Heretik Yayıncılık Kitapları

0 kişi
İşçi sınıfı kültürü üzerine “klasik” bir eser vasfını çoktan hak etmiş ve özellikle eğitim çalışmalarında sayısız tartışmayı tetiklemiş bu kitapta Paul Willis, işçi sınıfına mensup bir genç grubunun o...
%25 30,55 ₺ 22,91 ₺
%25 44,44 ₺ 33,33 ₺
0 kişi
“İster bir bilim adamı ister başka bir şey olarak ne yapıyor olursanız olun, işe her zamangündelik hayata ilişkin sorularla başlarsınız” diyor Georg Lukács. Bu yerinde uyarıyı sorgulamalarının merkezi...
%25 35,18 ₺ 26,39 ₺
0 kişi
Veblen’in çalışmaları hakkında az da olsa fikir sahibi olan herkes (istisnasız ve itirazsız) şu gözleme katılacaktır: Veblen, sosyal bilimler alanındaki en yetkin, en özgün ve en besleyici düşünürlerd...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Veblen’in muazzam eseri, varlık sahibi olan ya da varlık sahibi olma peşinde koşan ve varlık sahibi olmanın ötesine bakan, yüksek mevki isteyen veya varlık sahibi olmanın satın alma anlamına geldiğine...
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
Son dönemde popülizm hakkındaki analizleri son derece ilgi gören Eric Fassin’in Popülizm: Büyük Hınç başlıklı kitabı, demokrasinin bugün içinde bulunduğu krizin yanı sıra ABD’den Fransa’ya, İngiltere’...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
Modernlik, çağdaşlık, ilericilik gibi “şık” kavramları çok seviyoruz. Ama onların anlamlarına dair ciddi bir merakımız da yok doğrusu. Çağdaşlık verili bir çağa uyumlu olmak anlamında kullanılıyor. Pe...
%25 29,62 ₺ 22,22 ₺
%25 40,74 ₺ 30,56 ₺
0 kişi
Damga bir ilişki türüdür, sabit bir vasıf değil.Damga; damgalayana, normal addedilene, normal rolünü oynayana ihtiyaç duyar. Toplumsal ilişkilerin ve etkileşimlerin seyrinde karşı karşıya gelen iki bi...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Sadece ekonomik bir sömürüye tabi olduğunu ve düşük bir ücretle yaşamak zorunda bırakıldığını biliyorsak bir işçi hakkında çok az şey söylüyoruz demektir. Ama kıyafetinden ve konuşmasından dolayı küçü...
%25 33,33 ₺ 25,00 ₺
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
“Bourdieu sosyolojisine giriş” dersini Bourdieu’nün kendisinden almak daha makul olmaz mı? “Sosyoloji Meseleleri”, ustanın kendisi tarafından bu türden bir amaçla hazırlanmış bir kaynak eser; muhtelif...
%25 31,48 ₺ 23,61 ₺
0 kişi
Benjamin, dört dörtlük bir hikaye anlatıcısı olan Proust hakkında şöyle der: “Sıla özlemiyle kıvranır bir halde yatağında yatıyordu; benzerlikler durumu içinde çarpıtılmış bir dünyaya, varoluşun hakik...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Sosyal bilimler alanında yayımlanan yöntem ve araştırma tekniklerine ilişkin alışılageldik eserlerdeki temel sorun çoğunlukla; bir araştırma sırasında karşılaşılması muhtemel olan her şeyi öngördükler...
%25 32,40 ₺ 24,30 ₺
0 kişi
  Eğitimin toplumsal hareketliliği sağlayan başlıca etmenlerden biri olduğu savı, bugün, ortak kanının değişmez unsurlarından biri olarak kendini kabul ettirmiş gibidir. Bu idealden “sapma” olarak eğ...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
%25 15,74 ₺ 11,81 ₺
0 kişi
Tarihsel çıkış noktası itibariyle “normalin” bilimi, “normalin tesisinin” bilimi olmuş sosyolojinin uzun zaman bo-yunca ve yer yer hâlen bugün de “sapma”yı ve “sapan”ı, “normal olan”dan ve “normal ola...
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
/ 5