İdealKent Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Son senelerinde yakınında bulunduğum kıymetli hekim, bestekar ve kemençe sanatkarı Dr. M. Nazmi Özalp tarafından yazılan Ankara kitabının basılması bu zamana kadar, çeşitli sebepler yüzünden gecikmişt...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
0 kişi
Ankara, bağrında yaşadığımız ve ömrümüzü tamamladığımız bir şehir. Anadolu'nun en eski ve hayat mekanlarından biri. Ancak bu şehrin hikayesinin pek az sayfası yazılı bir halde bulunuyor. Ankara 'nın h...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Bu kitap, Dünya’da sanayileşmiş ulus devletler toplumundan, küreselleşmiş bir bilgi toplumuna geçişi yaşayan günümüz dünyasında ortaya çıkan yeni yerleşme yapısını temsilde, geçmişteki kent ve kırın k...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
  Dünyada ve Türkiye’de, metropoliten alanlar başta olmak üzere kent yönetimlerinin son 30 yıl içindeki gelişimi uluslararası alanda ortaya çıkan yeni bir yaklaşımın ve modelin aracılığıyla biçimlenm...
%22 34,00 ₺ 26,52 ₺
0 kişi
Yerel yönetimler, bilindiği gibi, bir yandan yurttaşa en yakın birimler olarak yerel ortak nitelikli kamu hizmetlerini sunarken, öte yandan yerel düzeyde iktidar savaşımı veren siyasal birimlerdir. Bu...
%22 46,00 ₺ 35,88 ₺
0 kişi
Modernleşme serüveninin şehirdeki en güzel yansımalarını edebiyat ve sinema dalında görmek mümkündür. Bu eserde, Kieslowski’nin filmlerindeki Prag’ı anlatırken Kafka’nın karanlık şehrine yolculuk yapa...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Bu kitabın öyküsü bir başka kitapla başladı. Yiğit Gülöksüz arkadaşımız ile birlikte “Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir” kitabını yazarken, kentlerimizin belirgin nitelikleri arasında saydığımız...
%22 46,00 ₺ 35,88 ₺
0 kişi
Cumhuriyet sonrasında Türkiye, şehir planlaması çevrelerinde Ankara’nın başkent olması gibi yankılar uyandıran kararlarını ünlü yabancı plancılar eliyle uyguluyordu. 1950’lere ulaşıldığında Türk planc...
%22 56,00 ₺ 43,68 ₺
0 kişi
Hukuk, siyaset ve yönetme geleneği şehirlerde gelişti. Tarih sahnesine çıkan ilk şehirler, aynı zamanda ilk devletlerin habercisi oldu. Batı'da 14. yüzyıldan itibaren merkezi hükümetler karşısında öze...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Şehirciliğin kuramsal temelleri denilince; uzun bir geçmişi olan, başka bilim dallarınınkinden bağımsız yerleşmiş bazı kuramlar akla gelmemelidir.40-50 yıldan kısa bir geçmişe sahip bulunan bir disipl...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺