İmaj Yayıncılık Kitapları

Tükendi
0 kişi
Küresel bir dünyanın basit ve indirgenmiş iktisadi modellerle açıklanması mümkün değildir. Genel iktisat, günümüz koşullarını kavratacak ve küresel gelişmeleri anlamak ve yorumlamak için gerekli altya...
%12 17,50 ₺ 15,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Son elli yıldır örgütlerin faaliyetleri projelerin oluşturulması ve  bunların yönetimi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Projeler ve proje yönetimi giderek toplumsal ve örgütsel alanda önem kazanmaya b...
%12 32,50 ₺ 28,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İran azerbaycanı Tedkik Raporu 92 sayfalık Osmanlıca metindir. Türkiye Cumhuriyeti Erkanıharbiyeiumumiye Riyaseti İstihbarat Şubesi tarafından 1927 yılında ankara’da Erkanıharbiyeiumumiye Matbaasında...
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Töre cinayetleri, yüzyıllardan beri sadece Anadolu topraklarını kana bulamakla kalmamış, bu vahşet göç yolu ile hem Türkiye'nin en ücra köşelerine hem de Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerine kadar taşınm...
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir işletmenin durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kesimler; yöneticiler ve işletme sahipleri gibi işletme içinden, kredi kurumları, yatırımcılar, devlet, sendikalar ve araştırmacılar gibi işle...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
Tükendi
0 kişi
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda benimsenen sistematik tercihin de etkisiyle bazı çevrelerde varlığı dahi fark edilememiş olan “Taşıma İşleri”ne dair hükümlerin okutulacağı “Taşıma Hukuku” dersinin...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Mülteciler konusu dünyanın gündeminden düşecek gibi değil. Nasıl gündem dışı kalsın ki! Medyada, özgürlüğe kaçmak mecburiyetinde kalan bu insanların her gün ölüm haberlerini veriyor; biz de, çaresizli...
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap uygarlığa genel bir bakış sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirirken insanlığın düşünce, bilim ve sanattaki önemli başarılarını ve bunların ortaya çıktığı tarihi koşulları ele almaktadır. Ayrıca t...
%12 32,50 ₺ 28,60 ₺
Tükendi
1 kişi
İlk baskısının yapıldığı 1977 yılından bugüne bu kitap Türkiyede iktisat öğretiminde en çok kullanılan kaynaklardan biri olmuştur. Ayrıca, yeni baskıya (11. baskıdan itibaren) Terimler Sözlüğü eklener...
%12 42,50 ₺ 37,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Kürsümdeki genç arkadaşlarımın ve müstakbel meslekdaşlarım olan öğrencilerimin ikazları ile yapılan düzeltmeler dışında; bu basıda esere 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında...
%12 40,00 ₺ 35,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir hikâyeyle başlayalım. Çünkü hikâyeler bizim yaşadığımız, yaşandığını sandığımız gerçeklerin iç yüzünü gösteren kurmaca metinlerdir. Ve aslında bizim gerçek sandığımız şu anda içinde yaşadığımız ku...
%12 5,00 ₺ 4,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Mario Puzo’nun 'BABA' isimli kitabı ve bu kitabın senaryolaştırılmasıyla çevrilen 'BABA' filmleri, yönetim uygulamaları ve kurumsal yönetim hakkında beklenmedik şekilde en çok bilgi veren kaynaklardan...
%12 18,00 ₺ 15,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın amacı, sosyolojiyi hem öğrencilerime hem de sıradan okuyucuya tanıtmaya çalışmak, sosyolojinin ne kadar eşsiz ve önemli bir bilim dalı olduğunu ortaya koymak … değil. Bu kitap çok ulvi bir...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki ders notlarına ilişkin olarak aşağıdaki noktalara dikkat çekmek isterim:1) Üniversite düzeyinde yapılan bir eğitimde, yalnızca ders notlarıyla yetinilemez. Öğrenci, doğru dürüst yetişmek is...
%12 37,50 ₺ 33,00 ₺
Tükendi
0 kişi
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden 12 Mart 1971 Muhtırası’na kadar olan dönemde Türkiye, bir parçası olduğu Batı ittifakının içerisinde kalmakla birlikte, uluslararası konjonktürde ve müttefiki konumun...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Ecrire et composer un ouvrage scientifique est un voyage initiatique a soi, aux autres, au monde. Il m’a conduite a pratiquer un double parcours non seulement intellectuel mais aussi linguistique pour...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
“Bir anı, bir kişiye aitmiş gibi yazılıp, söylense de, bir kişinin değil, o coğrafyada yaşamış herkesindir aslında”.Tayfun KoçDoğduğum, çocukluğumun ve ilk gençlik yıllarımın geçtiği toprakları, yaşan...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
“İnsanlar helâk oldu,ancak alimler kurtuldu.Alimler de helâk oldu ancak,ilmiyle amel edenler kurtuldu.İlmiyle amel edenler de helâk oldu,ancak ihlâs sahibi olanlar kurtuldu.İhlâs sahibi olanlar dabüyü...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap Şubat ayında tamamladığım doktora tezinden yola çıkarak hazırlanmıştır. Kadınların yerel siyasi temsil süreçleri üzerine araştırma yapmayı tercih etmem tesadüfen olmamıştır. Doktora ders döne...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺