İnşa Yayınları Kitapları

1 kişi
Kur’an-ı Kerim’de her ne okunuyorsa, onun inmiş olduğu 10 bin kişilik Mekke’de, 10 bin kişilik Medine’de, nüfusu 10’ar bindi bunların, Anadolu’da birer kasaba gibi yani, Kur’an sonuçta bir kasabaya in...
%10 26,73 ₺ 24,06 ₺
0 kişi
Kur’an tefsirine ekonomi-politik, sınıfsal bir bakış açısı getiriyoruz. Dine ezilenin gözüyle bakıyor, yoksulun derdiyle Allah’ı arıyoruz. İlahi mesajı kalpsiz dünyanın kalbi ve mazlumun içliği çığlığ...
%10 80,00 ₺ 72,00 ₺
0 kişi
Allah doğruluk ve dürüstlük yolunda yürüyenleri, güzel ahlak sahiplerini, dünyayı kana bulayan zalimlere inat bir adalet ve barışyurdu kurmaya çağırmaktadır. (Yunus:10/15)Bu çerçevede selam kavramı es...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Kur'an'da mülk, infak, kenz kavramları. Para, servet, mal biriktirme, sermaye üzerine anti- kapitalist yazılar... Kum tepeleri (ahkâf) eski çağların çöllerinde kalmamıştır. Etrafınıza bakın siyasi, so...
%10 35,19 ₺ 31,67 ₺
1 kişi
Tarih boyunca din-devlet düşüncesi ve yeni devlet anlayışı. Siyasi düşünce tarihinin derinliklerinde uzun bir yolculuk...Yeryüzüne uygarlıklar yaratan insanoğlunun kökeni nedir? Bu dünyaya nereden gel...
%10 46,30 ₺ 41,67 ₺
0 kişi
Biz Müslümanlar tarihinin şu anında bir mağarada üç yüz yıl uyuduktan sonra uyanan Ashab-ı Kehf'e benzemekteyiz. Uykudan uyanıp şehre inince yaşadığımız şok ile etrafımızda şaşkın şaşkın bakınıp, "Ne...
%10 35,19 ₺ 31,67 ₺
0 kişi
Vatan, millet, devlet, ümmet vs. bütün bunlar beldelerimizin tarih boyunca yarattığı büyük kavramlardır. İmparatorluk varken bölücü mahiyet arzedebilerdi ama günümüzde beldelerimizi tutan son asabiyel...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Peygamberimizin sağlığında inkarcıların sürekli istedikleri; yerlerden pınar fışkırtmak, dahi altın yapmak, ayı yarmak, parmaklarından su akıtmak, bir kap hurma ile binlerce kişiyi doyurmak, gelecekte...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"Sosyal" tefsir anlayışı ile tarih, tabiat ve hayata dayalı Kur'an açıklaması. "Oku! Yaratan Rabbinin adıyla! İnsanı sevgiden, ilgiden, alakadan yarattı! Oku! Senin Rabbin çok cömerttir! Kalemi kulla...
%10 98,02 ₺ 88,22 ₺
Tükendi
1 kişi
Bilge kişi ölmeden hemen önce halkını geniş bir meydanda toplar. Gerçekleri son bir kez hepsinin huzurunda dile getirir. Halkla arasında nefis bir diyalog kurulur. Halktan biri öne çıkarak bize der se...
%10 35,19 ₺ 31,67 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam nedir ?Hayatımızzla nasıl bir etkileşim içerisindedir ?Geçmişten geleneksel anlayıştan tevarüseden din algılaması ne kadar gerçek hayatdini olan İslamla bağdaşmaktadır ?
%10 16,67 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Servet ve iktidar sahibi (Muaviye), Ebuzer'e şöyle dedi: "Kur'an'dan başka ayet yok mu ki Tövbe 34-35 ayetlerini her yerde okuyup duruyorsun?"(Tövbe; 34-35: Ey iman edenler! Hahamların ve rahiplerin b...
%10 46,30 ₺ 41,67 ₺
Tükendi
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
Tükendi
0 kişi
1992 yılında ilk defa yayımlanan ve yazarın ilk kitabı olan İtikat Üzerine adlı çalışmasında R. İhsan Eliaçık gelenekten, geleceğe yeni bir itikat anlayışının nasıl olması veya nasıl anlamlandırılması...
%10 5,50 ₺ 4,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Muhammed İkbal, Mehmet Akif Ersoy ve Aliy İzzetbegoviç’in ortak özelliği yokoluş sürecinde “varoluş mücadelesi“ veren aynı ümmete mensup üç milletin sembol simaları olmalarıdır.Muhammed Müslüman mille...
%10 5,09 ₺ 4,58 ₺
Tükendi
0 kişi
Muhammed İkbal, Mehmet Akif Ersoy ve Aliya İzzetbogoviç'in ortak özelliği yokoluş sürecinde "varoluş mücadelesi" veren aynı ümmete mensup üç milletin sembol simaları olmalarıdır.. 
%10 7,41 ₺ 6,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Servet biriktirmeye devam ediyorlar Tanrım.Gözleri doymuyor, mal-mülk yığmaya devam ediyorlar. Yığdıkça yığıyorlar.Onlar yığdıkça biz aç kalmaya devam ediyoruz Tanrım.Zenginlikten şımarmaya devam ediy...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Nüzül sırasına göre Kur'an'ın ilk 37 suresinin meal-tefsiri. Neden 37. (Necm) suresine kadar putların ismi hiç geçmiyor? Kur'an ilk mesajları kime yönelik? İşe nereden başlıyor?
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Kur'an'ın Arapça metinli Türkçe meali. Sade bir dil, yaşayan Türkçe ile... 
%10 14,85 ₺ 13,37 ₺