İrfan Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Araştırma ve gözlemlerimde açıkça tespit ettim ki, Müslümanlarımızın %99’u İslâmiyet’i kelime-i tevhid, namaz, oruç, hac ve zekât’tan ibaret sanıyorlar. Bu tespit üzerine çalışmaya başladım ve İslâm’ı...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Osmanlı Devletinin ana unsuru, onu kıl çadırdan alıp saraylara taşıyan güç Türk’ün gücü idi. Ancak sonraki dönemlerde Osmanlı’nın Türklere bakışı değişmiştir. Ne oldu da Türk’ün kültürüyle nakış nakış...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Bu, Türk destanıdır.Bugün ileri bir dünyada, yeni ve her gün devleşen bir çarkın dişlilerinden biri olma yolunda didinen bir milletin temeli ve kökleri bu destanlardadır; nasıl öteki milletlerin temel...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Dünki Türkiye 6. Kitap:Üçler Yediler Kırklarİrfan Yayıncılık
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Sanat adamları ancak yeryüzünü güzelleştirebilmek uğrunda, çirkinde bile mevcut olan bütün güzellikleri insanların gönül gözünde yerleştirmek için çaba sarfetmek mecburiyetindedirler. Yeryüzünün güzel...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Dünki Türkiye 5. Kitap: Çatıİrfan Yayıncılık
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
"... Bomba Sırtı olayanı anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına tamamiyle düşüyor, ikincidekile...
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺
0 kişi
... Dede Korkut ile Türk Destanları adlı kitapları ilk ve sonradan sayısını pek bilemediğim baskılarını sözünü ettiğim yayınevi yaptı. Fakat çok yanlışlı yayınlandı ve bilgim dışında yapıldığı için so...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
Zaman Yürüyüşü Bütün Eserleri 38 İrfan Yayıncılık
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Toplumsal Aklı Anlamakİrfan Yayıncılık
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
1 kişi
Toplum olaylarını anlamak ve açıklamak ancak onları tarih içindeki yerlerine doğru biçimde yerleştirmekle mümkündür.Yakın geçmişimizin önemli düşünürlerinden biri olan Hüseyin Nihal Atsız, hem çalışma...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Musul: Türk'ün Atayurt'tan Anayurt'a giriş kapısı... Bu diyar üzerine en büyük kavga 1918 ile 1926 yılları arasında yaşandı. Emperyalizm, kendi çıkarı doğrultusunda Güney Kürdistan dediği Musul'u Türk...
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺
0 kişi
Hint alt kıtası Alimlerinden olan Şah Veliyullah ed-Dihlevî “El-İnsaf fî Beyânî Esbabi’l İhtilâf” isimli bu kıymetli eserinde Fıkıh ve Mezhepler hakkında detaylı bilgiler vermektedir.Eserde yer alan d...
%28 39,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
... Bence önemli olan Çanakkaleye gelenlerin gelmesi değildir. Onlar, nasıl olsa geleceklerdi. 1071 Ağustosundan beri gelmeği her fırsatta denediler. Çanakkale'ye, 1914 ile birlikte geldiler. Önemli o...
%28 144,00 ₺ 103,68 ₺