Kadim Yayınları Kitapları

0 kişi
Suları Islatamadım Savaştayım elli yıldırÖmrüm geçti boşalt, doldurAnlamadım, bu ne haldirBir gün silah çatamadımSuları ıslatamadım. Ekin ektim başak yılanKuşandığım kuşak yılanYorgan akrep, döşek y...
%28 21,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
Dağılmanın eşiğinde bir İmparatorluk, neden Avrupa’nın büyük devletleri arasındaki savaşa dahil oldu? Devletin sonunu getiren savaşın kararını kimler, hangi koşullar altında aldı? Elinizdeki kitap, ge...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Gerdanlık 2 Başımdan bir kova sevda döküldüIslanmadım, üşümedim, yandım oy!İplik iplik damarlarım söküldüKurşun yemiş güvercine döndüm oy! Yağmur yorgan oldu, döşek kar banaAnladım ki kendi gönlüm d...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Demokrasilerde, iktidarın biçimlenmesi ve paylaşılmasının temel araçları serbest seçim ortamında yarışan siyasi partilerdir. Bireyler belirli aralıklarla yapılan seçimlerde, farklı hedef, proje, progr...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Kutsal Topraklarda” kitabı, mübarek topraklarda Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) izinde onun ayak izlerinin eşliğinde eşine az rastlanır bir gezinti sunmaktadır. Kitap, İslam tarihi açısınd...
%28 90,00 ₺ 64,80 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Türkiye'nin Avrupa kültürünün ne ölçüde parçası olduğu ve bu noktadan hareketle, Türk toplumunda yaşanılan İslâmının evrensel demokrasi, Avrupa sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Beyannamesi'...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Türk siyaset yazınında gerek devlet gerekse de ideolojiler konusu ciddi bir yekûn oluşturacak nispette ele alınmışlardır. Çoğunlukla soyut, metafiziksel ve aşkın bir düzlemde düşünülen devlet, sosyal,...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Bu kitabın yazıldığı 1789 tarihinde Fransa’da henüz Kral ve Kraliçe “insani ölüm aracı” olan giyotine gönderilmemişti (1793). Devrimin önemli isimlerinden Selamet Komitesi Başkanı Robespierre “erdem...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Aşk Hikayesi Başımdan bir kova sevda döküldüIslanmadım, üşümedim, yandım oy!İplik iplik damarlarım söküldüKurşun yemiş güvercine döndüm oy! Yağmur yorgan oldu, döşek kar banaAnladım ki kendi gönlüm...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Bu kitabın hikâyesi Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu’na dayanmaktadır. Bu sempozyumda yer alan iki oturum Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin farklı bakış açıları ve iddialar...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Türk İslam Düşüncesi Üzerine Notlar / 3Mehmet Akıncı - Gökçe Nur Şafak Siyaset Düşüncesinin Eleştirisi / 15Ayhan BıçakTürk Siyaset Düşüncesinin Teşekkül Devri / 33Fatih M. Şeker Türk-İslam Düşüncesind...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
‘İnsanların kaderlerine hükmetmek’ ihtirasına sahip iktidar/mülk, insanların kaderlerine hükmedilmesine rıza göstermesi anlamındaki itaat/ memluk ile alaşımlanmak için insanların kaderlerine hükmedilm...
%28 52,00 ₺ 37,44 ₺
0 kişi
Türkiye’de sivil toplum konusu 1980’lerden itibaren akademik yazında yoğun bir şekilde tartışılırken, bu konu daha çok siyaset bilimi ve sosyoloji gibi alanların gündemindeydi. Konunun uluslararası i...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Bir tarafı kul diğer tarafı melik, bir tarafı köle/memluk diğer tarafı malik kılan tüm eşitsiz temlik ve temellük ilişkilerinin kaynağı ve melekesi mülkiyetten mütevellit mülk ilişkileridir. Kaçınılma...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Kapitalizmin anahtar kavramlarından birisi olan Serbest pazar ekonomisi anlayışının Batılı olduğu kadar ve hatta daha fazla doğulu bir kavram olduğu üzerine bir takım yorum ve temellendirmeler söz kon...
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
Sağ Siyaset, Osmanlı’dan günümüze sağ siyaseti baştan sona anlatan, literatürdeki tek kitaptır. Bu kitapta, Karabekir, Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan gibi önemli siyasi aktörler ve bunların parti...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Bu kitap ABD’nin Suriye krizi boyunca izlediği stratejiyi, ABD’nin Ortadoğu politikası ve diğer uluslararası aktörlerin stratejilerini dikkate alarak analiz etmektedir. Obama’nın Suriye politikasının...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen öğrenciler, ODTÜ’ye A1 kapısından ilk girişlerinde güvenlik görevlisinin “kimlik hocam” hitabı karşısında genellikle şaşkınlık yaşarlar: “Beni biriyle mi karıştı...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Ermeni sorunu, 1878 Berlin Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti’nde bir ıslahat konusu olarak gündeme gelmiştir. Bu tarihten sonra büyük güçler tarafından yapılan baskılar sonucunda bir dizi reform...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Bu kitap, esas itibariyle Soğuk Savaş sonrası dönemde (1990-2020) Suudi Arabistan’ın ulusal güvenlik politikasını incelemektedir. Suudi Arabistan, Ortadoğu siyasetine yön veren merkezi güçlerden birin...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺