İklim Yayınları Kitapları

Tükendi
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
Tükendi
0 kişi
Atatürk'ün manevi kızlarından Afet Uzmay (İnan), İsviçre'li Tarih Profesörü Eugene Pittard'dan doktora tezi olarak ''Türk Milletinin Özellikleri''ni almıştı. Atatürk'ten yardım rica etti. Mustafa Kema...
%25 20,83 ₺ 15,62 ₺
Tükendi
0 kişi
Atatürk Enver Paşa Hadiseleri Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Meşrutiyet'in ünlü asker şahsiyeti Enver Paşa, meslek ve gaye benzeyişleri içinde çok ayrı insanlardı, ikisi de, günlerinde memlekete yön verd...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Büyük insanların, ve eğer üstelik bu büyük insan, sahibi olduğu siyasi ve idari kudret yanında, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir de şahsen temsil ettiği müstesna kıymetler sahibi ise, çevresinde ister i...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Çok iyi biliyorum ki, böylesine bir konuyu kitaplaştırmak, herşeyden önce haddini bilmek yeterliliğidir.Ben Cemal Kutay, Atatürk’ün Hakimiyet-i Milliye’sinden bugünlere erişebilmiş son kalemim. 68 yıl...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Thomas Edwar Lawrence (1888-1935) Birinci Dünya Harbinde Arap İsyanını hazırlayan ve gerçekleştiren dünya çapında İngiliz casusu idi. Ona karşı bizim Teşkilat-ı Mahsusamız varlığını ortaya koyarak o u...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta Mustafa Kemal'in önlenen demokrasi girişimini alacakaranlıktan aydınlığa çıkaracağız. Ondan sonra fiili emekleri hatıra getireceğiz. Hepsinin acı akıbetine geçit resmi yapacağız.Ele aldığım...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
İkinci Meşrutiyetin alim Sadrazamı (başbakanı) Mehmed Said Halim Paşa, Fransızca yazdığı "İslamlaşmak" eserini Türkçe'ye çevirmesini şair Mehmet Akif Ersoy'dan rica ederken endişesini de açıklar:"Üsta...
%25 8,80 ₺ 6,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Lozan'da İsmet Paşa'yı Kimler Öldürücekti? Lozan bir çok taraflarıyla hala gerçek yapısı sisler arasındaki milli mücadelenin temel olaylarının başında gelir. Dünya, İsviçre'nin bu mini kasabasında imz...
%25 8,80 ₺ 6,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanoğlu, yaşı başıyla ters düşen bir emek üzerindeyken nüfus tezkeresini hatırlamak zorunluluğunu duyar: Doksan bir yaşındayım, 70 yıldır kalem elimden düşmedi. Ülkeme bir dünya rekoru sayılan Yüz Y...
%25 8,80 ₺ 6,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap uzak geçmişin günümüzdeki yapısını, güncelleşmiş mevzu halinde sunuyor."Tarihte Türkler, Araplar Hilafet Meselesi" kucakladığı zaman kesiti içinde çeşitli safhaları kapsamaktadır. Öyl...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki mevzuumuz Atatürk'ün beraberinde götürdüğü hasret "Türkçe ibadet"tir. Klasik ilahiyatçı olmayı konuyu kucaklamanın şartı saymadım. Tam aksine görebilme-düşünebilme-ele alabilme-hükme ulaşab...
%25 32,41 ₺ 24,31 ₺
Tükendi
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺