İlkeriş Yayınları Kitapları

0 kişi
"Özel mülkiyeti ortadan kaldırma isteğimiz karşısında dehşete kapılıyorsunuz. Oysa özel mülkiyet sizin bugünkü toplumunuzda nüfusun onda dokuzu için zaten ortadan kalkmıştır, birkaç kişi için varlığı,...
%25 7,50 ₺ 5,63 ₺
0 kişi
"Amerikan saldırganlığına karşı mücadele, ulusumuzun büyük direniş savaşı, bugünkü çağda, en devrimci güçler ile en gerici güçler arasında en keskin bir güç denemesidir. Halkımızın zaferi, dünyanın de...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
"Tüm Fransız terörizmi, burjuvazinin düşmanlanyla, mutlakıyet ile, feodalizm ile ve darkafalılık ile avamca hesaplaşmaktan başka bir şey değildir." [K. Marks, Buıjurazi ve Karşı-Devrlin] Paris'in var...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
1 kişi
"Marksizm son derece derinliği olan, son derece karmaşık bir doktrindir." Marksizm sürekli olarak, hayatın yeni gerçekleri karşısında derinleşip, zenginleşen, kendi kendini aşan bir doktrindir. Marksi...
%25 7,50 ₺ 5,63 ₺
0 kişi
Bu derlemedeki yazılar, "Vom Kriege" (Savaş Üzerine), Carl von Clausewitz, Berlin, 1832'den; "Das revolutionäre Spanien" (Devrimci İspanya), Marx-Engels, Werke, Band 10, Berlin/DDR, 1961'den; "Der Auf...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Savaş yönetmenin kendisi, kuşkusuz, çok zor değildir. Ama zorluk, savaşın temel ilkelerini anlamak için gerekli olan bilgelikte ve büyük deha sahibi olmakta da değildir. Bu ilkelere, önyargısız ve ko...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu derlemedeki yazılar, Alberto Bayo, "150 Questions for a Guerrilla", Carlos Marighella, "Minimanual of the Urban Guerrilla", James Connolly, "Street of the War", Gaby Weber, "Die Guerilla Zieht Bila...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Özetlersek, sol, düzen içi ve düzen karşıtı, reformist ve devrimci, yasal ve yasadışı olmak üzere birbirinden tümüyle farklı amaçları olan farklı kesimlerden oluşur.... Yasal oldukları halde düzen ka...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
"Kaynaşmış bir grup halinde, sarp ve zorlu bir yolda, birbirimizin ellerine sıkı sıkıya sarılmış olarak yürüyoruz. Düşman tarafından her yandan kuşatılmış durumdayız ve onların sürekli ateşi altında h...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Çağdaş sosyal-demokrasinin Jakobenleri bolşevikler, Vperyodcular, Syezdovcular, Proletaryciler (yani Vperyod yanlıları, ‘Kongre’ grubu ya da Proletary yanlıları)–, verilmiş ve türetilmiş tüm adlarıyla...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Ezen sınıflar, büyük devrimcileri yaşadıkları sürece sürekli olarak izlemişler, onların öğretilerini en vahşi düşmanlıkla, en koyu kinle, en ahlaksız yalan ve iftira kampanyalarıyla karşılamışlardır....
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı (yani ayrılma sorununu kararlaştırılmasının tam olarak özgür ve demokratik bir yönteminin anayasal güvencesi), hiçbir koşul altında, belli bir ulusun ayrıl...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bir marksist için, devrimci bir durum olmaksızın bir devrimin olanaksız olduğu tartışmasızdır, ama her devrimci durum da devrime yol açmaz. Genel olarak söylersek, devrimci bir durumun belirtileri nel...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Bu kitap, 1 No'lu DGM'nin Aralık 1994'te kesinleşmiş olan THKP-C/HDÖ (Acilciler) Ankara Davası mahkeme belgelerinden yararlanılarak yayına hazırlanmıştır."
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Bu kitap, 1 No'lu DGM'nin Aralık 1994'te kesinleşmiş olan THKP-C/HDÖ (Acilciler) Ankara Davası mahkeme belgelerinden yararlanılarak yayına hazırlanmıştır."
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, Mahir Çayan’ın “Yayın Politikamız” ve “Kesintisiz Devrim 2-3” adlı yazılarıyla Ahmet Rıza Salman’ın “Acil” (Türkiye Devriminin Acil Sorunları-1) adlı yazılardan oluşmaktadır.
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu derlemedeki yazılar, “Gewaltstheorie” (Zor Teorisi), Marx/Engels, Werke, Band 20, Berlin/DDR, 1962’den; “La Guerra de Guerrillas" (Gerilla Savaşı), Che Guevara, 1960’dan; “Peru 1965: Apuntes Sobre...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Geniş tutulmuş bir değerlendirmeyle, son iki yüzyılda dünya beş büyük devrim görmüştür: Fransız, Rus, Vietnam, Çin ve Küba devrimleri. Ve şu soru ortaya çıkıyor: Devrimciler -kapsamlı ve önemli değiş...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
"Geniş tutulmuş bir değerlendirmeyle, son iki yüzyılda dünya beş büyük devrim görmüştür: Fransız, Rus, Vietnam, Çin ve Küba devrimleri. Ve şu soru ortaya çıkıyor: Devrimciler -kapsamlı ve önemli değiş...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Ölüm, nereden ve nasıl gelirse gelsin, savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa, ve silahlarımız elden ele geçecekse, ve başkaları yeni savaş ve zafer naralarıyla ve de makineli tüfek sesleriyl...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺