Karahan Kitabevi - Ders Kitapları Kitapları

0 kişi
Türkiye Ekonomisi - Tarihsel Gelişim isimli bu kitap, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günlerden 2010 yılı üçüncü çeyreğine kadar geçen süreyi incelemektedir. Analize Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan miras...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Otomatik KontrolKarahan Kitabevi Ders Kitapları
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
XI. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar geçen zaman diliminde Müslüman Türklerin hâkim olduğu geniş coğrafyada İslamiyet’in şekillendirdiği kültür ve mana iklimi, günümüzde Osmanlıca ya da Osmanlı Tü...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Sigorta, kişilerin çeşitli olaylar sonucunda karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunması düşüncesine dayanır. Gerçekten günlük hayatta bireyler, birtakım tehlikelerle karşı karşıyadır. Şöyle ki; ev...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Halk edebiyatı, tarihsel ve toplumsal ortaklıklardan beslenen diliyle, içeriğiyle, zorlama etkenlerin olmadğı, en önemlisi de Türk halkının ulusal özünü taşıyan edebiyattır. Anonim halk edebiyatı, kim...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türk edebiyatı, Tanzimat'tan sonra divan edebiyatı, halk edebiyatı ve dini-tasavvufi edebiyat olarak tasnif edilip incelenmeye başlamıştır. Bu da edebiyatların sınırlarının nerede başlayıp nerede bitt...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Oyun Teorisi bir oyuncunun minimum kazancını maksimum yapan stratejiyi seçeceğini kabul eder ve rakibinin mümkün olan en iyi stratejisini seçeceğini varsayarak bir oyuncunun hangi stratejiyi seçmesi g...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
21.yüzyıl ülkemiz ekonomisinin temel yapısını oluşturan ve ticari hayatı düzenleyen Türk Ticaret Kanunu 6102 sayı numarası ile 2011 yılında yasalaşarak yürürlüğe geçmiştir. Bu yasa ile ülkemiz ekonomi...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinin sözdizimi üzerinde durulmuştur. Eski Türkçeden günümüze kadar tarihsel süreç içerisinde değişik dönemlerde ve sahalarda, birbirinden az veya çok, farklı gelişim ve de...
%10 27,50 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Günümüzde engelli çocukların eğitimi " bir toplumun uygarlık ölçütü" olarak düşündüğümüzde en çok toplum birimi olan aileden, toplumu oluşturan tüm bireylere ciddi sorumluluklar yüklediği söylenebilir...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
- Prof. Dr. Serpil Canbaş Prof. Dr. Serpil Canbaş, istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Bordeaux Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi konusunda doktora yapmıştır. Türkiye'ye dönüşünde Adan...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Hatice Doğukanlı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi mezunudur. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansman Bilim Dalı'nda doktora yapmıştır. Doktor...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun iş mahkemesinde açılacak belli davalarda dava şartı olarak arabuluculuk şartını getirmesi ile güncel konu haline gelen “Bireysel İş Uyuşmazlıklarında...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
1 kişi
  İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve özellikle gelişip büyüyebilmek için değer yaratmak zorundadırlar. Küresel ekonomik gelişmelerle, işletmelerin önündeki fırsatlar ve aynı zamanda riskler büyü...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Eğitim insan hayatının en vazgeçilmezlerinden biridir. Ailede, okulda ve çevrede sürekli olarak eğitimin önemi vurgulanır durur. Bu kadar önemli olan eğitimin de formal bir çatı altında verilmesi önem...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Günümüzde sağlık sektöründen spor etkinliklerine, tarım sektörün-den gıda sektörüne, ulaşım sektöründen günlük yaşamın gereklerine ve giderek sanayinin tüm dallarına uzanan insan yaşamının her alanınd...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Eğitime her toplumda farklı anlamlar yüklenmekte, her bilim dalı da kendine özgü eğitim tanımları yapmakta ve eğitimden kendi alanına özgü beklentiler içerisine girmektedir. Bu nedenle eğitim kavramı...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Gelecek dönemde uzaktan çalışma hayatının bireyler üzerinde daha fazla etkisi olacak, bireyi 360 derece çevreleyen tüm etkenler bu yeni dönemle şekil ve boyut değiştirecektir. Var olan bilgi kaynaklar...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Günümüzde çok farklı alanlarda kullanıma giren elektronik cihazlar, hayatımızın her anında vazgeçilmez hale gelmiştir. Karmaşık ve yüzlerce farklı alt blok içeren cihazların yanı sıra çok basit ancak...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
1 kişi
Elektronik ticaret son yıllarda gündemde olan konulardan birisidir. Hiç şüphesiz teknolojideki hızlı ilerleme beraberinde elektronik ticarette yenilikleri getirmektedir. Herkesin evinden cep telefonla...
%10 18,50 ₺ 16,65 ₺