İdeal Kültür Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Dünya tarihine bakıldığında ülkelerin ve toplumların kaderini biçimlendiren temel unsurlardan biri olmuştur ideolojiler. Sınırların ötesini anlayabilmek, bağ kurabilmek adına ortaya çıkan oryantalizm...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Herşeyden evvel Albert Sorel’in bu çalışmasının bir Avrupa Tarihi eseri olduğunu belirtmek gerekir. Eser, Sorel’in mukaddimesinde yer alan “Türkler Avrupa’ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuh...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Belediye, sadece yerel yönetim olarak tanımlanmaktan öte üstlendiği iş ve hizmetlerle bir beldeyi yaşanabilir hale getiren en temel kurumdur. İstanbul, uzun zaman önce siyasi başkent olmaktan çıkmış o...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin gerek kurumlarıyla gerekse düşünce ve yaşam tarzıyla Batı’nın üstünlüğünü kabul ettiği bir dönem olmuştur. Bu kabulleniş, Osmanlı Devleti’nde, Avrupalı devletlerle her...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Yapı ve mezar taşı kitabeleri açısından çok zengin olan Osmanlı coğrafyasının epigrafisi üzerine ülkemizde ve dünyada son dönemlerde çok sayıda çalışma yapılmış ve bu çalışmalar Osmanlı Epigrafisi adı...
%20 65,00 ₺ 52,00 ₺
0 kişi
Temel Kodlama Eğitimi Serisi kitaplarından biri olan Algoritma ve Kodlama, bilgisayarlar ile yapmak istediklerimizi gerçekleştiren algoritmalar ve kodlamaüzerine hazırlandı. Öğrenmeyi teşvik eden basi...
%20 22,50 ₺ 18,00 ₺
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Suriye kıyısının dağlık kesimleri, tarih boyunca büyük medeniyetlerin sayısız mücadelesine sahne olmuştur. Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölge, Batılıların Levant dediği jeopolitik açıdan oldukç...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti altı yüz yıldan fazla bir süre üç kıtada egemen olan resmi yazışmalarda Türkçenin kullanıldığı, egemen kültürün Türk kültürü olduğu çok uluslu, çok kültürlü, çok milletli bir cihan dev...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti altı yüz yıldan fazla bir süre üç kıtada egemen olan resmi yazışmalarda Türkçenin kullanıldığı, egemen kültürün Türk kültürü olduğu çok uluslu, çok kültürlü, çok milletli bir cihan dev...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
%20 17,50 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Birinci Dünya Savaşı’nın özellikle Ortadoğu’da haritaları yeniden çizdiren yıkıcı etkisi, yeni kurulan bir devlet olan Türkiye Cumhuriyet’nin dış politikasını etkileyen unsurlardan olmuştur. Ancak İki...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺