Hiperlink Yayınları Kitapları

0 kişi
Günümüzde iletişim pek çok konunun kapsamı içerisinde bulunmakta, neredeyse pek çok konunun açıklanmasında iletişim olgu ve süreci anahtar öğe rolünü oynamaktadır. Toplumsal yapının dinamiklerinden ol...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Bellek kurumları olarak nitelendirilen kütüphaneler, arşivler ve müzeler, 1990’lı yıllardan itibaren dermelerindeki kültürel miras ürünlerinin dijitalleştirilmesi ve dijital ortamda korunmasına yöneli...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren bankacılık sistemi İçerisinde elektronik bankacılık uygulamalarının durumu ele alınmıştır. Bankalar değişen piyasa ve müşteri ihtiyaçlarına, artan rekabet ko...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Modern zamanların güçlü ve etkili anlatım biçimlerinden olan romanın kendi içinde gösterdiği çeşitlilik, ayrıldığı türler bazen destan, efsane, masal bazen hikâye, mesnevi vb.den etkilenerek gerçeküst...
%22 65,00 ₺ 50,70 ₺
0 kişi
Küresel ölçekte popülizmin yükselişiyle Putin Rusya’sının daha etkin ve agresif bir dış politika yürütmesi Rusya Federasyonu-AB İlişkilerinin daha fazla gerilim ve anlaşmazlıkla gündeme gelmesine yol...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Tedarikçilerin ve rakiplerin değişip geliştiği uluslararası arenada yer alabilmek, döviz girdisini arttırmak ve döviz çıkışını en düşük seviyelere getirebilmek işlemler açısından en önemli konulardan...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
InTraders Academic Platform Topics based on international trade, business, economics and supply chain management. Under InTraders trade mark, we conduct InTraders October Conferences, May Conferences...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Acılarla dolu geçen yıllar, esaret, gözyaşı, göçler ve mezalim altında inleyen Kıbrıslı Türkler… Kıbrıs tarihinin hep göçlerle, sorunlarla, acılarla, çatışmalarla anıldığı söylenir her daim. Doğrudur,...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Tanrı, alem, Tanrı-alem ilişkisi, insanın Tanrı ve alemle olan münasebeti gibi konular geçmişten günümüze hem felsefenin hem de ilahiyatın yoğun bir şekilde üzerinde durduğu hususlar olmuştur. Bu bağl...
%22 18,00 ₺ 14,04 ₺
0 kişi
Bilgi merkezleri ve bilgi sistemleri açısından kullanıcıların bilgi gereksinimlerini, bilgi arama davranışlarını, bilgi kullanım ve paylaşım biçimlerini yani bilgi davranışlarını dikkate almak bir zor...
%22 22,50 ₺ 17,55 ₺
0 kişi
İpekyolu’nun fantastik mekânına ekonomi penceresinden bir yolculuk yapmayı hedefleyen bir kitabı yazmak kolay değildi. Herkesin masal zannettiği bir mekânın gerçek ve maddi boyutlarını anlatabilmek ça...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren idari, askeri ve mali maksatlarla ülke nüfusuna dair çeşitli kayıtların tutulmaya başlanmıştır. Ancak Osmanlı’da modern diyebileceğimiz sayım ve kayıt s...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
İnternet teknolojileri ve bunun sonucunda oluşan modern iletişim çoğu iletişim bilimcinin bile düşünemeyeceği kadar hızlı bir şekilde dünyayı değiştirmiştir. Bu değişim iletişim bilimlerinin her alanı...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Yapılan araştırmalar kurumsal bürokratik işleyiş, iletişim ve belge yönetim süreçlerinde yapılacak iyileştirmelerin ek maddi yatırım yapılmadan kurumsal verimliliğe önemli katkılar sağlayabildiğini gö...
%22 41,67 ₺ 32,50 ₺
0 kişi
Bir restorana, bir müşterinin iki defa gelmesi, iki müşterinin bir defa gelmesinden daha büyük sonuç verir. Bir müşterinin ikinci kez restoranınızı tercih etmesi, sizden memnun kaldığını gösterebilir,...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile öncelikle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve Cumhurbaşkanının anayasal yetkilerini (yönetsel geleneğe göre sembolik olarak kabul edilmesi gereken) kulla...
%22 48,00 ₺ 37,44 ₺
0 kişi
20. yüzyılın son çeyreğinde etkisini daha çok göstermeye başlayan küreselleşme sosyal, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla beraber örgütlerin yönetime bakış açılarında bir paradigma değişimini de zorunlu...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Kenevir, yaratıcının varlıklara sunduğu en mucize bitkidir. Hak etmediği bir sicil ile emperyalizm tarafından fişlenen, ekimi yasaklanan, özel izinle üretilen, algı yönetimi ile uyuşturucu sınıfında s...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı, olasılık teorisinin kavramlarını ve ilkelerinin tanıtımını yapmaktır. Olasılık, rastgele değişkenler ve rastgele süreçler ile uygulamalara çok geniş yer verilmiştir. Olasılık ilke ve...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
İmam Malik, geride bıraktığı ilmî mirasla ve yetiştirdiği talebeleriyle İslâm hukuku tarihinde önemli bir mevki elde etmiş ender şahsiyetlerden biridir. O hem hadis ilminde hem fıkıh ilminde önde gele...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺