Kabalcı Yayınevi Kitapları

0 kişi
Roma’nın ilk imparatoru Augustus bir vasiyet yazar ve ölümünden dört ay önce Vesta rahibelerine teslim eder. Vasiyetin ikinci rulosu Augustus’un şahsen gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan belgedir. Kı...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Geniş zamanlara hükmeden belli bir dönemi, geniş sahalara yayılan belli bir coğrafyayı anlatıyor Thierry Zarcone... Hac için Mekke’ye gidilmeye başlanmasından itibaren, hacılar Batı ve Doğu Türkist...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 46,30 ₺ 34,72 ₺
0 kişi
"İnsan ve Sembolleri"nin araştırılması aslından insanın kendi bilinçdışıyla ilşkisinin araştırılması demektir. Dahası Jung'un bilinçdışı görüşünde bilinçdışı, bilincin büyük kılavuzu, dostu ve akıl ho...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Fazlullah Esterâbâdî, on sekiz yaşına geldiğinde bir çoban kepeneği ile haccın yolunu tuttu. Kâbe’den dönüşte Tebriz’e uğradı. Tebriz’de bir rüya gördüğünü ileri sürdü. Bu rüyaya göre Hz. Âdem, Hz. İs...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
%25 125,00 ₺ 93,75 ₺
0 kişi
Latin edebiyatının en verimli yazarlarından biri olan Ovidius’un Heroides adlı şiiri, Antikçağ Mitolojisi’nin ünlü kadın kahramanlarının sevgililerine yazdıkları hayali aşk mektuplarından oluşan türün...
%25 27,78 ₺ 20,83 ₺
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah’ın Câmiu’d-Düvel adlı büyük eseri, daha çok müellifin adına nisbetle Müneccimbaşı Tarihi olarak şöhret kazanmıştır. Bir umumi İslam ve Türk tarihi olan bu muazzam eseri...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
%25 27,78 ₺ 20,83 ₺
%25 55,56 ₺ 41,67 ₺
0 kişi
Biçim ve içeriğiyle sanatın; yaratıldığı ortamın ekonomik, toplumsal ve düşünsel yapısıyla gelişen bir olgu olduğu günümüzde tartışılmaz bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Profesör Erwin Panofsky’n...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki, dünyanın en eski edebiyatından yapılan bir çeviriler kitabıdır. Güney Mezopotamya’da kurulmuş kadim Sümer Enki’yi, panteonun en yüksek derecesini oluşturan dört tanrı v...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Godfrey Goodwin, bu kitapta İslam sanatının ve mimarlığının bilimsel temellerini, Anadolu’yu karış karış tarayarak kaydettiği yüksek kaliteli fotoğraflarla âdeta belgeliyor. Kubbe detayları, kubbenin...
%25 74,07 ₺ 55,56 ₺
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
İmparatorluk Takvimine göre yıl 10.206. Paul Atreides, Fremenlerin Müeddib’i, binlerce gezegene hükmeden Bilinen Evren’in imparatoru, Fremenlerinin giriştiği kutsal savaşın, cihadın tartışmasız galibi...
%25 27,78 ₺ 20,83 ₺
%25 46,30 ₺ 34,72 ₺
%25 27,78 ₺ 20,83 ₺
/ 22