Hece Yayınları Kitapları

%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Aşk anlatımında bir zirve E. E. Cummings. Arzu, kutsalla tensel arasında devasa bir yelkovan gibi varlığı baştanbaşa tarıyor. Öğrendiği bir şiiri değil icat ettiği bir şiiri yazıyor şair. Cummings’i...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türkiye’de Sosyal Teoride Din başlıklı bu kitabın amacı, Türkiye’de son bir asırlık din düşüncesinin, dine teorik yaklaşımların, bu teorik yaklaşımların genel sosyal teorilerle ilişkilerinin, din araş...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
%25 54,00 ₺ 40,50 ₺
%25 150,00 ₺ 112,50 ₺
0 kişi
rich Fromm, refah toplumunun insanını homo consumens olarak tanımlar. Bu yeni insanın dini tüketim, mabetleri ise alış-veriş merkezleridir. Modern insan kendisiyle baş başa kalmaktan korkmaktadır. Bu...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Geleneğe su verdimModarniteye çift sürdümOstrovski’ yi hep yarıda bıraktımYaralarımı hep açıktaŞopen dinledimMüslüm de ağlarkenMito-logik yaşadımHuzuru bir annemin ellerindeBir de Tanpınar da buld...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
“Fragman” türünün Alman edebiyatında o ilk anlamı olan “kısalık”, “özdeyiş” niteliğinin yanı sıra kazandığı “düşünsel”, “yarı felsefî” nitelikleri de Romantik yazarlara borçludur. O dönemde yaban...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Esra Demirci, öykülerinde, incelikli insanların kırılgan dünyasına eğilirken; hayatı anlamlandırma çabaları, yalnızlık ve acı ana temaları olur. İnsanlar arasındaki iletişimsizliği, yabancılaşmayı öne...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Sevanih, Ahmed Gazali’nin Farsça eserlerinin en önemlisi Sufilere göre sevanih, bir sufinin ruh alemindeki seyri sırasında tecrübe ettiği ilhamlar anlamına gelir. Ahmed Gazali’nin tasavvufi düşünceler...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Felsefi bir anlatımla kaleme alınan elinizdeki eserin dikkatli incelenmesi sonucunda çok faydalı olacağı inancındayız. Çünkü İkbal’in her mısrası ciltler dolduracak manlarla yüklüdür. "Zaten bundan do...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bir şiiri öznel bakış açısının dışında değerlendirmek nasıl mümkün olabilir? Şiiri nesnel bir şekilde incelemenin yolu kavram ya da kuramlardan mı geçer? Herhangi bir kavram ya da kuram bütün şiirleri...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Zorunlu göçün karmaşık içeriğini anlamak ve açıklamak için hem teorik hem de uygulamaya yönelik geçmişte ve devam edegelen süreçleri inceleyen şaşırtıcı  derecede deriniliğe sahip bir kitap.Zorunlu Gö...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺