HayalPerest Kitap Kitapları

0 kişi
Akademik sanat eğitiminin önemli bir aşaması da Eski Ustalar’ın resimlerinin kopyalarını yaparak teknik beceriyi artırmaktır. Sanatçılar, başka sanatçıların yapıtlarından ilham alırlar, zaman zaman ke...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Benjamin, Barthes ve Fotoğrafın Tekilliği, yirminci yüzyılın en önemli entelektüel kişiliklerinden ikisini yeni bir bakış açısıyla karşılaştırıyor. Benjamin’in ve Barthes’ın fotoğrafla ilişkilerinin ş...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
3 kişi
Başlangıçta iki ayrı cilt şeklinde yayınlanan Christian Metz’in (1931-1993) sinema üstüne düşünce üretme konusunda temel bir metin olarak nitelendirebilecek Sinemada Anlam Üstüne Denemeler Başlıklı ça...
%20 59,00 ₺ 47,20 ₺
0 kişi
İnsanlar, her zaman, anı yakalayıp onu başkalarıyla paylaşabilecek imgelere dönüştürmeye çabalamıştır. Bir temaya odaklanıp onu karakalem, boya gibi araçlarla tuvale dökme yüzyıllar boyunca ressamları...
%20 215,00 ₺ 172,00 ₺
0 kişi
Temel çizim tekniklerinden perspektifle ilgili önemli ipuçlarına kadar çizimle ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgileri kapsayan Kendi Kendine Öğren: Çizim, bütünlüklü bir içerik sunuyor. Kitabın yazarı r...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Sanat tarihi, kültür tarihi ve estetik alanlarında kült metinlerden biri olan Soyutlama ve Özdeşleyim, yazıldığı ilk günden bu yana dünyanın hemen her yerinde temel kaynaklar arasında yer alıyor. Sana...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Avusturyalı dışavurumcu ressam, şair Egon Schiele, sanatta pornografinin yeri hakkında yapılan tüm akademik çalışmalarda mutlaka yer verilen isimlerin başında gelir. Kadın bedenini betimleme, figürler...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
1 kişi
Klasik ve Barok sanat arasındaki temel farklar nedir? Sanatın farklı zamanlarda farklı kültürlerde sarmal biçiminde gelişmesinin temelini oluşturan bir kalıp model var mı? Aynı ressama ya da aynı resm...
%20 59,00 ₺ 47,20 ₺
0 kişi
Bu kitapta yer alan ve sinema, televizyon, daha genelinde kültürün toplumsal yaşamdaki önemine değinen yazılar özellikle bu alanlara ilgi duyan üniversite öğrencileri ve meraklılara değişik bakış açıl...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de özellikle 1980’li yıllardan sonra liberal ekonomiye paralel bir gelişim gösteren koleksiyonculuk 1990’lı yıllarda yayınlar, sergiler yoluyla görünür olmaya başlıyor. Modern ve çağdaş sanata...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Fotoğrafçılık, uzun süre önce, fotoğrafçının önünde duran süje’nin yalnızca eksiksiz bir temsilini sunan bir malzeme olmaktan çıkmıştır. Ancak ister bulanık fotoğraflarda isterse yeniden fotoğraflama...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Batı sanatı tarihinde Rönesans’tan sonra yaşanan Barok dönem, tüm kıta Avrupası’nı hem düşünsel hem de sanatsal yönden derinden etkiler. On sekizinci yüzyıl Aydınlanma Dönemi’nin akılcılığının gelişme...
%20 59,00 ₺ 47,20 ₺
0 kişi
Bu önemli ve hayli ayrıntılı fotoğraf rehberi, ilk fotografik işlemlerin bulunuşundan Post-Internet döneme kadarki süreçte, birbiriyle bağlantılı eğilimleri, grupları, temaları ve akımları içine alan...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Walter Benjamin Fotoğrafın Küçük TarihiAndre Bazin Fotoğraf Görüntüsünün Varlık BilimiRosalind E. Kraus Fotoğrafı Yeniden KeşfetmekBeyhan Özdemir Çağdaş Sanat Akımları ve FotoğraflarMerter Oral Fotoğr...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Sanatın Büyük Ustaları adlı seri, sanat tarihinin dönüm noktalarında duran sanatçıların yaşam öykülerini anlatmakla yetinmiyor, eserlerinin detayları hakkında da kapsamlı bilgiler sunuyor. Seri, okurl...
%20 220,00 ₺ 176,00 ₺
0 kişi
Eleştirel ve kamusal muhalefete maruz kalmış 100 sanat eserinin görselini içeren bu kitapta, Susie Hodge, modern sanata dönük en yaygın küçümseyici tavırlara karşı ikna edici ve tutkulu bir biçimde ta...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
İngiliz sanat eleştirmeni Sir Herbert Read’in ilk kez 1937 yılında, günümüzden yaklaşık 80 yıl önce yayımladığı Sanat ve Toplum, bu alandaki ilk bilimsel çalışmalar arasında yer alıyor. Sanat-toplum i...
%20 33,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Eski Ustaların resimlerinin çarpıcı gerçekliğinin altında, zaman içinde anlamı gizlenen bir semboller, temalar ve motifler sistemi yatar. Hıristiyan ikonografisi, Yunan ve Roma mitolojisi, sanatçıları...
%20 110,00 ₺ 88,00 ₺
0 kişi
Oluşum Sürecinde Dijital Sanat adlı bu çalışma, sanat-bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimleri ele alarak farklı disiplinlerin birbirlerini etkileme biçimleriyle geleceğin sanat biçimine ve ortaya...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Sovyet felsefeci ve estetik kuramcısı Avner Ziss’in kaleme aldığı önemli metinler arasında yer alan, yazarın 1977 tarihli Elements d’eshetique Marxiste adlı kitabından (Fransızca edisyondan) derlenen...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺