İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Kitapları

0 kişi
Sosyal Bilimlerde Kavramlar adlı dizimizin bu ikinci kitabı, genelde sosyal bilimlerin özelde ise siyaset kuramının modernite boyunca en fazla tartışılan kavramı ideolojiye odaklanıyor. İdeoloji nedi...
%16 18,52 ₺ 15,56 ₺
0 kişi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, üniversite ve akademik dünyanın tarihini, toplumla olan ilişkilerini ve bunların yarattığı sonuçları inceleyen eserlerin yeralacağı yeni bir diziye başlıyor. Bu...
%16 9,26 ₺ 7,78 ₺
0 kişi
Yaşlanan dünya nüfusu, her bireyin hayatını, sosyal ilişkilerini, ekonomiyi ve toplumu farklı şekillerde derinden etkilemektedir. Türkiye ise günümüzde göreceli olarak genç bir nüfusa sahip, ancak yak...
%16 24,07 ₺ 20,22 ₺
0 kişi
İktisadı anlamanın, iktisadi gelişmeleri takip edip yorumlayabilmenin ön koşullarından biri şüphesiz iktisadi göstergelere nüfuz edebilmektir. Göstergeler Ne Anlatır? Türkiye İçin İktisadi Göstergeler...
%16 55,56 ₺ 46,67 ₺
0 kişi
Yapay zekâ, yirminci yüzyılın ikinci yarısından beri bilim insanları, akademisyenler ve teknoloji üreticilerinin yanı sıra farklı ilgi alanlarına sahip birçok insanın alâkadar olduğu bir alandır. Günü...
%16 36,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Günümüzde iktisatçılık, değişik disiplinlerin birbirini tamamlayan zengin verileri dikkate alınarak gelişmektedir. Özellikle tarihin sunduğu kaynaklar üzerinde çalışırken, sosyal bilimlerin geniş dest...
%16 55,56 ₺ 46,67 ₺
0 kişi
Thomas H. Ogden’ın düşünüşü yirmi beş yılı aşkın süredir psikanalizin en yeni ve ileri safhasında yer almaktadır. Ogden bu çalışmasında, Freud, Klein, Winnicott ve Bion’un çalışmalarını geliştirmekted...
%16 25,93 ₺ 21,78 ₺
%16 18,52 ₺ 15,56 ₺
0 kişi
İlk olarak 2006 yılında yayınlanan Travma Terapisinin İlkeleri, yayınlandığı günden itibaren alanının en değerli temel metinleri arasında yerini almıştır. Eserin yazarları bu ilgi karşısında, DSM-5 ve...
%16 46,30 ₺ 38,89 ₺
0 kişi
Çocukluğun sosyal, siyasal ve kültürel tarihi, toplumda cinsiyet bağlamında biçimlenmiş egemen söylemin yaratmış olduğu rol dağılımını ve bunun sonucunda oluşan değer yargılarına kaynaklık eden zihniy...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Ünlü antropolog Claude Lévi-Strauss'un varisi olarak devraldığı Sosyal Antropoloji Laboratuvarı'nı yöneten Philippe Descola, Doğa ve Kültür'ün Ötesinde adlı bu eserinde, Batı'nın doğa ile kültür arası...
%16 50,93 ₺ 42,78 ₺
/ 30