İlke Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Gazali'nin siyaset alanındaki önemli eserlerinden biri olan elinizdeki kitap; Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğlu Sultan Muhammed Tabar'a hitaben yazılmıştır.Kitap, devrin sultanına seslenir ve ona öğüt...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
"Her nefis ölümü tadacaktır" şeklindeki yüce buyruk, Kur'an'da üç farklı yerde tekrar edilmektedir. Yüce Allah'ın üç defa tekrar etmek suretiyle, farklı alemlerdeki üç farklı ölümü irade etmiş olduğu...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Uzun yıllardır toplumda engelli bilinci oluşturmak ve engellileri topluma kazandırmak adına yapmış olduğumuz çalışmalarımızı T.C üniversitelerinde ilk defa Sağlık Hizmetleri Melek Yüksek Okulu bünyesi...
%35 24,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
İsrail nükleer savaşın ve yok olmanın eşiğindedir. Arka arkaya meydana gelen kaçırma olayları, bombalamalar ve acımasız cinayetler müttefiklerini ondan uzaklaştırmış ve eski düşmanlarının tehdidi altı...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İnsanlar çok istedikleri halde neden daha iyi bir insan olamıyorlar? İyiliğe giden yolda ayaklarına ne bağ oluyor ya ayakları sürçüp, oldukları yere yıkılıyorlar?Başladıkları güzel işlerde niçin sebat...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Malcolm X, önce sadece ABD'de yasayan Afro-Amerikalilarin, daha sonra yalnizca dünyadaki siyahlarin haklarını savunmak için mücadele etti. Ama nihayet, hayatının sonuna doğru, evrensel planda istisnas...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Seyyid Kutup, tek bir sıfatla tanımlanamayacak ender şahsiyetlerden biridir. O bir edip, şair, entelektüel, eğitimci, ideolog, mücahid ve hepsiden önemlisi, şehitlik sıfatı ile şereflenmiş büyük bir i...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Farklı alanlara ilişkin yazdığı onlarca eserin yanı sıra polemikleriyle de meşhur olan İbn Hazm’ın, kendi dönemindeki Mâlikî fakihlerle birçok tartışması ve birbirlerine yazdıkları reddiyeler bulunmak...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Müslümanların ilimler sınıflaması hakkında ürettiği fikirler, felsefi ve dini olmak üzere iki grupta toplanabilir. İbn Hazm’ın “İlimlerin Mertebeleri” adlı bu risalesi, bize dini sınıflama geleneği iç...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Risâle fî Elemi’l-Mevt ve İbtâlih = Ölümün Acısı Var mı? İbn Hazm, ölümün kendisinde bir acının olmadığı, ölüm esnasında çekilen acıların ölümden değil, bir takım hastalıklar ve rahatsızlıklardan oldu...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Saraybosna, birçok medeniyeti bünyesinde barındıran bir kenttir. Ağırlıklı olarak Türk-İslam kültürünün hâkim olduğu bölge, Boşnak milletinin medeniyet merkezi olmuştur. Kendilerine özgü tarih, yaşam...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Tinbüktü (Timbuktu), Batılılara göre, yerini bulana yüklü miktarda ödül vaat edilen, efsane altın şehirdir. Müslümanlar için, İslam medeniyetinin dünyadaki birkaç beşiğinden birisi, kültür hazinesinin...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
İnsan, maddesi ve manasıyla bir bütündür. Her iki yönünün kendine has özellikleri ve ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda o, medeni bir varlık olması yönüyle toplumsal canlıdır. Nefsini ve neslini madden...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Kayrevan günümüzde Kuzey Afrika’nın tarihi bir parçası, geçmişte Kuzey Afrika’nın İslâmiyet’e açılan ilk kapısıdır. Kuzey Afrika ve Endülüs fethinin tamamlanmasıyla birlikte Mekke, Medine, Şam ve Bağd...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
İslam dininin bir nevi teolojisi olarak nitelendirmenin mümkün olduğu kelâm ilmi inanç ile ilgili meseleleri konu edinen bir disiplin olarak h. 2. asırda ortaya çıkmıştır. Kelâm ilmini ilk kullanan si...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Bu eser, Endülüs’ün yetiştirdiği önemli ilim adamlarından İbn Hazm’a ait iki mektubun çevirisinden oluşmaktadır.İmanın Hakikati ismiyle çevirdiğimiz birinci mektup, dönemin önemli devlet ve ilim adaml...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Müslüman bir birey açısından yaşadığı hayatta en çok ihtiyaç duyacağı şeylerin başında, dünya hayatında Allah’ın razı olacağı bir hayat tarzına sahip olmak ve ahiret hayatında kurtuluşu elde ederek Ra...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
16. yüzyılın önemli ilim ve devlet adamı Lutfi Paşa’nın Asafname adlı risalesi, dürüst bir idarecinin tecrübelerini yansıtan tarihi bir vesika olmasının yanısıra, kendisinden sonraki veziriazamlar içi...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Bilim insanı ve İslâm filozofu Nâsirüddîn Tûsî’nin; Tevellâ ve Teberrâ, Matlûbu’l-Müminîn, Mebde ve Meâd isimlerine sahip üç risalesinin ilk tam Türkçe tercümesini içeren bu eser, Tûsî’nin İslâm felse...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
'Türkiye'nin Birikimleri' dizisinin beşinci kitabı olan 'Tarihçiler'de, 20. yüzyıl Türkiye'sinde bu ilmi sahaya şekil veren önemli tarihçileri bulacaksınız.'Türkiye'nin Birikimleri' dizisi; ilim, fiki...
%35 40,00 ₺ 26,00 ₺