İletişim Yayınevi Kitapları

%23 38,50 ₺ 29,65 ₺
0 kişi
Köy ve köylü romantizmi, Türkiye’dde Cumhuriyet’in inşa döneminin muteber temalarından biriydi. Asım Karaömerlioğlu, bu romantizmin arkasını kurcalıyor. Cumhuriyet elitinin, bir yandan sanayileşmenin...
%23 32,50 ₺ 25,03 ₺
%23 27,00 ₺ 20,79 ₺
%23 45,00 ₺ 34,65 ₺
%23 53,00 ₺ 40,81 ₺
0 kişi
Sivil itaatsizlik deyişini ilk defa, Amerikalı felsefeci ve şair Henri D. Thoreau 1849’da hükümete karşı kaleme aldığı bir metinde kullandı. Sivil itaatsizlik, insanlık tarihini hep en kritik noktalar...
%23 23,61 ₺ 18,18 ₺
0 kişi
Kaynanalar, gelinler, eltiler, görümceler... Aralarında bazen dayanışma bazen rekabetle yürüyen, işin içine bedenin, güzelliğin, toplumsal statünün girdiği ilişkiler... Kimi zaman iltifatlarla, kimi z...
%23 29,00 ₺ 22,33 ₺
0 kişi
“Faşist hareketler hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer bölgelerinde görülmüş olsalar da; bağımsız, uzun süren ve tamamıyla konsolide bir faşist rejim kurabilmiş sadece iki ülke vard...
%23 54,00 ₺ 41,58 ₺
%23 29,50 ₺ 22,72 ₺
0 kişi
Sarayın ve kilisenin kalesi Fransız Akademisi, 19. yüzyılda yaşanan modernleşme karşısında sarsılmaya başlar. Bu süreçte ortaya çıkan, dünyaya açık, liberal zihniyetli özel akademiler, millî ve resmî...
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Türk Ocakları’nın, 1912’deki kuruluşundan 1931’deki kapatılışına kadar, değişen Türkçülük ve milliyetçilik anlayışlarına paralel olarak yaşadığı serüveni tüm ayrıntılarıyla kavrayan bir araştırma.
%23 44,00 ₺ 33,88 ₺
0 kişi
Maurice Dobb, Rodney Hilton, Christopher Hill, E.J. Hobsbawm ve E.P.Thompson... Yarattıkları gelenekle çağdaş tarih ve sosyal bilim kuramları arasında özgün bir yer edinen bu isimler 20. yüzyılda Mark...
%23 41,00 ₺ 31,57 ₺
%23 25,50 ₺ 19,64 ₺
%23 33,50 ₺ 25,80 ₺
%23 40,50 ₺ 31,19 ₺
%23 50,50 ₺ 38,89 ₺
/ 144