İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Kitapları

0 kişi
Poggi’nin kitabı devlet üzerine sosyolojik bir kuram oluşturmayı amaçlamasıyla devlet kavramının daha çok sorgulandığı Türkiye için temel bir kaynak niteliğini taşıyor... Sosyoloji bilimi çok uzun bir...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Michel Foucault'nun 1970-1984 arasında Collège de France'taki "Düşünce Sistemleri Tarihi" başlıklı kürsüsünde verdiği bu derslerde, düşünürün elindeki tarihsel materyalleri nasıl işlediğine, felsefeyl...
%25 54,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
İktisadı anlamanın, iktisadi gelişmeleri takip edip yorumlayabilmenin ön koşullarından biri şüphesiz iktisadi göstergelere nüfuz edebilmektir. Göstergeler Ne Anlatır? Türkiye İçin İktisadi Göstergeler...
%25 55,56 ₺ 41,67 ₺
0 kişi
 Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Sayıştay Eski Başkan Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı Doç. Dr. Erdo...
%25 29,63 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Pierre Dardot ile Christian Laval’In yayınlandığında tartışmalar yaratan bu eseri, yaşadığımız ve sürekli olarak tekrarlanan ekonomik krizlerin, kamusal alanın giderek bir şirket gibi işletilmesinin,...
%25 60,19 ₺ 45,14 ₺
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Modern Ortadoğu Nasıl Şekillendi? Kırk yıldan fazla sürdürdüğü diplomasi mesleğinde çok önemli görevlerde bulunmuş emekli büyükelçi Temel İskit bu kitabında, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde...
%25 35,19 ₺ 26,39 ₺
0 kişi
Gündelik hayatımızda Ar-Ge ve yenilik kavramları çok önemli bir yer kaplamakta ve hemen hemen her alanı etkilemektedir. Bu kavramlar görsel ve yazılı basında da sıkça karşımıza çıkmakta, pek çok kişi...
%25 92,59 ₺ 69,44 ₺
0 kişi
Avrupa Psikanalitik Film Festivali Direktörü ve Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin film bölümü editörü olan Andrea Sabbadini bu eserinde filmleri psikanalitik açıdan yorumlayarak anlaşılmasını hedefl...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Dünyanın önde gelen Ortadoğu uzmanlarından Fred Halliday, Ortadoğu Hakkında 100 Mit adlı bu kitabında Arap-İsrail çatışmasından İran-Irak ilişkilerine, ABD’nin Ortadoğu politikalarından yükselen Arap...
%25 20,37 ₺ 15,28 ₺
0 kişi
Günümüzde birçok toplumsal olguyu açıklarken Modernite Kuramı merkezî bir çıkış noktası oluşturmaktadır. Modernizm üzerine farklı görüşler ortaya atılsa da, çağdaş insanın özgürleşmesinin ve bireysell...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik kitabı, Türkiye’de farklılıkların yönetilmesinde hukuk sistemi ve yargının rolüne odaklanırken, bir yandan da devlet politikalarının yasamaya ve yargı kararl...
%25 46,30 ₺ 34,73 ₺
%25 41,67 ₺ 31,25 ₺
/ 30