İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Kitapları

%12 10,00 ₺ 8,80 ₺
0 kişi
İslam Dini'nin Kur'an, Kerim'den sonra ikinci derecede, önemli kaynagı olan hadislerin tahammül ve naklinde en mühim rolü oynayan ve bu konuda kaynak vazifesi gören sahibilerin bazı mezhep mensupları...
%12 40,00 ₺ 35,20 ₺
0 kişi
İslam dünyasının günümüzde bir türlü medeniyet projesi üretememesinin arkasında bütüncül bir zihniyet dünyasına sahip olmaması yatmaktadır. Bu problemi aşabilmek için Müslümanların, kafasında ve gönlü...
%12 28,00 ₺ 24,64 ₺
0 kişi
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu25-27 Kasım - 2005İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺
%12 40,00 ₺ 35,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Modernitenin önce ruhunu, sonra da yaşamını paramparça ettiği insanın, yeniden "Birlik" arayışına derin düşünceleriyle katkı sağlamayı kendine görev bilen C. G. Jung’un anlaşılmasına giden yolun kapıs...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
%12 10,00 ₺ 8,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu gün özellikle Türkiye'de gerek fizikî yetersizlikler gerekse dâvalardaki aşırı yoğunluk sebebiyle genel yargının yükü hayli artmış ve işleyişi yavaşlamıştır. Öyle ki bazı dâvaların sonuçlandırılmas...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Yüce Kur'an ve Tefsirli Meali İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
%12 190,00 ₺ 167,20 ₺
Tükendi
%12 100,00 ₺ 88,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Şurası bir gerçek ki İslâm dünyası, asırlardır müptelâsı olduğu sorgusuz, sualsiz, günü birlik ve "taklîd"e dayalı bir hayata esir düşmüş ve üstüne sanki "ölü toprağı" saçılmıştır. Artık o, kendisinde...
%12 45,00 ₺ 39,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki bu kitap genelde dinin özelde Hıristiyanlığın Heidegger felsefesinde nasıl ele alındığını irdelemektedir. Bu irdeleme, Heidegger felsefesiyle ilgili dini yorumların çok çeşitli olduğunu, te...
%12 10,00 ₺ 8,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Şakir el-Hanbeli / Hanbelizade Muhammed Şakir (1876-1958) 1876 (h.1293) yılında Şam'da Dünyaya gelen Şakir el-Hanbeli, o zamanlar Osmanlı Devleti'nin Suriye vilayetine bağlı Selimiye Kazası kadıların...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzde Arapça öğretiminin genellikle klasik gramer çalışmalarıyla sınırlı oluşu bu dili öğrenme azminde olanların zihinlerinde daha henüz başlangıçta istemeden de olsa olumsuz intibalara yol açmakt...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Kur'an-ı Kerim, ortaya çıkışı ve genel eğilimi ne olursa olsun tüm İslami kesimlerin ve bunlara ait dini anlayışların da ilk başvuru kaynağıdır. İslam adına ortaya çıkan her düşünce ve yaklaşımın önce...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Külli Kaidelerin, hukuk felsefesinin kavranmasına ve hukuk mantığının gelişmesine katkıları inkar edilemez. Sayısız olayların hükümlerini öğrenmek yerine, bunları içine alan ve genel hüküm ifade eden...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Yrd. Doç.Dr. Rahim Tuğral 1946'da Hüyük'te (Konya) doğdu. 1957'de ilköğrenimini bitirdi. 1958-60 yılları arasında da babası Galip Tğral'ın huzurunda Kur'an'ı ezberleyip hafız oldu. Veli Erdemir, İbrah...
%12 7,00 ₺ 6,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Her canlı gibi insan da doğar, bir süre yaşar ve sonunda ölür. Fakat insanı diğer canlı varlıklardan ayıran özellik, sahip olduğu düşünme ve zamanı algılama yeteneği vasıtasıyla bir gün öleceğinin far...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺