İmge Kitabevi Yayınları Kitapları

0 kişi
İktidarın gücünü gösterişten aldığı eski siyasal sistemden, mümkün olduğunca ve giderek artan bir şekilde görünmez hale geldiği modern siyaset sistemine geçiş; bir yandan, iktidarı kişileştiren hükümd...
%18 49,00 ₺ 40,18 ₺
0 kişi
Ülkemizde 2000 yılı sonrasında yaşanan gelişmeler, her alanda olduğu gibi “kentsel yenileme” ve dönüşüm konularında da etkisini gösteriyor. Yerel yönetim reformu ve imar mevzuatı kapsamında gerçekleşe...
%18 46,00 ₺ 37,72 ₺
%18 14,00 ₺ 11,48 ₺
0 kişi
Değerli meslektaşım Hüseyin Avni Bıçaklı’yı yürekten kutlamak istiyorum. Güzel bir eser ortaya koymuştur. Güncel konuları inceleyen bir bölüm de içeren bu eseriyle Sayın Bıçaklı bu alanda var olan boş...
%18 24,00 ₺ 19,68 ₺
0 kişi
Hukuktaki dönüşüm hiçbir zaman sadece hukuk alanındaki dönüşüm değildir. Onu anlamak için normların, normlardaki dönüşümün bilgisi yetmez; normlar tarafından düzenlenen ilişkilerin bilgisine de gerek...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
%18 19,00 ₺ 15,58 ₺
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
Romantik akımın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Lamartine’in Graziella romanı, kimi edebiyat eleştirmenleri tarafından dünya edebiyatının en duygusal hikayelerinden biri olarak kabul e...
%18 7,00 ₺ 5,74 ₺
0 kişi
Yeni sağ ideoloji, 1980’den bu yana bıkıp usanmadan her türlü toplumsal sorunun çözümünün, devletin reformdan geçirilmesinde olduğunu söylüyor. Özelleştirme, yerelleştirme, serbestleşme, projecilik, r...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
%18 24,00 ₺ 19,68 ₺
%18 24,00 ₺ 19,68 ₺
0 kişi
Sınıf Sendika Siyaset’te, Türkiye emek tarihinden önemli ve ilginç kesitler yer alıyor. Tek parti döneminden çok partili döneme, oradan günümüze kadar uzanan süreçte, ama esas olarak 1940’lı, 50’li ve...
%18 47,00 ₺ 38,54 ₺
0 kişi
Türkiye’de emek evreni, kuşkusuz bir parçası olduğu geniş iktisadi, sosyal ve siyasal sistemle çevrelenmiştir ve genel çizgileriyle oralardaki gelişmeleri de yansıtır. Emek evreninin tarihsel süreç iç...
%18 34,00 ₺ 27,88 ₺
0 kişi
AKP iktidarı Türkiye’de sosyal politika alanında köklü bir dönüşümü temsil ediyor. Siyasal ve kültürel muhafazakarlıkla iç içe geçen neoliberalizm ve AKP’nin neopopülist politikaları dönemin refah rej...
%18 40,00 ₺ 32,80 ₺
/ 43