüzü bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber olmuştur. O (a.s.m.) da bu büyü...
%25 5,09 ₺ 3,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih b. Ziyad, İslam medeniyetini Avrupa kıtasına taşıyan kumandan olarak tarihe adını yazdırdı. İspanya’nın kapıları onun elleriyle açıldı ve müslümanlar burada 700 yıl İslam medeniyetinin bayraktar...
%25 8,33 ₺ 6,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadolu’ya özgü Alevilik hakkında yeterince araştırma yapıldığı söylenemez. Kimilerine göre Alevilik bir kültür hareketi, kimilerine göre bir mezhep kimilerine göre Şianın Anadolu versiyonu, kimilerin...
%25 5,09 ₺ 3,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Sevgili M. Biz böyle mi olacaktık?Hani biz, yeryüzünde kan ve barutun olmayacağı ana değin, hakkın ve haklının bayrağının yükseldiği güne değininsanlığın bir anıt gibi yükseleceği zamana değin,kurttan...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Gül Kokulu Annelerimiz, gül devrinin abide hanımlar, yeryüzünün eşsiz yıldızlarıydı. Onlar ömürlerini Efendiler Efendisinin en yakınında, vahiy atmosferinde geçirmiş ve bir kadının dünyada erişeceği e...
%25 6,02 ₺ 4,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, özel bir araştırma mahsulüdür. Bu araştırma, yazarın 7 yılı İslam Kalkınma Bankası’na bağlı İslam Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nde yaptığı ilmi çalışmalar olmak üzere, 30 yıllık akademik ka...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, İslam hukuku sahasında yazılmış eserler arasında müstesna bir yere sahiptir. Okuyucuyu teferruata boğmadan İslam hukukunun bütününü genel esaslar çerçevesinde ele alan yazar, konuları sunark...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Kur’an-ı Kerim, farklı kan ve tende olmayı, farklı dillerde konuşmayı, Allah’a ait alametler, ayetler olarak sayar, bu bağlamda bu farklılıklara, bir kutsallık atfeder. Irkçılık hastalığının çözümü o...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺