İnter Yayınları Kitapları

0 kişi
Din Üzerineİnter Yayınları
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Çin Halkının Japon Emperyalizmine Karşı Savaşıİnter Yayınları
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Alexandra Kollontai, Die Situation der Frau under gesellschaftlichen Entwicklung özgün adıyla Verlag Neue Kritik - Frankfurt tarafından yapılan Almanca baskısından Türkçeye çevrilmiştir.
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Kadın Sorunu Üzerine Seçme Yazılar Clara Zetkin Üzerine
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Politik Ekonominin Eleştirisine Katkı", Berlin 1859'un önsözünde Marx, her ikimizin, 1845'te Brüksel'de, "Alman felsefesinin ideolojik tarih anlayışına karşı bizim görüş tarzımızın özellikle Marx tar...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
SSCB Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü tarafından Almanca baskısı yayınlanan Lenin, Bütün Eserler Cilt 5'in 1976 yılında Dietz-Verlag Berlin'de yapılan Almanca baskısının 355-551 sayfaları a...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Komintern belgelerinin yanı sıra, Clara Zetkin'in Kadın Sorununa ilişkin makalelerinden derlenmiştir.
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu kitap İnter Yayınları'nın 1989'da Türkçe'ye çevirdiği StalinEserler C.1deAnarşizm mi?Sosyalizm mi?başlığıyla olduğu gibi aktarılarak oluşturuldu. 
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Bu kitap; Marx-Engels-Lenin Enstitüsü Moskova, tarafından hazırlanıp Almanca'ya çevrilen V. İ. Lenin; Werke, Band 24-25-26'daki makaleler temel alınarak, yayınevimizce yayınlanan yine aynı kaynaklı 12...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Anti-Semitizm ve Yahudi Sorunuİnter Yayınları
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
SBKP (B)'deki Sağ Sapma Üzerineİnter Yayınları
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
J. V. Stalin Eserler Cilt 8İnter Yayınları
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Elinizdeki derlemenin amacı, V. İ. Lenin'in Mart 1917'den Ocak 1918'e kadarki temel yazı ve konuşmalarını geniş bir okur çevresine ulaştırmaktır.
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Modern sosyalizmin en parlak temsilcilerinden biri olan Friedrich Engels, ilk önce , Marx ve Ruge tarafından Paris'te çıkarılan Alman-Fransız yıllıkları'nda yayınlanan Ekonominin Eleştirisi Taslağı il...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Yahudiliğin ÇöküşüYahudi Sorunu, Yahudi Sorununun Eleştirisi, Sosyalizm'le Çözümüİnter Yayınları
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İşçi Köylü İttifakıİşçi Sınıfının Emekçi Köylülükle İttifakı Üzerineİnter Yayınları
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Proleter Devrim ve Dönek Kautskyİnter Yayınları
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Lenin’in “Militan Materyalizmin Önemi Üstüne” Makalesine İlişkin Anılar - N.Krupskaya- Nadejda Krupkaya
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺