İdeal Kültür Yayıncılık Ders Kitapları Kitapları

0 kişi
1928 yılında yapılan Harf Devrimi sonrasında Latin harflerinin kabul edilmesiyle Osmanlıca eserleri okuyan kişi sayısında zamanla azalmıştır. Ancak bu durum Türk kültürü, medeniyeti ve dilini öğrenmek...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencileri başta olmak üzere, Tarımsal İşletme Yönetimi dersini alan öğrenciler için hazırlanmıştır. Eser tarım işletmelerinin yönetimi ve işlet...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Mimarlık sanatının ilk dönemlerini herkes için anlaşılır bir şekilde okuyucuya sunan bu kitap, mimarlar ve mimarlık adayları için olduğu kadar, sanat tarihçi, arkeolog ve rehberlerin ören yerlerini ta...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Öğrenmek ve öğretmek temalı bir eylem olan eğitim, insanlığın en kadim olgularından biridir ve her medeniyetten bugüne aksetmiş zengin bir mirasa sahiptir. Türk Eğitim Tarihi ise bu mirastan en fazla...
%10 39,00 ₺ 35,10 ₺
0 kişi
Musul, sahip olduğu jeopolitik avantajları nedeniyle Asya, Afrika ve Avrupa arasında bir kavşak noktasını teşkil etmektedir. Bereketli toprakların ve yeraltı zenginliklerinin yanı sıra jeopolitik ve s...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Konar-göçer Türk kavimleri, maddi ve manevi yüksek bir kültüre sahip olup, sadece ekonomik imkân ve faaliyetler açısından değil din, düşünce, ahlâk yönlerinden de manevi değerler birliği tamamlanmış b...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Bir biyografi ve vakıf araştırması olan ismiyle Yaşayanlar-Siyavuş Paşa ve Vakıfları isimli eserde, Siyavuş Paşa ve vakıflarının İdarî, hukukî ve iktisadi yapısı vakıflara ait arşiv kayıtları çerçeves...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Kars, Anadolu’nun Kafkasya'ya açılan kapısıdır. Anadolu ve Kafkasya coğrafyasının tarihsel süreçte yaşadığı gelişmeler, bu iki coğrafyanın kaderinin ortak bir noktada birleşmesini kaçınılmaz hale geti...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Çocuk ve Ergen Odaklı Klinik Görüşme, bir terapistin çocukluk ve ergenlik dönemini yaşayan hastasına  yaklaşımında ihtiyaç duyabileceği başlıkları bir araya  getiriyor.Anne bebek ilişkilerinin dinamiğ...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Tarih boyunca bütün güç merkezleri için önemli bir hedef olmuştur Ortadoğu. Uzun bir tarihi süreç incelendiğinde Batı medeniyetinin Binbir Gece Masallarıyla tanıdığı Ortadoğu'da kan ve hüznün hiç eksi...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti, Tanzimat’ın ilanı sonrasında adlî teşkilatta bazı reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformların başında adlî teşkilatın temelinde bulunan Şerî Mahkemelerin yanına Nizamiye Mahkemelerin...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Dul kelimesi, medeni hal durumu için kullanılan basit bir tanım iken toplumsal yaklaşımlar ve düşüncelerin etkisi ile zaman içerisinde sayısız görüş, duygu, düşünce ve davranış modelini de sığdırmıştı...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Milli Mücadele başarısının ardından yapılan Lozan Barış Antlaşması ile bağımsız Türk Devleti kurulmuş, cumhuriyet rejimi ile taçlandırılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki modernleşme hareket...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Birleşmiş Milletler tarafından "Belirli özelliklerinden dolayı toplumsal ve ekonomik olarak entegre olma şansı sınırlı ya da hiç olmayan kimseler" olarak tanımlanan dezavantajlı bireylerin yaşadıkları...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Birçok alanda eserler vermiş bir ilim adamı olan İdris-i Bitlisi, Osmânlı siyasî tarihinde aktif rol oynamış meşhur bir siyasetçidir. Zamanının iyi bir tarihçisi, hattatı ve şâiridir. Doğu ve Güneydoğ...
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
Coğrafi konum itibariyle dünyada önemli bir yeri olan ülkemiz, üç tarafını çevreleyen ve her biri farklı karakteristik özelliğe sahip denizlerindeki balık biyoçeşitliliği açısından da önemli ve özel b...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Eğitim, bir yönüyle kişinin kendini tanıma sürecidir. Son çeyrek yüzyılda eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki temel ders kitapları sayısında artış görülmektedir. Dr. Öğretim Üyesi Ahmet...
%10 67,00 ₺ 60,30 ₺
0 kişi
Osmanlı Devlet İdaresinde Surre-i Hümâyun isimli bu çalışmada Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Mısır’ı fethinden sonra Osmanlı Devleti idaresine giren Haremeyn bölgesindeki görevli ve ihtiyaç sahibi...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
İnsan, yaşamı boyunca kendini duygu değişimleri yaşatacağı koşullarla karşılaşır. Bilinmezliğin neden olduğu geçiş dönemleri ise bireyde kaygının ve korkunun arttığı dönemlerdir. Başka bir ifade ile a...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Çağdaş ahlak felsefesinin gelişimi ana akım felsefi ekollerin ve yaklaşımların ortaya çıkışı ve gelişimi ile paralellik gösterir. Bu eserde yer verilen metinlerin seçiminde felsefi önemlerinin yanı sı...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺