Karahan Kitabevi - Ders Kitapları Kitapları

0 kişi
Türkiye Ekonomisi - Tarihsel Gelişim isimli bu kitap, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günlerden 2010 yılı üçüncü çeyreğine kadar geçen süreyi incelemektedir. Analize Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan miras...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
%16 55,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Halk edebiyatı, tarihsel ve toplumsal ortaklıklardan beslenen diliyle, içeriğiyle, zorlama etkenlerin olmadğı, en önemlisi de Türk halkının ulusal özünü taşıyan edebiyattır. Anonim halk edebiyatı, kim...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Türk edebiyatı, Tanzimat'tan sonra divan edebiyatı, halk edebiyatı ve dini-tasavvufi edebiyat olarak tasnif edilip incelenmeye başlamıştır. Bu da edebiyatların sınırlarının nerede başlayıp nerede bitt...
%16 37,50 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
21.yüzyıl ülkemiz ekonomisinin temel yapısını oluşturan ve ticari hayatı düzenleyen Türk Ticaret Kanunu 6102 sayı numarası ile 2011 yılında yasalaşarak yürürlüğe geçmiştir. Bu yasa ile ülkemiz ekonomi...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinin sözdizimi üzerinde durulmuştur. Eski Türkçeden günümüze kadar tarihsel süreç içerisinde değişik dönemlerde ve sahalarda, birbirinden az veya çok, farklı gelişim ve de...
%16 27,50 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Günümüzde engelli çocukların eğitimi " bir toplumun uygarlık ölçütü" olarak düşündüğümüzde en çok toplum birimi olan aileden, toplumu oluşturan tüm bireylere ciddi sorumluluklar yüklediği söylenebilir...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
- Prof. Dr. Serpil Canbaş Prof. Dr. Serpil Canbaş, istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Bordeaux Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi konusunda doktora yapmıştır. Türkiye'ye dönüşünde Adan...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Hatice Doğukanlı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi mezunudur. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansman Bilim Dalı'nda doktora yapmıştır. Doktor...
%16 24,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun iş mahkemesinde açılacak belli davalarda dava şartı olarak arabuluculuk şartını getirmesi ile güncel konu haline gelen “Bireysel İş Uyuşmazlıklarında...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
- Prof. Dr. Serpil Canbaş Prof. Dr. Serpil Canbaş, istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Bordeaux Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi konusunda doktora yapmıştır. Türkiye'ye dönüşünde Adan...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Bilişim teknolojilerinin geldiği noktadan çok, ne kadar kısa sürede bu kadar yol kat ettiğinin sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bilgisayarlar literatürde bahsedilen tanımlarının çok dışında artık. O...
%22 12,50 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ, 1963 yılında Tarsus'ta doğdu. İlk-Orta ve lise eğitimini Tarsus'ta tamamlayan yazar, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Bu kitapta aşıklık geleneği ve aşık edebiyatının kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla tanıtılması amaçlandı. Birinci bölümde, aşık ve aşıklık kavramı ile aşık edebiyatını hazırlayan etmenler ve...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
/ 7