İmam Rıza Dergahı Yayınları Kitapları

0 kişi
Hz. Zeynep Şam’da Yezid’e şöyle seslenmiştir: “Ey Yezid! Sen ancak sizin o sulanmış kuş beyinlerinizin işleyebileceği bir şey işledin. Ama unutma ki, bu cinayeti işleyerek (İmam Hüseyin’i şehit edere...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bu kitap 12 İmamın Hayatını anlatan en eski Kaynak kitaptır. Kitabın Yazarı Şeyh Müfid 948 yıllarında dünyaya gelmiş döneminin sayılı alimlerindendir. Elinizde tutmuş olduğunuz bu kitap 900 yılların s...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmamın ana hedefi, Müslümanlara önderlik yapabilecek, onları yönetebilecek, eğitebilecek bilgiye, donanıma, yetkinliğe, liyakate sahip olan Ehl-i Beyt’i tanıtmaktır.Müslümanlar, Hz. Peygamberim...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
“El İ’tikâdât” kitabı, merhum Şeyh Saduk’un, sadece Masum İmamlardan nakledilen rivayet ve hadislere dayanarak, On İki İmam inancını ispat ettiği bir kitaptır. Şeyh Saduk bu kitabı Nişabur’a yaptığı s...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
“İmamet Karanlıktan Aydınlığa kitabı; Saduk-i Evvel/ I. Saduk ismiyle meşhur olan; Ebu’l Hasan Ali b. Hüseyin b. Babaveyh-el Kummi’nin özel olarak “Gaybet Devri” mevzusuna hazırladığı bir eserdir. Bu...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Tarih boyunca biz Aleviler hakkında çok şey yazıldı (halen de yazılmakta...). Yazılanların çoğu Alevi olmayan kişilerin kâleminden çıktı. Yani, Alevi olmayan bu yazarlar bazı kaynaklardan öğrendikleri...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Değerli okuyucu! Elinizde bulundurduğunuz bu kadim ve kıymetli eser On İki İmamların altıncısı İmam Cafer-i Sadık'a ait olan kuvvetli senet ve delillerle isnat edilmiş bir eserdir. Bu eser algılayıp u...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap İmam Cafer-i Sadık’ın, seçkin yarenlerinin talebi üzerine dönemin Ateistlerine cevap olarak; daha önce kendisi ve Hindistanlı bir doktor arasında geçen bir tartışmanın yazdığı mektubu...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Müminlerin Emir'i İmam Ali, Kur'an'ın önemi hakkında şöyle buyurmuştur: Kur’an, kalbin baharıdır. Kalbi, ondan başkası parlatamaz. Kur’an imanın kaynağı ve merkezidir. İlmin kaynağı ve denizidir. Ada...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın adı Maide Suresi 3. ayetinden alınmıştır. Şeyh Saduk bu kitabı Mehdeviyyet (İmam Mehdi) ile ilgili şek ve şüpheleri ortandan kaldırmak için hazırlamıştır. Bu kitabın hazırlaması ile ilgili...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
İslam dininde ve toplumundaki en önemli konulardan bir tanesi de kuşkusuz Ahlak konusudur. Zira Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt’inden aktarılan hadis ve sözlerde Ahlak konusuna geniş yer ve önem verilmişti...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Hz. Muhammed, Gadir Hum'da şöyle buyurdu: Ey insanlar! Allah Nur’u bana yerleştirdi, sonra Ebu Talip oğlu Ali'ye, sonra Mehdi Kaim’e kadar O'nun soyuna yerleştirdi ki, O (Mehdi) Allah'ın hakkını ve b...
%25 7,00 ₺ 5,25 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitabın yazarı, Ebû’l Kasım Ali oğlu Muhammed oğlu Ali Hazzaz el-Kummi Er-Râzi’dir. O; ilmin yüzlerinden, meşhur ve muteber hadis aktarıcılarından, hicretin dördüncü asrının ikinci yarısınd...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
1 kişi
İmam Hasan Askeri'nin Tefsir ilmi öğrettiği Ebu Yakup ve Ebu’l Hasan şöyle diyorlar: "İmam  kendisini ziyarete gittiğimizde babalarımıza şöyle dedi: “Bu iki oğlunuzu benim yanımda bırakın, ben kendile...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Hz. Muhammed şöyle dedi: “Kur’an dört çeyrek üzere indi. Bir çeyreği biz Ehl-i Beyt’in yüceliği hakkında indi; bir çeyreği de biz Ehl-i Beyt’e düşman olanları yermek için indi; bir çeyreği de peygamb...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
İmam Rıza şöyle dedi: “Ulu ve Yüce Allah, Kesinlikle! Size hayırlı ve faydası olmayan hiçbir şeyi yemenize ve içmenize izin vermemiştir. Ancak onun dışında sizin için fayda ve hayır varsa yiyip, için...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Allah’ın Elçisi  Hz. Muhammed Mustafa şöyle dedi: “Yakın bir zamanda benim bedenimden bir parça Horasan diyarına defn edilecektir. Sıkıntılı ve günahkâr olan kimse yoktur ki, O’nu  (İmam Rıza) ziyare...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed’in (Allah’ın selamı Ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ashabından ve kendisinden sonra Müminlerin Emir’i İmam Ali’ye gönülden bağlanmış olan yarenlerinin bir kısmının...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Mecma-ül Bahreyne vardığım zamanHızr'ı bulup candan gulamı oldumLedün ilmin bana eyledi İhsanSırrı sırrullah'ın tamamı oldum Hayat abın cana gıda eyledimVadi-i Eymen'de dua eyledimGeldim ehl-i aşka sa...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Fatıma, vahyin evinde kâinatın en hayırlı babasının ve en hayırlı annesinin kollarında, vahyin sunağından beslenerek, dört bir yana cennetten kokular sürerek gonca bir gül zarafetiyle büyüyordu. O büy...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺