Hitabevi Yayınları Kitapları

0 kişi
Ömer Seyfettin’in övgüyle bahsettiği Hayâl İçinde, edebiyat tarihçileri tarafından Hüseyin Cahit Yalçın’ın en önemli romanı olarak kabul edilir. Söz konusu romanda merkezî kişi olan Nezih, okuduğu rom...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Soyunurken ceketimin cebinden yere bir gazete düştü. Kaldırıp masanın üzerine koyarken birdenbire yüreğim atmaya başladı. Bu, sabahleyin aldığım ve bir kahvede oturup okurken sergi  hakkındaki makaley...
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
İbni Haldun kendisine yabancı olan çevrelere “Doğu’nun Machivelli’si/Montesquieu’sü” olarak takdim edilir. Bu Avrupa merkezci takdim, İbni Haldun’u yücelttiği gibi, göreli olarak onu küçümsemektedir d...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Efendimiz Hz.Peygamber (S.A.V) insanlık için en güzel örnektir.Onun yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği her şeyin şüphesiz hikmeti ve bir anlamı vardır.Sağlığımızı etkileyen birçok rahatsızlıklar kr...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
“Değil... değil... fakat şu muhakkak ki bugün olduğum gibi olmak da istemiyorum. Büsbütün başka bir hayat, daha az gülünç ve daha çok manalı bir hayat istiyorum. Belki bunu arayıp bulmak da mümkün......
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Ellerini gözlerinin üstüne kapayarak arkaüstü yattı. Güneş yaprakların arkasından bile gözleri kamaştırıyordu. Yusuf kafasında uğultular hissetti. Şimdi kelime kelime hatırlayamadığı bir cümle, içeri...
%25 9,00 ₺ 6,75 ₺
0 kişi
Baktığı, yöneldiği, algıladığı her şeyi Yegâne Bir'in tecelli ve tezahürü olarak görür ve anlar. Onun bilgisi artık menkulat ve rivayetle öğrendiği değil, bildikleri ise "bilmeklikten "yakîn''e aşkınc...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
1 kişi
2. Meşrutiyet Dönemi’nin hareketli atmosferinde birçok kurum gibi okul da siyasal ideolojinin nüfuz ettiği politik bir mekâna dönüşürken; çocuklar bu ideolojinin vazettiği bilgi, değer ve becerilerle...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim tüm alanlarda olduğu gibi tıp ilmi ve sağlığı koruma noktasında’ da ‘’ kendisine’’ müracaat edilmesi hususun da insanoğluna apaçık işaretler sunmuştur. Kur’an-ı Kerim, insanın oluşum, g...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Japon zihninin temelindeki geçicilik düşüncesi, Batı’daki nihilizme benzemediği gibi, Buddhizm felsefesinin temelindeki ‘boşluk’ düşüncesinden de farklıdır.Dünya yaşamının inkar edilemez ve kaçılamaz...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Vatanını savunmak için kariyerini bırakıp İsviçre’den Türkiye’ye gelen ve çete (müfreze) oluşturarak Millî Mücadele’ye katılan bir bağımsızlık savaşçısı! İktisat Bakanı olup iktisat ve tarım alanında...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Türkler, geçmişte bozkırın yetenekli savaşçıları olarak bilinmekteydiler. At üzerinde dörtnala giderken, öne ve arkaya ok atabilen harika askerlerdi. Savaşlarda özellikle sürate ve teşkilatlı biçimde...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bir bölümünün Pontus ya da Pontos olarak adlandırılmasındaki tarihi yanılgıları ortadan kaldıracak arkeolojik ve tarihsel kanıtları yerel, ulusal ve batı kaynaklı...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Eserde, İkinci Dünya savaşı yıllarında Hitler’in himayesinde 6 Ekim 1942 tarihinde oluşan İdil-Ural Lejyonunca 3-5 Mart 1944’te Almanya'nın Greifswald şehrinde gerçekleşen İdil-Ural Kurultayı kaleme a...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Anadolu’da “el verenler” denir yed’i verenlere. Bilimden ilime, irfana ve sanata kadar Yaradan’ın bahşettiği hediyelerini, kendi gibilerine aşkla gönüller açılsın diye veren Hace’lerdir yed’i verenler...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Din adamları Ermeniler diye anıla gelen değişik toplulukları grupları Gregoryen tarikat/mezhebi/cemaati öğretisi dairesinde içinde tutabilmeyi kendilerine vazife addetmişler. Gregoryen din adamları B...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Orta Doğu güç dengesine etkisi açısından Rusya’nın Suriye operasyonunun en önemli sonucu bölgede güç maksimizasyonu peşinde olan ve Rusya’nın çıkarlarını zedeleyen ABD’nin bölge üzerindeki tekel olma...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türkiye’deki Selçuklu Tarihçiliği’nin mihenk taşlarından ve ilim alemimizin sönmeyen ışığı olan Merhum Prof. Dr. Osman Turan’ın sadaka-i cariyelerinden birisi daha tarih dünyamızı ve sahamızı aydınlat...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Kafkasya SSCB’nin dağılması ile birlikte Avrasya coğrafyasında jeopolitik bir alt bölge olarak ortaya çıkmıştır. İki özerk bölge ve beş özerk cumhuriyetten oluşan Kuzey Kafkasya RF içerisinde yer alır...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Toplumsal yaşam düzeni bağlamında, toplumsal düzen, sosyal kontrol, dış güvenlik ve diğer toplumlar bu bağlamdaki ilişkiler açısından istihbarat olgusu toplumsal ihtiyaçların karşılanabilmesi açısında...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺