İktisat ve Toplum Dergisi Kitapları

0 kişi
BU SAYIDA- Nasıl Mutlu Oluruz: Evren Çelik Wiltse- Üretkenlik Yorgunluğu İçinde Türkiye: Erinç Yeldan- Az Gittik Uz Gittik Bir Arpa Boyu Yol Gitttik - Birinci Kısım: Vedit İnal- Hepimiz Günahkarız, Ba...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Bu sayıda:İklim Krizi - Erinç Yeldanİklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri- Sevil AcarKÖİ’ci Şirkete Vahi Öz, Siyanürle Altın Arayana Turist Ömer Olmak- Serdar Sayanİklim Değişikliğini Nerede Durdurma...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 44Unutmayacağızİktisat ve Toplum Dergisi
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
İktisat ve Toplum DergisiSayı: 81 Temmuz 2017İktisat ve Toplum Dergisi
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 85 Kasım 2017
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Bu sayıda:Korona İktisadı, Lord Meghnad Desaiİktisadın “Vicdanı” ve Kalkınma Politikaları, Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel“Yoktur Eşin Lüküs Hayat” Milyarder Bolluğunda Servet Vergisi Kıtlığı, Ayça Tek...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 75 Ocak 2017
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Bu Sayıda;Yuvarlak masa toplantılarımızın dördüncüsünü 6 Aralık’ta İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açık oturum şeklinde gerçekleştirdik. Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın moderatörlüğündeki oturumda Asaf...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Bu Sayıda;Okuyucularımızı her sayıda yeni konuklarla buluşturmaya gayret ettiğimiz yuvarlak masa toplantılarının üçüncüsünü 7 Kasım’da, Rekabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Türkkan, TOBB-ETÜ İktisa...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Serdar Sayan-Ofisimdeki Saksıda Yetişen Mikroiktisatçı Sardunya!Dani Rodrik-Ekonomide Yanlış (ve Doğru) Nedir?Aykut Kibritçioğlu-Akademik İktisatçıların Siyaset ve Siyasi Partilerle İlişkileri Hakkınd...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
İktisat ve Toplum Dergisi’nin bu sayısında Bingöl ve Erzurum’da gerçekleşen etkinliklere ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’mıza özel Vural Fuat Savaş’ın “Doğumun Yüzüncü Yıldönümü” yazısı yer almakt...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Bozkurt Güvenç – EDİTÖRE MEKTUPLAROsman Aydoğuş – Orta Vadede Hepimiz Ölüyüz!Bayram Ali Eşiyok – Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerde Katma Değerin Teknolojik YapısıHakan Mıhcı – Türkiye Ekonomisinin Se...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Şubat ayında İktisat ve Toplum’un 100. sayısını kutlamak amacıyla bir paneller dizisi düzenledik. Türkiye ekonomisindeki sorunları bu panel dizisinde enine boyuna tartıştık. 101. sayımızda ise, okuyuc...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 78 Nisan 2017
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Fiyat İstikrarına Karşı Finansal İstikrar: Döviz Kuru ve Enflasyon Tartışması - Osman AydoğuşTutarsız Enflasyon Hedeflemesi ve Faiz Politikası Tartışmaları - Cem Mehmet BaydurBunu Evde Denemeyin: Faiz...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 60 Ekim 2015
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Suriye’li Mülteciler Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiliyor? - Oğuz Esen - Ayla Oğuş BinatlıDevlet ve Otoriterlik Üzerine - R. Mustafa Piriliİktisatta Yeni Bir Literatür: Araştırma Etiği - Altuğ Yalçınta...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
İçindekiler;Karşı Devrime Karşı Darbeler... - Bozkurt Güvençİktisatta Bilimsel Suistimaller: “Hiç Yok’’tan Farkındalığa - Altuğ Yalçıntaşİdris Küçükömer Üzerine Eleştirisel Bir Bakış- Ömer Faruk Çolak...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de İşsizlik Sarmalı: Büyüme İstihdam İlişkisi - Salih BarışıkGençlik Halleri • Demet LÜKÜSLÜ - Hakan YücelAvrupa Enerji Birliği (AEB) • Cenk Pala - Özge ÖzdenThomas Pıketty Ve 21. Yüzyılda Kap...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺