İşaret Yayınları Kitapları

0 kişi
Câsiye Sûresi’nin hem başında, hem de sonunda el-azîzü'l-hakîm isimleri zikredilmiştir. Böylece Sûre’nin son kısmı, tekrar başlangıcına bağlanmıştır. Bu ibare Ahkâf Sûresi'nin başında da gelmiştir: حم...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
0 kişi
Yazar, "çağdaş ideolojiler"in nadir ve izafi müsbet taraflarına, objektif anlayış gereği temas etmekle birlikte; asıl ağırlığı, onların gerçek nizama ve insan tabiatına göre taşıdıkları zaaflara, batı...
%15 120,00 ₺ 102,00 ₺
0 kişi
Kültürümüzde devlet o kadar önemlidir ki, dualarda bile devletin daim olması talep edilir. Bu dualar bazen tüm insanlığa yöneliktir ve Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, denir. Çünkü insanlığın hafız...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Hâkim parti, belirli bir dönem boyunca adil ve eşit yapılan seçimlerde rakipleri ile giriştiği mücadeleleri üst üste büyük fark atarak kazanan, yasama organındaki sandalyelerin çoğunluğuna sahip olan...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Hasan el-Bennâ, geçmişin gelişmiş düşüncesi ile İslam kahramanlığını kendisinde birleştirmiş, hatta bu konuda kendisinden sonraki zamanlara örneklik teşkil etmiştir. Geçmişin kahraman ve düşünce adaml...
%15 85,00 ₺ 72,25 ₺
0 kişi
Müslümanların zayıflıktan zayıflığa koşması ve cehaletten cehalete dolaşması hepimiz için üzüntü sebebidir. Zira bizler, içinde bulunduğumuz durumun gerçek sebebinin İslâm şeriatını bilmemek, onu kemâ...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Kaynakların yönetimi ve ilkeleri insanların mutluluğuyla doğrudan ilgilidir. Bir ülkenin yönetimi, kaynakları dağıtımda yaptığı tercihlere göre toplumdaki insanların refahına katkıda bulunur. Dünyada...
%15 18,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
Ey Müslümanlar! İşte devletleriniz! Onlar, havasına ve karasına tahakküm eden, doğal kaynaklarını ele geçiren sömürgecilerin avucundadır. Onların mallarınızı çalmak, rızıklarınızı yağmalamak, kanınızı...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Müslümanların kahir ekseriyetinin İslâm’ı anlamakta ve onunla sağlıklı bir ilişki kurmakta arzulanan bilinç düzeyinde olmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki İslâm’ın yönetimde, siyasette, ekonomide, sosya...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Çağdaş İslam düşüncesi tarihinde Kur’an hakkında çok yetkin ve derinlikli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen doğrudan Kur’an’ın kendisinin aynı ölçüde derin ve köklü bir yorumu fazla değildir. Esed’i...
%15 144,00 ₺ 122,40 ₺
0 kişi
Türk siyasal hayatının en etkin hareketlerinden “Millî Görüş”ün ilk partileşme denemesi olan MNP, devamında kurulan RP ve FP ile aynı gerekçelere dayanılarak kapatıldı. Dolayısıyla MNP üzerine yapılan...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
İslamcılık, İslam’dan bağımsız bir ideolojik ve siyasal hareket değildir. Bu nedenle modern dönemlere özgü bir ideoloji formu taşıyan İslamcılığın nasıl olup da bir dinden bir ideoloji formuna dönüştü...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Farklı kültürleri bir arada yaşabilme konusunda Osmanlı Devleti ve toplum yapısı ilginç bir deneyim sunmaktadır bizlere. Osmanlı bakiyesi olan coğrafyada bugün yirmiden fazla bağımsız devlet yer almak...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
İslamcılık, özü itibarıyla sömürgeci güçlerin hayatın her alanında artan hâkimiyeti karşısında, temel kaynağı Kur’an olan bir toplumu ve devleti yaşatma mücadelesi olarak ortaya çıkmış; İslam’ın siyas...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Hepimiz zaman zaman kendimize sorarız:"Rüya nedir?"Rüya, hayatın ta kendisidir.Adına "rüya" dediğimiz ve uyku halindeyken yaşadığımız bu olgu esnasında gördüklerimiz bizi bazen korkutuyor, bazen de se...
%15 11,00 ₺ 9,35 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam’ın insan psikolojisi ile ilgili görüşü, bilimsel araştırmalar semasında asılı kalan, fildişi kulelere kurulup yeryüzüne hiç inmeyen, somut gerçeklerle yüz yüze gelmeyen soyut bir teori değildir....
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkçede özgün meal çalışması ne yazık ki çok azdır. Mevcut olan özgün çalışmaların en başında ise Elmalılı Muhammed Hamdi Yazırın meali gelmektedir.Elmalılı Muhammed Hamdi Yazırın meal-tefsirinden ön...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
Tükendi
%15 55,56 ₺ 47,22 ₺