Hukuk Yayınları Kitapları

0 kişi
Anayasa Hukukuna Giriş Hukuk Yayınları
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
1980'larda Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana yaşanan küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası topplum bir yandan bütünleşirken öte yandan parçalanarak uflanmaktadır... Bu karmaşık süreçte ulu...
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Çalışmamızda, uygulamada en çok karşılaşılan 60 suç tipine yer verilmiştir.Kasten öldürme, yaralama, tehdit, hakaret, yağma, cinsel suçlar, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde suçları, hırs...
%4 100,00 ₺ 96,00 ₺
0 kişi
Türk Anayasa Hukuku, 2017 yılındayapılan anayasal değişikliklerle başkanlık modelini esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli’nin yürürlüğe girmesi nedeniyle Anayasa Hukuku müfredatının yenilenmesi i...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Türk Ceza Kanunu’nda çevreye karşı suçlar bölümü üç suç tipinden oluşmaktadır. Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu, çevre mevzuatının karmaşık ve konunun teknik boyutları olması nedeniyle hu...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Yaşamınızda sizi mutlu ve huzurlu edecek olan şeyler nelerdir diye sorulduğunda; bireyler, yaşamlarını aileleri ile birlikte sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek olduğu cevabını vermektedirler. İns...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Ekonomik ve siyasi bir birlik olarak Avrupa Birliği türünün tek örneğidir. Birlik, üye ülkelerin kendi egemenlik yetkilerinin bir kısmını birlik organlarına devretmiş olması nedeniyle uluslarüstü bir...
%4 29,00 ₺ 27,84 ₺
0 kişi
Hukuk felsefesi, felsefi düşünce içerisinde, hukukun ideal biçimine yönelik farklı yaklaşım tarzlarının ortaya çıktığı bir alanı ifade etmektedir. Felsefe tarihi boyunca İlkçağ’dan günümüze devam eden...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Büyük İtalyan hukukçu ve düşünür Bruno Leoni Özgürlük ve Hukuk adlı bu baş eserinde sivil dinamiklerden türeyen, kendiliğinden gelişmeye dayalı evrimci hukuk görüşünün özgürlük idealiyle en iyi bağdaş...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Mustafa Erdoğan anayasa teorisi ve hukuku, insan hakları ve siyaset teorisi alanlarında çok sayıda eser verdi. Türkiye Bilimler Akademisi üyesi de olan Erdoğan'ın başlıca eserleri şunlardır: Özgürlük,...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Hukuk ve Adalet (2017), Anayasa Hukukuna Giriş (2017), Anayasal Demokrasi (13. b., 2017), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (9. b., 2016), İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (4. b., 2014); Özgürlük Persp...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Ceza muhakemesi hukuku, kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilin işlendiğinden şüphelenilmesi halinde, işletilecek sürecin kimler tarafından, nasıl ve hangi yetkilerle yürütüleceğini düzenler. Süreç, e...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Ceza hukukunun genel hükümleri, TCK ve ceza hükmü içeren özel kanunlarının tamamında uygulanan düzenlemelerdir. Genel hükümler, suçta ve cezada kanunilik, suçta ve cezada şahsilik, kast, hukuka uygunl...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
1990 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.2008 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde özel hukuk alanında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Serbest avukatlık ve ticaret...
%4 42,00 ₺ 40,32 ₺
0 kişi
Kitapta genelde, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve polisin yetkileri üzerinde durulmuştur. Çünkü kâinatta en değerli varlık insandır. Diğer varlıklar veya konular değerini insanla olan ilişki...
%4 19,00 ₺ 18,24 ₺
0 kişi
Bu kitap Hukuk ve Ekonomi literatürüne önemli ölçüde katkı sağlayacak, teorik ve ampirik bir çalışmayı içermektedir. Yargı Sistemi ve Ekonomik Büyüme ilişkisini teorik bir çerçevede ortaya koyan bu es...
%4 19,00 ₺ 18,24 ₺
0 kişi
Hans Kelsen (1881-1973) yirminci yüzyılın en önemli hukuk felsefecisidir. Hukuk felsefesi alanında dört yüze yakın basılmış çalışması bulunmaktadır. Kelsen’in “Saf hukuk teorisi” kusursuz ve sistemati...
%4 26,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Güncellenmiş ve genişletilmiş dokuzuncu baskısıyla elinizde olan Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, adından da anlaşılacağı gibi, Türkiye’nin modernleşme dönemi anayasa ve siyaset tarihinin kısa ve ele...
%4 35,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Sağlık hizmetlerinin en önemli ve kritik basamağı olan acil sağlık hizmetlerinin, günümüz şartlarında tıbbi teknolojilerin ve tıp iliminin gerektirdiği gibi verilebilmesi pekçok dinamizmin birarada ak...
%4 26,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Özgürlük Felsefesi Hukuk Yayınları
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺