İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Kitapları

0 kişi
İslam Dini'nin Kur'an, Kerim'den sonra ikinci derecede, önemli kaynagı olan hadislerin tahammül ve naklinde en mühim rolü oynayan ve bu konuda kaynak vazifesi gören sahibilerin bazı mezhep mensupları...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
İslam dünyasının günümüzde bir türlü medeniyet projesi üretememesinin arkasında bütüncül bir zihniyet dünyasına sahip olmaması yatmaktadır. Bu problemi aşabilmek için Müslümanların, kafasında ve gönlü...
%12 19,00 ₺ 16,72 ₺
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Şurası bir gerçek ki İslâm dünyası, asırlardır müptelâsı olduğu sorgusuz, sualsiz, günü birlik ve "taklîd"e dayalı bir hayata esir düşmüş ve üstüne sanki "ölü toprağı" saçılmıştır. Artık o, kendisinde...
%12 40,00 ₺ 35,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki bu kitap genelde dinin özelde Hıristiyanlığın Heidegger felsefesinde nasıl ele alındığını irdelemektedir. Bu irdeleme, Heidegger felsefesiyle ilgili dini yorumların çok çeşitli olduğunu, te...
%12 10,00 ₺ 8,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Şakir el-Hanbeli / Hanbelizade Muhammed Şakir (1876-1958) 1876 (h.1293) yılında Şam'da Dünyaya gelen Şakir el-Hanbeli, o zamanlar Osmanlı Devleti'nin Suriye vilayetine bağlı Selimiye Kazası kadıların...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzde Arapça öğretiminin genellikle klasik gramer çalışmalarıyla sınırlı oluşu bu dili öğrenme azminde olanların zihinlerinde daha henüz başlangıçta istemeden de olsa olumsuz intibalara yol açmakt...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Kur'an-ı Kerim, ortaya çıkışı ve genel eğilimi ne olursa olsun tüm İslami kesimlerin ve bunlara ait dini anlayışların da ilk başvuru kaynağıdır. İslam adına ortaya çıkan her düşünce ve yaklaşımın önce...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Külli Kaidelerin, hukuk felsefesinin kavranmasına ve hukuk mantığının gelişmesine katkıları inkar edilemez. Sayısız olayların hükümlerini öğrenmek yerine, bunları içine alan ve genel hüküm ifade eden...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Yrd. Doç.Dr. Rahim Tuğral 1946'da Hüyük'te (Konya) doğdu. 1957'de ilköğrenimini bitirdi. 1958-60 yılları arasında da babası Galip Tğral'ın huzurunda Kur'an'ı ezberleyip hafız oldu. Veli Erdemir, İbrah...
%12 7,00 ₺ 6,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Her canlı gibi insan da doğar, bir süre yaşar ve sonunda ölür. Fakat insanı diğer canlı varlıklardan ayıran özellik, sahip olduğu düşünme ve zamanı algılama yeteneği vasıtasıyla bir gün öleceğinin far...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
1 kişi
Prof. Dr. Mehmet S. Aydın 1943'de Elazığ'da doğdu. 1966'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve 1967'de felsefe dalında doktora öğrenimini yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tar...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, İslam Hukuku profesörlerinden Abdulkadir Şener'in Üniversites öğrencilik yıllarından emekli oluncaya kadar kaleme aldığı yazılardan oluşmaktadır. Yaklaşık 50 civarındaki makalenin çoğu İslam...
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanın, içinde yaşadığı coğrafya itibariyle sahip olduğu birtakım hususiyetler, mezheplerin doğuşuna önemli ölçüde tesir etmiştir, denilebilir. Kısa sürede büyük gelişmeler kaydeden İslam fütuhatı, ç...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Ta'lim, kişinin kendi kendine yapabileceği ve öğrenebileceği bir ders değildir. Kur'an harflerinin doğru öğretilmesinde (ta'liminde), Kur'an okuması son derece düzgün, iyi bir hoca (fem-i muhsin) şart...
%12 4,07 ₺ 3,59 ₺