İdeal Kültür Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Dünya tarihine bakıldığında ülkelerin ve toplumların kaderini biçimlendiren temel unsurlardan biri olmuştur ideolojiler. Sınırların ötesini anlayabilmek, bağ kurabilmek adına ortaya çıkan oryantalizm...
%20 37,50 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Şehir Kavramlarının Yolculuğu İdeal Kültür Yayıncılık
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Herşeyden evvel Albert Sorel’in bu çalışmasının bir Avrupa Tarihi eseri olduğunu belirtmek gerekir. Eser, Sorel’in mukaddimesinde yer alan “Türkler Avrupa’ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuh...
%20 37,50 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Belediye, sadece yerel yönetim olarak tanımlanmaktan öte üstlendiği iş ve hizmetlerle bir beldeyi yaşanabilir hale getiren en temel kurumdur. İstanbul, uzun zaman önce siyasi başkent olmaktan çıkmış o...
%20 70,00 ₺ 56,00 ₺
0 kişi
19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin gerek kurumlarıyla gerekse düşünce ve yaşam tarzıyla Batı’nın üstünlüğünü kabul ettiği bir dönem olmuştur. Bu kabulleniş, Osmanlı Devleti’nde, Avrupalı devletlerle her...
%20 47,50 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Mert, fırsat bulur bulmaz soluğu bilgisayar ekranının başında alıyordu. Sihirli parmakları ile en sevdiği oyunda durmaksızın seviye atlamaya çalışırken aslında neleri kaçırdığının pek de farkında deği...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Toplumlar, geçmişlerini hatırladıkları, onları toplum yapan kültürel değerlerini korudukları sürece sağlıklı olabilirler. Toplumsal hafızanın yaşatılması, ancak yazılı metinlerin okunup anlaşılmasıyla...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Yapı ve mezar taşı kitabeleri açısından çok zengin olan Osmanlı coğrafyasının epigrafisi üzerine ülkemizde ve dünyada son dönemlerde çok sayıda çalışma yapılmış ve bu çalışmalar Osmanlı Epigrafisi adı...
%20 75,00 ₺ 60,00 ₺
1 kişi
Temel Kodlama Eğitimi Serisi kitaplarından biri olan Algoritma ve Kodlama, bilgisayarlar ile yapmak istediklerimizi gerçekleştiren algoritmalar ve kodlamaüzerine hazırlandı. Öğrenmeyi teşvik eden basi...
%20 22,50 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
In Utopia, a work of fiction and socio-political satire, Thomas More imagines an island nation where people live in peace and harmony, men and women are both educated, and all property is communal. Th...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Cem Sultan, 36 yıllık ömrünün son on üç yılını Rodos’ta ve Avrupa şehirlerinde sürgünde geçirmiş, Osmanlı hanedanının “garip” göçmüş simalarından biridir. Onun sultanlık burcunda parlamayan yıldızı şi...
%20 27,50 ₺ 22,00 ₺
0 kişi
Étant l’un des plus remarquable écrivains naturalistes de son époque, Huysmans est aussi accepté le nom qui déclare la finition de cette tendance avec son œuvre À rebours. À travers le personnage de s...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
A Room of One's Own is an extended essay by Virginia Woolf. First published in 1929, the essay was based on a series of lectures she delivered at Newnham College and Girton College, two women's colleg...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Osmanlı hanedanı mensupları yüzyıllar boyunca Türk milletini yönetmiş bir sülale olarak yorucu devlet işleri yanında şiir ve edebiyatla da meşgul olmuştur. Başta padişahlar olmak üzere hanedan mensupl...
%20 27,50 ₺ 22,00 ₺
0 kişi
Published in 1848 The Haunted Man and the Ghost's Bargain is the last of Dickens's Christmas novels. It is about the spirit of the holiday as much as about the holiday itself. Redlaw is a teacher of c...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Osmanlıyı diğer hanedanlardan farklı kılan hususlardan biri de padişah ve şehzadelerin sanat ve edebiyata olan ilgileridir. Başta padişahlarla şehzadeler olmak üzere hanedan mensupları hem sanat ehlin...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Osmanlı hanedanı, siyasi alanda gösterdiği başarıyı edebiyat meydanına da taşıyabilmiş bir ailedir. Aşk ve bilgelik yüklü mısralara imza atmış padişahlar, aşk ve aşkın hallerinden bahseden şehzade ve ...
%20 27,50 ₺ 22,00 ₺
0 kişi
Alexander III of Macedon, known as Alexander the Great, was an Ancient Greek king of Macedon.Alexander was one of the most successful military commanders of all time and it is presumed that he was und...
%20 37,50 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
In this lively comedy of love and money in sixteenthcentury Venice, Bassanio wants to impress the wealthy heiress Portia but lacks the necessary funds. He turns to his merchant friend, Antonio, who is...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
In The Soul of Man under Socialism Oscar Wilde expounds on an anarchist world view. Wilde argues that under capitalism the majority of people spoil their lives by an unhealthy and exaggerated altruism...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺