İmam Rıza Dergahı Yayınları Kitapları

0 kişi
Hz. Zeynep Şam’da Yezid’e şöyle seslenmiştir:“Ey Yezid! Sen ancak sizin o sulanmış kuş beyinlerinizin işleyebileceği bir şey işledin. Ama unutma ki, bu cinayeti işleyerek (İmam Hüseyin’i şehit ederek)...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bu kitap 12 İmamın Hayatını anlatan en eski Kaynak kitaptır. Kitabın Yazarı Şeyh Müfid 948 yıllarında dünyaya gelmiş döneminin sayılı alimlerindendir. Elinizde tutmuş olduğunuz bu kitap 900 yılların s...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmamın ana hedefi, Müslümanlara önderlik yapabilecek, onları yönetebilecek, eğitebilecek bilgiye, donanıma, yetkinliğe, liyakate sahip olan Ehl-i Beyt’i tanıtmaktır.Müslümanlar, Hz. Peygamberim...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
“El İ’tikâdât” kitabı, merhum Şeyh Saduk’un, sadece Masum İmamlardan nakledilen rivayet ve hadislere dayanarak, On İki İmam inancını ispat ettiği bir kitaptır. Şeyh Saduk bu kitabı Nişabur’a yaptığı s...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
“İmamet Karanlıktan Aydınlığa kitabı; Saduk-i Evvel/ I. Saduk ismiyle meşhur olan; Ebu’l Hasan Ali b. Hüseyin b. Babaveyh-el Kummi’nin özel olarak “Gaybet Devri” mevzusuna hazırladığı bir eserdir. Bu...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Tarih boyunca biz Aleviler hakkında çok şey yazıldı (halen de yazılmakta...). Yazılanların çoğu Alevi olmayan kişilerin kâleminden çıktı. Yani, Alevi olmayan bu yazarlar bazı kaynaklardan öğrendikleri...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Georce Sem’ân Cordak şöyle diyor: “Ebu Talip oğlu Ali, akıl açısından eşsiz bir insandı. İmam Ali, İslam’ın kutbu, İslami öğretilerin kaynağı ve Arap ilimlerinin çeşmesiydi. Araplar arasında varolan b...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Kerbela olayı, İslam tarihi içerisinde çok elim bir sayfadır. Ne kadar ağlasanız ne kadar anlamaya çalışsanız ne kadar onunla ilgili kaynak okusanız yine de az gelir. Bu kitapta âcizane anlatmaya çalı...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Değerli okuyucu! Elinizde bulundurduğunuz bu kadim ve kıymetli eser On İki İmamların altıncısı İmam Cafer-i Sadık'a ait olan kuvvetli senet ve delillerle isnat edilmiş bir eserdir. Bu eser algılayıp u...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bu kitap Ehl-i Beyt taraftarlarının en temel kaynaklarından olan ve Allame Muhammed Bakır Meclisi tarafından kaleme alınan “Biharu’l-Envar–Nurlar Deryası” kitabı, Ehl-i Beyt taraftarlarının en büyük h...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Şimdi söyle, sen gerçekten âşık mısın? Beklediğin, özlediğin ve kendini unutup onu yaşadığın bir sevdiğin var mı? Onu düşününce damarındaki kan galeyana geliyor mu? Dönüp hâletine bakıyor musun endişe...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap İmam Cafer-i Sadık’ın, seçkin yarenlerinin talebi üzerine dönemin Ateistlerine cevap olarak; daha önce kendisi ve Hindistanlı bir doktor arasında geçen bir tartışmanın yazdığı mektubu...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Müminlerin Emir'i İmam Ali, Kur'an'ın önemi hakkında şöyle buyurmuştur: Kur’an, kalbin baharıdır. Kalbi, ondan başkası parlatamaz. Kur’an imanın kaynağı ve merkezidir. İlmin kaynağı ve denizidir. Ada...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Kim demiş âşıklar aşkı diyemez Ben âşkı Ali’nin döşünde gördüm. Her can Muhammed’in yolun bilemez Ben âşkı yalnızlık peşinde gördüm. Yakup ağlayıp da yollara bakar. Eyüp sabrı ile dağları yıkar Yusuf’...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Bu dua, Hz. Fatıma Zehra’nın, Selman-ı Farisi’ye öğretmiş olduğu duadır. Ona şöyle demiştir: “Dünya hayatında ateşli hastalığın yaklaşmasını istemiyorsan, bu duayı okumaya devam et.” “Rahman ve Rahim...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Duaları ta yüreğinden dökülürdü dudaklarına. Dualarında o vardı. Ona kavuşmak vardı. Onun çağını yaşamak vardı. O saadete ulaşmak vardı. Zenginlerin ve asillerin rüyalarını Hatice süslüyordu, Hatice'n...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
İmam Rıza şöyle dedi:“Ulu ve Yüce Allah, Kesinlikle! Size hayırlı ve faydası olmayan hiçbir şeyi yemenize ve içmenize izin vermemiştir. Ancak onun dışında sizin için fayda ve hayır varsa yiyip, içiniz...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Hz. Zeynep Şam’da Yezid’e şöyle seslenmiştir:“Ey Yezid! Sen ancak sizin o sulanmış kuş beyinlerinizin işleyebileceği bir şey işledin. Ama unutma ki, bu cinayeti işleyerek (İmam Hüseyin’i şehit ederek)...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın adı Maide Suresi 3. ayetinden alınmıştır. Şeyh Saduk bu kitabı Mehdeviyyet (İmam Mehdi) ile ilgili şek ve şüpheleri ortandan kaldırmak için hazırlamıştır. Bu kitabın hazırlaması ile ilgili...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
İslam dininde ve toplumundaki en önemli konulardan bir tanesi de kuşkusuz Ahlak konusudur. Zira Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt’inden aktarılan hadis ve sözlerde Ahlak konusuna geniş yer ve önem verilmişti...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺