Huzur Yayınevi Kitapları

1 kişi
Huyları güzelleştirmek, merhamet ve şefkat duygularını geliştirmek için bazı tasavvuf yollarının anlatıldığı bu eserde sapık yollardan uzak durmak için tenbihlerde bulunulmaktadır. İrşat yollarını tar...
%38 60,00 ₺ 37,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, Hatip el-Kazvînî’nin Osmanlı medreselerinde altı asır boyunca edebî bilgiler konusunda ders kitabı olarak okutulan bir kitaptır. Telhis metni günümüzde belagat öğrenenlerin istifade edebilme...
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
%38 18,00 ₺ 11,16 ₺
%38 3,50 ₺ 2,17 ₺
0 kişi
Cuma, mü’minler için ulvî mânâlar taşıyan büyük bir bayram ve ibadet günüdür. Peygamberimiz’in beyanıyla, “üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gündür.” Mü’minlerin, ibadetlerini yapmak için Allah’ın me...
%38 60,00 ₺ 37,20 ₺
/ 11