Hatiboğlu Yayınları Kitapları

0 kişi
"Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri" isimli kitabımın yedinci baskısını kısa süre içinde gerçekleştirmiş olmak beni çok mutlu etmiş ve onurlandırmıştır. Bu ders kitabına Gıda Mühendisliği Bölümü...
%10 33,00 ₺ 29,70 ₺
0 kişi
Bu kitapta, insan beslenmesinin teorik ve pratik yönleri birbirini tamamlayacak şekilde sunulmuştur. Kitap, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından değişik kodlarla, değ...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Kitapta, çeşitli hastalıkların oluşmasında beslenmenin rolüne ve hastalık anında diyetin düzenlenmesi konularında pratik bilgilere yer verilmektedir.Kitabın bu baskısının hazırlanmasında, beslenme bil...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Hastalıkların iyileşmesinde besinlerin ve beslenme biçimlerinin büyük önemi vardır. Bu kitap hemen bütün hastalıkları konu edinmiştir. Her hastalık için, diyetisyenin ve adayların temel kitabıdır.
%10 100,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Kitabın 5. baskısı ile karşınızdayız. Diğer baskılarda olduğu gibi bu baskıda da hastalıklarla ilgili geniş bir literatür taraması yaptım. Gözden geçirme makalelerine öncelik vererek özellikle etiyolo...
%10 220,00 ₺ 198,00 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinden olan beslenme, aynı zamanda sağlığın da en önemli belirleyicisidir. Beslenme, kanıta dayalı bir tıp bilimidir. Toplum geneline yönelik beslenme önerilerinin ge...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
"Kenan Okan gösterişsiz büyük bir beyindir. Karınca misali çalışır ve kimseden de hiçbir şey istemez."  Av. Ali Naili Erdem  Milli Eğitim Eski BakanıKenan Okan, bir eğitimcidir. Ders Aletleri Yapım Me...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Göl (lentik) ve akarsu (lotik) sistemler olmak üzere tüm içsuların ele alındığı kitapta, limnoloji terimi en geniş anlamıyla kullanılmıştır.İçindekiler:- Suyun Bazı Özellikleri- İçsuların Sınıflandırı...
%10 33,00 ₺ 29,70 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler: - Bilimsel Yöntem - Ölçüm İşlemleri ve Ölçekler- Nedensel İlişkilerin İncelenmesi - Araştırmalarda Yapılan Hatalar- Araştırmaların Planlanması, Aşamaları ve Türleri - Anket Yönetimi- Den...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
%12 9,26 ₺ 8,15 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler: - Histoloji Tarihi ve Terminolojisi- Histolojik Teknikler- Hücre- Epitel Dokusu- Bağ Dokusu- Kıkırdak Dokusu- Kemik Dokusu- Kas Dokusu- Sinir Dokusu- Kan Dokusu- Deri
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Önemlilik testleri biyoistatistiğin önemli bir bölümünü kapsamaktadır ve en fazla kullanılan yöntemlerdir. Önemlilik testleri karar vermek için kullanılır. Uygulanan test, gruplar arasında fark ya da...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
0 kişi
İstatistik eğitiminde asıl amaç, öğrencilere istatistiksel yöntemleri doğru seçmelerini ve sonuçları doğru yorumlamalarını öğretmek ve bu yönde beceri kazanmalarını sağlamak olmalıdır. Başka bir deyiş...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Her geçen yıl beslenme ve diyetetik hakkında yeni bilgiler ve uygulamaları öğreniyoruz. Bu önemli bilim alanında her seviyede gerçekleştirilen ve süregelen araştırmalar sonucunda beslenme ve diyetetik...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta, sağlıklı beslenme, kuralları ve sağlıklı beslenmenin pek çok hastalığı önlemede etkili olduğu, dünyada ve ülkemizde kabul görmüş sağlıklı diyetler ve yine dünyada ve ülkemizde yazılı ve gö...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Fenerbahçe'nin 100. Yılı Anısına... Basit Korelasyon AnaliziBasit Doğrusal Regresyon AnaliziÇok Değişkenli Doğrusal Regresyon AnaliziLosijtik Regrasyon AnaliziMARSSınıflama ve Regresyon AğacıCox Regr...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabı hazırlamamızın başlıca amacı diyetisyenlik mesleği, beslenme ve diyetetik eğitimini, diyetisyenin durumunu ortaya koymaya çalışmaktır. Kitabımız yayımladıktan sonra ülkemizde değişik ünivers...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺