İkaros Yayınları Kitapları

0 kişi
Dünyanın hallerine, hayata, insana, aileye, hasılı bütün kurumlara, cemaatlere,… itirazlarımı yükseltiyorum; bir birey olarak, iyi bir yurttaş olarak: varoluşuma sahip çıkıyorum; seçme özgürlüğünün yo...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Yahya Kemal'in şiirleri ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanları ve denemeleri müzik ile kurdukları yakın bağ nedeniyle, sadece Türk edebiyatı açısından değil, Dünya edebiyatı açısından da benzersiz örnek...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
“Alın şimdi bu vahşeti gülle donatın” diyen şairin dizelerine, şehrin insanını kadifelerle çelik taşımaya davet ettiğine, 2000'li yıllarda duvarlarda, sokaklarda ve ruhumuzda bir isyan şenliği ile tan...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Dahiler ve Aşkları; sanat, edebiyat, bilim ve düşün tarihinin önde gelen dahilerinin yaşadığı aşkları, eserleri paralelinde ortaya koyan, ansiklopedik ölçekte bir biyografi kitabı. Dahiler ve Aşkları;...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Şairler Kahvehanesi, divan ve halk edebiyatından başlayarak, günümüz şiirine kadar, edebiyatımızda iz bırakmış elli kadar şairin bireysel serüvenlerinin yanı sıra, şairlere “sultan” olmuş şairler, mus...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta; tarihte iz bırakmış liderlerin yaşadıkları aşk ve birlikteliklerin, onların hayatları üzerindeki rolüne eğildik. Ayrıca, liderlerin aşkları paralelinde tarihin akışına, yıkılan ve kurulan...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Notre Dame'ın Kamburu olarak adlandırılan Quasimodo, çok çirkin ama altın kalpli bir adamdır. Rahip Frollo onu küçük yaşta kiliseye, yanına alarak hem dış dünyaya kapatmış, hem de hizmetçisi gibi kull...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Tahir Abacı’nın sekizinci romanı olan YEDİNCİ EV, miras olarak kalmış yedi evi araştıran, biri mirasçı, diğeri avukat iki arkadaşın her bir evde karşılaştıkları durumlar üstüne kurgulanmıştır. Boş san...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Zeki Coşkun, Modern Çağ ve sonrasının izini sürerek kültür - sanat alanında olgusal, kuramsal ve kurumsal düzeylerdeki değişimlerin panoramasını çiziyor. Ardından, konunun önde gelen isimleriyle “21....
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
1994’te yayımlanan üçüncü şiir kitabı. Somut bir coğrafyada gezinen bir duyarlığın “sıcak hayat”tan imgeci bir tutumla devşirdiği izdüşümler... 
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
1969 yılında bir Anadolu şehrinde, bir grup genç insanın, dönemin toplumsal uyanış sürecinden etkilenişlerini, aşkta, siyasette, sanatta yeni adımlar atmaya hazırlanmalarını konu edinmektedir. Toplums...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Tahir Abacı’nın beşinci şiir kitabı olarak ilk kez 2007’de yayımlanmış olan Hüznengiz, atak biçimsel denemelerle klasik söyleyişin bağlamını genişleten, “dönemin ruhu”nu estetik düzlemde yeniden konum...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
TAHİR ABACI’nın dördüncü şiir kitabı olarak 2002’de yayımlanan ve şairin olgunluk döneminin en dikkate değer örneklerini toplayan SEVDAVÎ, bir “dönüş kitabı” olarak ilgiyle karşılanmıştı. Dize bütünlü...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Küçük İskender Kitabı yazar ve şair dostlarının, arkadaşlarının küçük İskender’e bir vefa örneği... Büyük çoğunluğu daha önce dergi ve kitaplarda yayımlanmış yazı ve söyleşilerden oluşuyor. Bu çalışma...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Rutebeuf’ten Ronsard’a, Lamartine’den Baudelaire’e, Apollinaire’den Aragon’a 90 şairden çevirilen 400 şiirden oluşan Fransız Şiiri Antolojisi, Orta Çağdan günümüze ölümsüz şiirler ışığında çizdiği yol...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Modern İngiliz romanının ilk örneği olan Robinson Crusoe; bir kişinin doğaya karşı mücadelesini, azmini, zekasını ve başarısını gösteren bireyin destanıdır.Robinson’un ıssız adada tek başına doğayla m...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Jim Hawkins, babasını kaybettikten sonra annesiyle birlikte yaşarken günün birinde esrarengiz bir harita bulur. Korsanların hazinesini bulmak için haritadan süreceği izle fırtınalı denizlerde tehlikel...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Gulliver, bir kasaba doktoru olarak kendi hâlinde yaşayan bir adamdır. Ancak geçim şartlarının kötüye gitmesi, onu gemilerde çalışmaya zorlar. Gulliver denizaşırı seferler yapan gemilerde doktorluk ya...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Alice’in Harikalar Diyarı, nerdeyse yüz elli yıldır çocuk ya da yetişkin, tüm okurları, tavşan deliğinin bilinmezliğine doğru bir maceraya çağırıyor. Konuşan hayvanlar, canlı iskambil kâğıtları, Şapka...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Eski Yunan şairi Homeros’un (MÖ 8. yy) iki destanı vardır: Homeros, İlyada’da Yunanlılarla Troyalıların on yıl süren savaşlarını; Odysseia’da ise Troya savaşından sonra ülkesine dönmek için yola çıkan...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺