Kabalcı Yayınevi Kitapları

0 kişi
Fazlullah tarafından XIV. yüzyıl İran'ında kurulmuş, izleri XVII. yüzyıla kadar Anadolu ve Balkanlar'da takip edilebilen mistik ve felsefi bir akım olan Hurufiliğin tüm felsefesi harfler üzerine kurul...
%40 60,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Roma’nın ilk imparatoru Augustus bir vasiyet yazar ve ölümünden dört ay önce Vesta rahibelerine teslim eder. Vasiyetin ikinci rulosu Augustus’un şahsen gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan belgedir. Kı...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Adonis, Aigeus, Aiolos, Akheron, Akhilleus, Altın Çağ, Amazonlar, Apollon, Argonautlar, Athena, Atlantis, Bellerophonthes, Daidalos, Danaides, Diana, Dionysos, Elektra, Eros, Europe, Eurydike, Flora,...
%40 125,00 ₺ 75,00 ₺
%40 75,00 ₺ 45,00 ₺
%40 46,30 ₺ 27,78 ₺
1 kişi
Fazlullah Esterâbâdî, on sekiz yaşına geldiğinde bir çoban kepeneği ile haccın yolunu tuttu. Kâbe’den dönüşte Tebriz’e uğradı. Tebriz’de bir rüya gördüğünü ileri sürdü. Bu rüyaya göre Hz. Âdem, Hz. İs...
%40 75,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Dervişler kimlerdir? Neden ibadetleri UNESCO tarafından dünya mirası olarak ilan edilmiştir? Neden Avrupa ve Kuzey Amerika’da Mevlevi cemaati bu kadar derin ilgi uyandırmıştır? Bu cemaatin esinlendiği...
%40 40,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
XVII. yüzyılın yetiştirdiği en büyük Osmanlı bilginlerinden biri olan Kâtip Çelebi tüm eserlerinde akla ve müspet ilimlere yer vermiştir. Çağının bağnazlığından sıyrılarak, başkalarının halkı birbirin...
%40 75,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Latin edebiyatının en verimli yazarlarından biri olan Ovidius’un Heroides adlı şiiri, Antikçağ Mitolojisi’nin ünlü kadın kahramanlarının sevgililerine yazdıkları hayali aşk mektuplarından oluşan türün...
%40 50,00 ₺ 30,00 ₺
%40 100,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
"Yukarıya bakarsınız yücelik istediğinizde. Bana gelince, yüce olduğum için aşağıya bakarım. İçinizden hanginiz aynı zamanda hem gülebilir hem de yüce olabilir?En yüksek dağlara çıkan, bütün trajik oy...
%40 40,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Konsey'in saygısını kazanan Düke Leto, yaşamının en tehlikeli hamlesi için hazırladıklarını tamamlamıştı ve Ix'in özgürlüğü uğruna büyük bir savaşa girişmek üzereydi... Sentetik melanja sahip olduğunu...
%40 50,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Godfrey Goodwin, bu kitapta İslam sanatının ve mimarlığının bilimsel temellerini, Anadolu’yu karış karış tarayarak kaydettiği yüksek kaliteli fotoğraflarla âdeta belgeliyor. Kubbe detayları, kubbenin...
%40 100,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
İnsanoğluna ait yıldız sistemlerine yayılmış Eski İmparatorluğu yıkan bir avuç insan kendi hırslarının kurbanı olur ve bilgisayar ebedizihin Omnius, yönetimi ele geçirerek bin yıl sürecek makineler eg...
%40 60,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah’ın Câmiu’d-Düvel adlı büyük eseri, daha çok müellifin adına nisbetle Müneccimbaşı Tarihi olarak şöhret kazanmıştır. Bir umumi İslam ve Türk tarihi olan bu muazzam eseri...
%40 60,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Erasmus (1469-1536), Rönesans hümanizminin en büyük temsilcilerindendir. İlk olarak 1511'de yayımlanan Deliliğe Övgü, Erasmus'un güncelliğini zamanımıza değin koruyabilmiş başyapıtıdır.Erasmus, dostu...
%40 35,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Çoğu insan gençlik yıllarında şiir karalamıştır, ama insan 60’lı yaşlara merdiven dayadığında hala ilk günkü heyecanla şiir yazmaya devam ediyorsa artık şairlik bir yaşam biçimidir derler. Yaşamın anl...
%40 60,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nun destansı serüvenine ait pek çok kitap okumuş, dizi filmler seyredip renkli, sevimli minyatürler görmüşsünüzdür kuşkusuz. Ama Destân-ı Tevârîh-i Âl-i Osmân’daki kadar Osmanlı...
%40 40,00 ₺ 24,00 ₺
1 kişi
Elinizdeki cilt, Thales’ten Aristoteles’e altı kitaplık bir Yunan felsefesi tarihinin ilk kitabı. Cambridge Üniversitesi’nin ısmarladığı diziyi W. K. C. Guthrie yaklaşık yirmi yılda tamamladı. Dizinin...
%30 80,00 ₺ 56,00 ₺